Bibelkunnskap - Forslag til lesning

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Bibelkunnskap - Forslag til lesning

En hjelpeside mest for dere som er nylig frelst og som kanskje desperat søker etter kunnskap, eller som ikke helt vet hvor du skal begynne å lese deg opp.  Så vi har satt opp noen forslag til deg her i en noenlunde grei rekkefølge, samt en oversikt over tidligere måneders mest leste artikler på HolySpirit.no

Er du nylig frelst, eller

trenger du bare mer kunnskap


1. Det grunnleggende i den

Kristne vandring

Nå som jeg er frelst, hva gjør jeg så?

Her er det som jeg kaller grunnleggende i den kristne vandring. Dette er de spesifikke områdene som hver nye kristne gradvis må bli ledet inn i, hvis de virkelig skal til inn i denne riktige vandring med Herren.


2. Den grunnleggende trossetning i kristendommen

Det grunnleggende i vår tro, hva som en aldri noen gang kan eller skal endre på. Ikke på noen som helst måte!


3. Ditt personlige forhold til Gud

Lær hvordan dine bønner skal bli hørt, ved å etablere et personlig, solid og godt forhold til Gud Faderen. Begynn allerede i dag...og fortsett med det for resten av ditt Kristne liv.


4. Forseglet med Den Hellige Ånd

I det øyeblikk vi aksepterer Jesus som vår personlige Herre og Frelser, og blitt frelst og født på ny, mottar vi også øyeblikkelig den tredje personen av Guddommen - Den Hellige Ånd Selv!

 

5. Regenerering ved Den Hellige Ånd

Forklaring på hva som har skjedd inni deg etter at du ble frelst. Hvorfor du merker forandring og hva gjør du nå videre?


6. Den fullstendige overgivelsen

Her er neste steg som Gud Faderen ønsker at du skal ta. Det er her alle Kristne bør være i sin vandring med Herren. Det er her han ønsker at du skal være, helt og fullt på lag med Ham.


7. Hva er dåpen i Den Hellige Ånd

Overgi deg helt til Gud Faderen, la Han styre ditt liv heretter og helt ut. Begynn å vandre i Ånden, finn lykken som alle søker etter, men som en bare kan finne på ett sted i livet.


8. Å bli forvandlet ved å fornye

ditt sinn

Lær å tenke riktig, endre dine tenkemåter til slik Gud vil at du skal tenke, og legg fra deg det som ikke er så bra.


9. Den Hellige Ånds 12 forskjellige ministerier

Det meste om hva vår fantastiske hjelper

og altviter, Den Hellige Ånd har som oppgaver å hjelpe deg med i ditt liv.


10. Helliggjørelse 

"Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn." (Romerne 8:14)


11. Stolthet kommer før fallet

Trå ikke feil, stopp i tide og ta din lærdom. Bli ikke en av de mange som faller her


12. Velg dine venner nøye

Et viktig tema for dem som nå har startet

på sitt nye liv, bli bedre bevisst på

hullene du kan falle ned i.

De 10 Mest leste artikler

i  Mars


1. Oppmuntrende Bibelvers

Hvis det er en ting vi alle trenger fra tid til annen, må det være stor oppmuntring fra Herren.


2. Jezebels mest typiske kjennetegn 

Åndelig krigføring serie

37 kjennetegn og måter som Jezebel opererer på. 37 kjennetegn og måter som Jezebel opererer på. En liten kort oversikt som vil gi deg en god innsikt over hva det er du har å slite med om denne ånden

skulle dukke opp i din omgangskrets.


3. Åndelig Krigføring

Samling på over 25 artikler

"Vi kan enten velge å gjemme hodet i sanden, i håp om at Satan og hans demoner aldri vil angripe oss personlig eller dem som kan være nær oss. Eller vi kan velge å stige opp - være våken, påpasselig og nykter for enhver form for demonisk aktivitet som kan settes inn på oss eller våre nære kjære og venner  - og så være klar til å gå i umiddelbar kamp og kjemp med Guds ord som vårt sverd som Bibelen forteller oss alle å gjøre som gode soldater av Jesus Kristus."


4. Ulike typer demoniske ånder

Åndelig krigføring serie

Til de av dere som ønsker å lære mer om befrielsesministeriet, skal vi bruke denne artikkelen for å gi deg mer spesifikk informasjon om de forskjellige demoniske åndene som er der ute.


5. De måter en Jezebel ånd

opererer på

Åndelig krigføring serie

Her er 12 spesifikke ting jeg har isolert på denne ånden når den beveger seg inn på noen for å sette opp festning. Igjen, denne type ånd liker å spille samme type spill hver gang den beveger seg inn og fester seg til noen.


6. Den fullstendige overgivelsen

Her er neste steg som Gud Faderen ønsker at du skal ta. Det er her alle Kristne bør være i sin vandring med Herren. Det er her han ønsker at du skal være, helt og fullt på lag med Ham.


7. Søk Herren

Det andre hovedtemaet som du vil se bli gjentatt igjen og igjen, er den ekstreme viktigheten av at hver kristen søker å etablere et godt, nært, intimt, personlig forhold til Herren.


8. Be til Gud faderen i Jesu navn

Bønn hemmelighet Serie

Et spørsmål vi har funnet ut at mange kristne har i sitt bønneliv med Herren, er hvem de nøyaktig skal lede deres personlige bønner til.


9. Kampbønn for å bryte demoners juridiske rettigheter

Åndelig krigføring serie

På dette andre nivået vil demoner bevege seg inn for et angrep når de ser en person som begår en dør-åpnende, hekk-rivende synd og overtredelse mot Herren. På dette andre nivået spiller det ingen rolle om denne personen er kristen eller ikke-troende.


10. Synden av utroskap

Med seksuelle bilder som nå invaderer våre liv fra omtrent alle medier, kjemper mange mennesker mot alvorlige problemer med lyst. Og i stedet for å få deres seksuelle behov tilfredsstilt i deres ekteskap ser mange

mennesker utenfor grensene av deres ekteskap for seksuell tilfredsstillelse.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 gjestebok                                                                                            kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45