Historien bak HolySpirit.no

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Historien bak HolySpirit.no

Sist oppdatert 19.september 2020


Det meste av artikler på HolySpirit.no er oversatt fra Engelsk til Norsk, og det meste er skrevet av lærde som fikk Guds kall om å skrive alle disse dype gode artiklene for å dele sin kunnskap med så mange som mulig. Artikler fra egne tanker har også kommet til etterhvert som de dukker opp.


Som nyfrelst med ekstrem sult etter kunnskap om Gud, søkte jeg nettet både på kryss og tvers, høyt og lavt, men fant ikke hva jeg søkte i Norske nettsider. Jeg var helt blank i utgangspunktet, hadde ingen som helst viten om dette med tro, men nå ønsket jeg å vite alt på en gang, i dybden, hva, hvorfor osv. Jeg kom så over flere utenlandske sider som inneholdt akkurat det jeg ønsket å vite mer om.


Da jeg kom over en del av dette hovedmaterialet fikk jeg straks et intenst brennende indre ønske om å oversette og formidle dette her i Norge med en Norsk tekst. Jeg tenkte spesielt på alle dem som hadde problemer med andre språk, som mange av de eldre, dysletikere osv. og jeg ønsket at dem også skulle få tilfredstilt sin søken etter mer kunnskap om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, og hele Guds fantastiske rike.


Forfatterene tar oss med i dybden og utreder på en virkelig klar og enkel forståelig måte mange av de ting som sikkert de fleste av oss måtte søke svar på. Det å begynne sin tro på riktig måte er en viktig ting om en har planer om å la Herren få hovedsetet i sitt liv. Da må en lære hvordan en skal holde seg nær Ham, og styre unna de tusener måter å falle på, å aldri slippe Ham for langt bort fra deg, å kunne klamre deg godt fast, for det er akkurat hva Han ønsker av deg.


Denne siden ble påbegynt av meg i Mai 2017, og selvsagt etter ledelse fra Den Hellige Ånd om å måtte gjøre nettopp dette. Vel.., kanskje ikke så selvsagt i starten, som nyfødt troende bare få uker i forveien. Selv med en veldig aktiv og tilstedeværende Ånd var ikke dette så selvsagt for meg allikevel. Men hungeren etter viten var så absolutt tilstede fra dag en, så det var bare å fylle på med kunnskap.


Det er nå faktisk ikke så lett for en nyfødt sønn å vite om slikt kommer fra en selv, ens eget ønske om å hjelpe andre, sin egen fantasi, eller om det virkelig er vår Herre som styrer en i de retninger han ønsker. Jeg vet, at når en ny brennende følelse oppstår i kroppen ens og driver en til å gjøre noe, da bør en vel ta hintet... men allikevel, etter noen titalls sider tok jeg en pause for å tenke over alle disse tingene, siden tvilen hadde kommet sigende ettersom dagene gikk.


Jeg var samtidig i tvil til noe av tekstene som inneholdt ting angående troende som virkelig tror de kan lure Gud, utnytte Ham og dra sine egne fordeler. Jeg tvilte på dette, og jeg mente dette ikke kunne være særlig relevant her på disse kanter iallefall. Kristne i Norge er vel ikke sånn!! Og jeg tenkte at kanskje andre også ville finne slikt for banalt å lese om her. Jeg ville egentlig ikke ta dette med, og slettet det jeg hadde begynt på om dette emnet.


Men kun to uker etter at jeg tok denne pausen, fikk jeg altså helt ut av det blå, overlevert et klart profeti i all offentlighet fremfor kanskje tusener av tilhørere og seere om at dette jeg jobbet med ikke var min egen ide, men at det var Hans ide, Gud sin ide, og at jeg nå måtte fortsette med dette arbeidet og ikke engste meg med hva hverken jeg selv eller andre måtte tenke om det.


Når en totalt fremmende kan stå slik og fortelle meg i klartekst ting som bare jeg i tankene mine vet, da skjønner en virkelig hvor suveren Gud er. Da faller mange biter på plass, også om alle de små merkelige hendelser som ledet meg til denne forsamlingen på en dag hvor jeg egentlig hadde bestemt meg for å være hjemme, alt dette gav meg nå mening. Vår Far er i konstant kontroll over hva vi foretar oss, og viser oss vei.


Så da var den saken grei for min del, all tvil var som blåst bort, jeg skulle virkelig gjøre denne jobben for Ham, og jeg gikk da ivrig igang med å jobbe videre på dette prosjektet for fullt. Arbeidet totalt inneholder flere hundre sider med artikler. Nå, mot slutten av Desember 2019 er jeg kommet til 237 sider og flere kommer til litt etterhvert.


Jeg vil også nevne at under arbeid med denne siden har jeg vært utsatt for mange negative ting med siden som ikke kan forklares på noen god rasjonell måte, dette har ført til mengder med ekstra arbeid i de perioder når disse ting oppstår. Men det har også ført til at ting som går min vei åpenbarer seg hele tiden. De av dere som har opplevd slikt vet nok godt hva jeg snakker om her.


Jeg er veldig sikker på at disse artiklene inneholder mye fakta og mange sannheter siden dette er så viktig for vår Herre å få formidlet til oss alle. Hva Han virkelig ønsker fra oss alle med dette skinner også veldig klart igjennom i tekstene her, fra artikkel til artikkel kan en se dette, og alle Kristne bør virkelig etterkomme dette ønsket fra Ham.


Dette er en side som nå ikke inneholder, eller noen gang skal inneholde hverken reklame eller andre forstyrrende ting som ikke har noe med budskapet Hans å gjøre. Dette arbeidet er ikke gratis å holde på med og jeg har i dag heller ingen menighet i ryggen som støtter meg med dette økonomisk. Gleden ligger i å tjene vår Herre på best mulig måte, og Han sørger for at jeg har hva jeg trenger.


Til alle Kristne vil jeg si, still opp for hverandre, ha tid for hverandre, prøv å tenke hva jesus ville ha gjort i ymse situasjoner. Dessverre så ser jeg så sjelden slike Kristne både i min jobb og ellers, men jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på at Kristne ikke er gode mennesker, det er bare det at de fleste av oss glemmer å være det, det er for mye som forstyrrer rundt oss i denne grå verden som vi lever i. Men dere, husk alltid hva Jakob sa:


"Vær ordets gjørere, og ikke bare hørere som bedrar seg selv." (Jakob.1:22)


Vi lever i en utfordrende tid med mange mørke skyer som brer seg utover fortere enn vi skulle ønske, så jeg ber alle om å vennligst dele denne siden, og bidra til at flest mulig skal kunne få lese disse lærerike artiklene.

Dette for at så mange som mulig kan få et enda bedre kjennskap til vår fantastiske Far og Hans inderlige og brennende ønsker for oss alle.


Måtte Herren velsigne dere alle rikelig.
Takk Kjære Far


Admin

HolySpirit.no logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Stikkord index


Artikkel index


Lese forslagVåre 10 Mest leste artikler i September


Filipperne 4:17


VisningerSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne