Filipperne 4:17

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Filipperne 4:17


Merk: HolySpirit.no eksisterer IKKE for penger; måtte Gud forby! Dette arbeidet gjøres uten andre grunner enn mitt kall og Jesu ære. Jeg betaler alle utgifter med mitt arbeid for Ham selv, men akkurat dette her er gjort etter ønske fra dem som ber meg åpne for dem som ønsker Herrens velsignelser, og som i sitt hjerte ønsker å hjelpe meg i mitt arbeid for Ham. Hvis Herrens vilje er at mer av min tid skal brukes til å utføre Hans arbeid, så vil jeg alltid være klar for det.


Forsikre deg om at du virkelig blir ledet av Herren til å støtte denne tjenesten. For å bli ledet av Herren, må du være en gjenfødt troende i Kristus. Hvis du ikke tror på Herren Jesus, så vær så snill, ikke gi, men prøv heller å bli forsonet med Gud gjennom Jesus Kristus, hans enbårne sønn og kongenes konge, som utøste Sitt blod for å rettferdiggjøre dem som kommer til ham ved tro. 


Bibelen sier at den som ikke sørger for sin egen familie er verre enn en vantro, så sørg for at familien blir forsørget før du gir til noen som helst. Og vit at du ikke er forpliktet til å gi noe til noen, noen gang. Hvis du ønsker å gi, skal det være som til Herren, og med god samvittighet, etter å ha møtt familiens behov først og blitt forsonet med alle du kanskje måtte ha fornærmet, og etter å ha betalt gjelden du kanskje skylder først. 


Gud trenger ikke pengene våre, og heller ikke noen som gjør Hans arbeid trenger dem. Herren matet Elias via ravner; Han vil sørge for de han har kalt, hvis han virkelig har kalt dem. Gi som til Herren, frivillig, og ikke under noen som helst tvang. Hvis det er mennesker i nød (fattige, enker, foreldreløse) i nærheten av deg, vil jeg oppfordre til å gi til dem fremfor å gi til denne tjenesten. La Herren bli herliggjort i alt vi sier og gjør. Gud velsigne deg.


Hvis du har evaluert dette ærlig fremfor Herren og fremdeles heller mot å støtte vårt arbeid for Ham, kan du gjøre det her:


Bankgiro: 9713 52 04459  • "Ikke slik at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig blir godskrevet deres eget regnskap." (Filipperne.4:17)
HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i Oktober


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne