Hjelp

Om oss og vår tjeneste

Vi jobber sammen i team, 2 og 2

Vi bygger nå opp små team på 2 og 2 som skal stille opp for alle dere som kontakter oss, og som ønsker vår hjelp. 


Foreløpig er det kun vårt eget team for Bergen og omegn som er klart, men vi formidler også videre til kontakter over hele landet.


Vi ønsker kontakt med disipler rundt om i landet som kunne tenke seg å jobbe sammen for Herren 2 og 2 i deres område.


Les mer om teamarbeid lenger nede på siden.

Klarhet


Ting du opplever i din egen Kristne vandring, kanskje i din menighet, gruppe, samfunn, stemmer ikke med det du selv ser og verdsetter i Guds Ord. Du ser at handlinger ikke alltid stemmer med det som blir forkynt og føler deg utenfor.


En samtale med noen utenifra kan ofte hjelpe en med å sette riktig ord på slike ting, skape klarhet, og vil ofte hjelpe deg med å finne den vei som Den Hellige Ånd Ønsker at du skal ta videre sammen med Ham.  

Trygghet


Du sliter med å forstå Guds Ord, du undres over om du i det hele tatt kan ha fått Den Hellige Ånd, om frelsen din er slik den burde være, du finner deg ikke til rette med din tro, ting er ikke slik du leser at de skal være kanskje


Dette er faktisk noe som forekommer ofte, særlig i denne tid vi befinner oss i nå. Her vil riktig hjelp kunne løse opp flokene for deg ganske raskt og du vil da ganske så sikkert kunne gå videre og oppleve det du savner i din vandring med Herren.

Frihet


Du opplever ting i deg som kan gjøre deg engstelig, dette begynner kanskje en tid etter din frelse. Du merker kanskje en motstand mot Guds Ord, tanker du ikke helt forstår at du har, eller du blir direkte fysisk og psykisk plaget m.m.


Dette er også noe som ofte forekommer i denne tid og som mange kontakter oss for å få hjelp med. Dette er ting som må gjøres riktig og helt etter Guds Ord for å bedre kunne gi deg et varig og tilfredsstillende resultat.

Ta kontakt med oss her om du ønsker vår hjelp.

 
 
 
 

4 Grunner til at Jesus sendte ut sine disipler to og to

Hvorfor sendte Jesus ut sine disipler to og to?

Evangeliskribenten Markus beviser at Jesus designet disiplenes tjeneste for å være et lagarbeid.


Markus skrev,


“Så gikk Jesus rundt og underviste fra landsby til landsby. Da han kalte de tolv til ham, begynte han å sende dem ut to og to og ga dem myndighet over urene ånder. ” ~ Markus 6:7


Lukas forteller også at Jesus til og med sendte en stor gruppe på syttito av hans tilhengere ut to og to.


"Senere utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme." ~ Lukas 10:1

TO SAMMEN DOBLER STYRKEN

Jesus ga disiplene myndighet når de jobbet sammen.


"Han kalte nå de tolv til seg og begynte å sende dem ut to og to, og Han ga dem autoritet over de urene åndene." (Markus’6:7) 


Jesu undervisning og opplæring støttes også av Forkynneren:


"Det er bedre å være to enn én, for de får en god belønning for sitt strev. For hvis de faller, vil den ene reise opp sin venn. Men stakkars den som er alene når han faller, for han har ingen annen til å reise seg opp igjen. Likeså når to ligger sammen, holder de seg varme. Men hvordan kan en som ligger alene, holde seg varm? Selv om den ene kan bli overmannet av en annen, så kan to holde stand mot ham. En tretvinnet snor blir ikke så snart revet over." (Forkynneren.4:9-12)

Å TRENE TO SAMMEN ER KRAFTFULLT

Jesus sendte disiplene ut to og to som en treningsøvelse.


Hans hensikt med å sende dem ut sammen var å spre det gode budskap og vokse i Guds rike. Denne teamarbeidsmetoden viser at folk kan oppmuntre og styrke dem de vandrer med.


Det er åpenbart at Jesus brukte kraften av innflytelse, oppmuntring og gjensidig læring for å trene Hans disipler.


Jesus ga også disiplene myndighet over demoner, i tillegg til makt til å helbrede syke. Lukas forteller om disse handlingene fra Jesus.


"Så kalte Han sammen de tolv disiplene sine, og ga dem makt og autoritet over alle demoner, og til å helbrede sykdommer.


Han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Han sa til dem: «Ta ikke noe med på veien, verken stav eller veske, brød eller penger. Dere skal ikke ha to kjortler hver. I det huset dere tar inn, der skal dere bli, og derfra skal dere dra videre. Er det noen som ikke vil ta imot dere, så rist støvet av føttene deres når dere går ut av den byen, som et vitnesbyrd mot dem.»


Så dro de av sted og gikk fra by til by og forkynte evangeliet og helbredet overalt." (Lukas’ evangelium 9:1-6)

Hvorfor gjorde Jesus dette?


Var det en grunn?


Hva var planen hans?


Her er fire strategier av Jesus å vurdere.

VITNET TIL TO PERSONER ER TROVERDIG

To personer gir et gyldig vitne.


Hvorfor er vitnesbyrd til mer enn én person viktig?


Det gamle testamente i 5.Mosebok støtter prinsippene for flere vitner.


"Bare ett vitne kan ikke stå fram mot en mann for en misgjerning eller en synd, hvilken synd han enn har gjort. På to eller tre vitners ord skal en sak stå fast." (5.Mosebok 19:15)


I stedet for bare å sende ut én person, opprettet Jesus et støttesystem ved å sende ut to disipler sammen.


"For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.» (Matteus’18:20)

TO SOM STØTTER HVERANDRE ER BELØNNING

Jesus viste at det å sende disiplene ut to og to hjelper dem å støtte hverandre i tingene de var vitne til og observeringen av mange mirakler.


Grunnen til at mange menigheter og kirker mislykkes i dag er at de ikke følger det Jesus gjorde.


Hvis et fellesskap skal være sterkt, må det følge Jesu handlinger.


Å utvikle menneskers ferdigheter til å støtte hverandre og jobbe sammen er nødvendig for å lykkes.


Ved rekrutteringen av sine fire første disipler fokuserte han på det fiskerne (Peter, Andreas, Jacob og Johannes) visste best.

Han sier til dem: «Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.»  (Matteus’.4:19)


En kraftig historie om å støtte hverandre finnes i Det gamle testamentets 2. Mosebok.


Israelittene var i kamp ved Amalek. Moses ble befalt av Gud å stå på fjellsiden og holde hendene oppover mot himmelen. Så lenge han gjorde dette, ble kampen vunnet. Men da han ble sliten og armene falt, begynte israelittene å tape. 2 Mosebok kapittel 17 forteller hvor viktig det er å ha noen til å støtte seg.


Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden med Guds stav i hånden.»


Josva gjorde som Moses sa til ham, og han stred mot Amalek. Moses, Aron og Hur gikk opp på toppen av høyden. Da skjedde dette: Så lenge Moses holdt opp hånden sin, hadde Israel overtaket. Men når han hvilte hånden sin, hadde Amalek overtaket. Men hendene til Moses ble tunge. Derfor tok de en stein og la under ham. Han satte seg på den, og Aron og Hur støttet hendene hans, en på den ene siden og en på den andre siden. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Josva nedkjempet Amalek og hans folk med sverdets egg." (2.Mosebok.(17:8-13)


HolySpirit.no logo
HJEM