Hva er Bønn

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Hva er bønn

Hva er bønn? - Å snakke med Gud


Hva er egentlig bønn? Bønn er vår direkte linje med himmelen. Bønn er en kommunikasjonsprosess som gjør at vi kan snakke med Gud! Han vil at vi skal kommunisere med Ham, som en person til person telefonsamtale. Mobiltelefoner og andre enheter har blitt en nødvendighet for noen mennesker i dagens samfunn. Vi har Bluetooth-

enheter, smart telefoner og snakkende datamaskiner! Disse er kommunikasjonsmidler som tillater to eller flere personer å samhandle, diskutere og svare på hverandre.


For mange synes bønn komplisert, men det er bare å snakke med Gud. Her er noen punkter om hva bønn er:

Hva er bønn? - Logikken


Mange mennesker lurer på om hva bønn er fordi de ønsker å be, men vet ikke hvordan. Vurder disse tipsene:


Hva skal jeg si? Bønn er som å snakke med din beste venn! Det er lett å snakke med noen når du vet at de elsker deg betingelsesløst!

  • Be Jesus om å tilgi deg for dine synder og gjøre deg ny i Ham! «Vend deg fra dine synder og vend deg mot Gud, så du kan bli renset for dine synder»  "Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut." (Apostlenes.gj.3:19).


  • Fortell ham dine behov! «Gi alle dine bekymringer og ting som plager deg til Gud, for han bryr seg om hva som skjer med deg»  "Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1.Peter.5:7)


  • Takk ham, for han døde på korset i Golgata for oss!  "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Johannes.3:16)

Hvordan sier jeg det? Slik har jeg lært å nærme meg Frelseren i mitt liv.

  • Med tillit og tro på at Han vil levere: "I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit." (Efeserne.3:12) "La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid." (Hebreerne.4:16)¨


  • Med glede over at Han vil levere. "Du har lært meg å kjennelivets veier,

og du skal fylle meg med gledefor ditt ansikt." (Apostlenes.gj.2:28)


  • Med forventning om at Han skal levere. "Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter." (Salmene.5:3-4) "Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Vend øret til meg og hør mine ord!" (Salmene.17:6)

Hva er bønn? - Hva sier Bibelen?


Be for hverandre. Jesus satte et eksempel for oss på hva vi skulle be. Han ba for sine disipler og for hver generasjon som skulle komme som ville følge ham. Hans bønn var at Gud beskytter og styrker dem så lenge de var i denne verden. Jesus ba også for de som ville komme til å tro på Ham gjennom evangeliet (Johannes 17).


Be med tro. "Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne 11:6)


Be med tilbedelse og ærbødighet. "Opphøy Herren vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel! Hellig er han." (Salmene 99:5) "«Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham." (Johannes 9:38)


Du vil vite med sikkerhet at Gud kan høre deg når du ber, så det er bare å åpne den kommunikasjonslinjen! Be, og vit at uansett hvor langt du drar, kan din forbindelse med Ham aldri gå tapt!


"Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft," (Filipperne 1:9)

Hvorfor skal vi be - til hvem ber vi?


Før vi kan svare på, "hvorfor vi skal be," må vi vite hvem vi ber til. Det er bare en høyeste Skaper og suverene Gud. Det er bare en vei til Ham, og det er gjennom Hans eneste Sønn, Jesus Kristus. Gud, vår himmelske Fader, er den eneste vi kan være sikker på vil høre og svare på våre bønner. Han er Guden av fantastisk kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse.


Mer om bønn finner du her: Bønn hemmeligheter


Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Tilbake til Tro MENY

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45