Jesus Kristus ønsker å helbrede deg

Helbredende vers fra Bibelen

Jesus Kristus ønsker å helbrede deg

Jesus helbreder Simons svigermor

Om alle de nevnte versene viser oss at det var Gud Faderens vilje å ville helbrede hans utvalgte folk tilbake i det gamle testamente - så vil det neste settet av vers vise oss at det også var Jesu Kristi vilje å helbrede når han gikk i det nye testamente.

Når Gud Faderen hele tiden helbredet sitt folk tilbake i Det gamle testamente da de vandret rett med Ham - så skulle det ikke komme som en overraskelse at Hans Sønn Jesus ville være i stand til å gjøre akkurat det samme når han gikk blant oss i Det Nye testamentet. Og det er akkurat det du finner. Jesus helbredet hele tiden folk som kom til Ham, spesielt når de kom til Ham med nok tro og med tro på at Han faktisk kunne helbrede dem.

Her er 11 nøkkel Skriptvers som viser hvor aktiv Jesus virkelig var i guddommelig helbredelse da Han gikk med Guds fullmakt i omtrent tre og et halvt år.


Legg merke til at det første verset sier det samme om Jesus som det gjorde om Gud Faderen - at han er den samme i dag som han var i går.


Dette betyr at Om Jesus hadde lyst til å helbrede når han gikk på jorden for 2000 år siden - da vil han fortsatt ha det samme ønske om å ønske å helbrede noen i vår tid!

  • "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebreerne.13:8)


  • "I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea... Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." (Lukas.4:14,18)


  • "Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham." (Apostlenes.gj.10:38)


  • "Da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Store folkemengder fulgte med ham, og han helbredet dem alle." (Matteus.12:15)


  • "Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem." (Matteus.14:14)


  • "En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede." (Lukas.5:17)


  • "De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder, gjorde han friske. Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet alle." (Lukas.6:18~19)


  • "Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske." (Lukas.9:11)


  • "Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke."(Matteus.8:16)


  • "Siden dro Jesus omkring i hele Galilea; han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket." (Matteus.4:23)

Hvis du studerer veldig nøye hva Gud Faderen gjorde med det jødiske folk tilbake i Det Gamle Testamentet, og hva Jesus gjorde med alle de som var rundt Ham i Det Nye Testamentet, var det et klart mønster i deres ministerier. Og en av de mange velsignelsene som både Gud og Jesus skulle manifestere på en svært vanlig og hyppig basis, var helbredelsens gave!


Neste : Gud vil også salve deg med sin makt til å helbrede

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne