Bibelkunnskap - Forslag til lesning

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Bibelkunnskap - Forslag til lesning

En hjelpeside mest for dere som er nylig frelst og som kanskje desperat søker etter kunnskap, eller som ikke helt vet hvor du skal begynne å lese deg opp.  Så vi har satt opp noen forslag til deg her i en noenlunde grei rekkefølge, samt en oversikt over tidligere måneders mest leste artikler på HolySpirit.no

Er du nylig frelst, eller

trenger du bare mer kunnskap


1.

Det grunnleggende i den

Kristne vandring

Nå som jeg er frelst, hva gjør jeg så?

Her er det som jeg kaller grunnleggende i den kristne vandring. Dette er de spesifikke områdene som hver nye kristne gradvis må bli ledet inn i, hvis de virkelig skal til inn i denne riktige vandring med Herren.


2.

Den grunnleggende trossetning i kristendommen

Det grunnleggende i vår tro, hva som en aldri noen gang kan eller skal endre på. Ikke på noen som helst måte!


3.

Ditt personlige forhold til Gud

Lær hvordan dine bønner skal bli hørt, ved å etablere et personlig, solid og godt forhold til Gud Faderen. Begynn allerede i dag...og fortsett med det for resten av ditt Kristne liv.


4.

Forseglet med Den Hellige Ånd

I det øyeblikk vi aksepterer Jesus som vår personlige Herre og Frelser, og blitt frelst og født på ny, mottar vi også øyeblikkelig den tredje personen av Guddommen - Den Hellige Ånd Selv!

 

5.

Regenerering ved Den Hellige Ånd

Forklaring på hva som har skjedd inni deg etter at du ble frelst. Hvorfor du merker forandring og hva gjør du nå videre?


6.

Den fullstendige overgivelsen

Her er neste steg som Gud Faderen ønsker at du skal ta. Det er her alle Kristne bør være i sin vandring med Herren. Det er her han ønsker at du skal være, helt og fullt på lag med Ham.


7.

Hva er dåpen i Den Hellige Ånd

Overgi deg helt til Gud Faderen, la Han styre ditt liv heretter og helt ut. Begynn å vandre i Ånden, finn lykken som alle søker etter, men som en bare kan finne på ett sted i livet.


8.

Å bli forvandlet ved å fornye

ditt sinn

Lær å tenke riktig, endre dine tenkemåter til slik Gud vil at du skal tenke, og legg fra deg det som ikke er så bra.


9.

Den Hellige Ånds 12 forskjellige ministerier

Det meste om hva vår fantastiske hjelper

og altviter, Den Hellige Ånd har som oppgaver å hjelpe deg med i ditt liv.


10.

Helliggjørelse 

"Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn." (Romerne 8:14)


11.

Stolthet kommer før fallet

Trå ikke feil, stopp i tide og ta din lærdom. Bli ikke en av de mange som faller her


12.

Velg dine venner nøye

Et viktig tema for dem som nå har startet

på sitt nye liv, bli bedre bevisst på

hullene du kan falle ned i.

Våre 10 Mest leste artikler

i  Desember


1.

Oppmuntrende Bibelvers

Bibelvers etter tema

Hvis det er en ting vi alle trenger fra tid til annen, må det være stor oppmuntring fra Herren.


2.

Jezebels mest typiske kjennetegn 

Åndelig krigføring serie

37 kjennetegn og måter som Jezebel opererer på. 37 kjennetegn og måter som Jezebel opererer på. En liten kort oversikt som vil gi deg en god innsikt over hva det er du har å slite med om denne ånden

skulle dukke opp i din omgangskrets.


3.

Bibelvers om helbredelse

Bibelvers etter tema


4.

Historien om Adam og Eva

og hva det betyr å bli født på ny

For å virkelig forstå hvordan vi alle har kommet hit, og hva det egentlig betyr å være "født på ny" og hvorfor det er så mye død og ødeleggelse i denne verden vi lever i - da må du gå helt tilbake til begynnelsen, helt til historien om Adam og Eva slik den er fortalt oss i Bibelen.


5.

Kampvers fra Bibelen

Åndelig krigføring serie

I denne artikkelen vil jeg gi deg 100 av de beste kampversene fra Bibelen. Jeg kan ganske enkelt ikke uttrykke meg nok om kraften som er i disse spesielle versene.


6.

 Ulike typer demoniske ånder

Åndelig krigføring serie

Til de av dere som ønsker å lære mer om befrielsesministeriet, skal vi bruke denne artikkelen for å gi deg mer spesifikk informasjon om de forskjellige demoniske åndene som er der ute.


7.

Synderens bønn

Synderens bønn er den type bønn som du vil bruke til å lede noen som ikke er frelst til evig frelse ved å akseptere Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Det er den type bønn som du vil bruke for å få noen frelst og født på ny.


8.

Den fullstendige overgivelsen

Hvis det er et tema som du vil se gjentatt igjen og igjen i mange av våre artikler, er det hvor ekstremt viktig det er at hver eneste kristen vender hele livet til Gud Faderen for Ham til å håndtere det fullt ut. Du har nå gjort Jesus til din Frelser. Men det er nå en større ting du må gjøre. Du må nå gjøre Jesus til Herre over livet ditt. 


9.

 De måter en Jezebel ånd

vil operere på

Her er 12 spesifikke ting jeg har isolert på denne ånden når den beveger seg inn på noen for å sette opp festning. Igjen, denne type ånd liker å spille samme type spill hver gang den beveger seg inn og fester seg til noen.


10.

Familiens Bibelvers

Bibelvers etter tema

HolySpirit logo
HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.
Bibelvers etter Tema

Hjelp oss å holde denne siden helt reklamefri.

Vipps en 10`er eller to på 546104

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*