Gud vil veilede dine steg

Denne artikkelen startet med en venn av meg, hun var virkelig stresset ut på grunn av det faktum at hun ikke kan synes å finne en god jobb akkurat nå. Dette var mitt svar til henne.


Her et par tanker for deg å vurdere.

Som du vil se i Skriftverset som jeg vil liste opp nedenfor fra profeten Jeremiah - vil Gud nå gi deg en helt ny fremtid og et helt nytt håp for livet ditt.

Du opererer nå i et annet spillområde!


Nå som du har mottatt Den Hellige Ånds dåp og har gjort en komplett og fullstendig overgivelse av hele livet ditt til Gud Faderen - har Han nå fullstendigt og totalt ansvar for livet ditt!


Når du gjør denne fullstendige overgivelsen til Gud, er det nå Hans jobb å ta helt og fullstendig omsorg for deg i alle detaljer i livet ditt - inkludert å finne den neste nye jobben som Han vil at du skal begynne i.


Det er ikke et område eller en detalj i livet ditt som Gud ikke vil være villig til å hjelpe deg med - uansett hvor lite eller trivielt du tror det kan være.


Den Hellige Ånd kalles "hjelperen" i Bibelen. Det er nå hans jobb å hjelpe deg i hvert enkelt område av livet ditt hvor du trenger hans hjelp.


Her er det du virkelig trenger å grunne på i din egen personlige tur med Herren. nå som du vandrer i Guds perfekte vilje for livet ditt - Gud vil nå være den som fullt ut vil lede deg til hva jobber han vil ha deg til å ha herfra. Valget er ikke lenger ditt!

Gud har nå en perfekt guddommelig plan og skjebne satt opp for livet ditt - og han vil nå være den som leder deg hvert skritt på veien til oppfyllelsen av den guddommelige planen!

Hvilke spesifikke jobber du vil nå skal ta vil være svært viktig i din egen åndelige vekst og utvikling med Herren. Jobben du nå skal ta vil være byggeklosser som vil lede deg inn i hva hans spesifikke plan og skjebne kommer til å være for livet ditt.


Dette tar nå byrden av deg når du prøver å finne den neste rette jobben. Du må selvfølgelig fortsatt søke etter den neste jobben - men Gud vil nå lede dine skritt mens du fortsetter å søke etter denne nye jobben, og sørge for at du alltid lander i de spesifikke jobbene som Han vil ha deg til å ta akkurat når Han vil at du skal ha dem.

Du opererer nå i et annet spillerom hvor reglene har endret seg litt for deg.


Hva dette betyr er at hvis du går på et jobbintervju og ikke får jobben, betyr dette at Gud ikke ville at du skulle ha denne jobben i første omgang - og han var den som lukket døren for deg for å få den jobben Slik at du ikke gikk ned en feil vei.


Så når du fortsetter å bli avvist etter flere intervjuer, ikke se på disse avslagene som om du er en feil. Se på at disse var jobber som Gud ikke ønsket at du hadde i utgangspunktet, og at Han var Den som kjørte forstyrrelser for å sikre at du ikke ender opp med å ta disse feile jobbene.

Husk - Gud har allerede din neste nye jobb satt opp og planlagt for deg. Alt du trenger å gjøre er å bare vente på hans timing for å bringe den til deg!

Jeg vet at å vente virkelig kan slite på deg, men slik utvikler Gud frukt av tålmodighet og tro på personligheten din. Du må bare ha full tro, tillit og tro på at Gud nå har ditt liv helt i Hans hender, og at Han nå vil gi deg den rette jobben til rett tid.


Og ikke bare har Gud en fast plan og en bestemt fremtid for livet ditt - men han har også en fast tidsplan hvor alle disse planene vil manifestere seg i livet ditt.


Du må bare lære deg å være tålmodig i løpet av disse ventetidene.


I mellomtiden vil Gud sørge for og ordne for at du har nok penger og støtte som kommer inn for å holde deg flytende til denne neste jobben kommer gjennom. Det er her du må lære å ha full tro på Herren til å gjøre alt dette for deg.


Stol på meg, både min bror og jeg har blitt satt gjennom ventende perioder mange ganger, og Gud har aldri unnlatt å holde oss flytende og åpne døren til neste trinn i vår tur med Ham når tiden var riktig. Dette faktum er sikrere enn banken!

Skriftversene


Jeg vil nå gi deg noen av de beste versene fra Skriften som vil vise deg at det er nå Guds jobb å fullt ut veilede deg hvert skritt av veien ettersom du nå begynner på denne nye reisen med Ham.


Studer disse versene nøye! Det er her hvor mange kristne virkelig mister toget med Gud.

For mange kristne kjører deres egne liv og foretar sine egne valg i stedet for å snu sine livsregimer over til Gud Faderen for ham å håndtere det fullt ut.


Bare Gud vet hva dine sanne potensialer er i dette livet - og Han er den eneste som kan ordne for å få de fulle potensialene maksimert og realisert i dette livet!


1. Dette første verset vil spesifikt fortelle deg at Gud nå har en bestemt plan og fremtiden satt opp for livet ditt. Dette er fra profeten Jeremiah og det er et veldig populært vers.

 • For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.  (Jeremia.29:11)

Legg merke til ordene "gi dere" Gud skal gi deg, gi deg sine spesifikke planer og framtid som han nå har i tankene for livet ditt.


2. Husk dette neste verset. Denne ene linje er ekstremt kraftig.

 • Herren gjør mannens steg faste, og gleder seg over hans vei. (Salmene.37:23)

En annen måte å se på dette er at et skritt er en dag i livet ditt.


Hva dette betyr er at Gud nå har hver dag i livet ditt perfekt planlagt for deg til den dagen du forlater dette livet. Du er nå på den gule murveien med den gule fargen som nå er Guds lys.


Din jobb er nå å leve hver dag til sitt beste, og prøve alltid å gjøre det beste med det Gud vil kalle deg å gjøre for ham på den aktuelle dagen.

Hvis du kan lære å holde denne typen tankegang, vil du være mindre tilbøyelig til å dvele med selvmedlidenhet når det ikke går slik du tror det burde.


3. Studer dette neste verset veldig nøye ettersom det egentlig gjelder for situasjonen din

 • I hjertet tenker mannen ut sin vei, men det er Herren som styrer skrittene hans. (Ordspråkene.16:9)

Hva dette verset betyr er at du til tider må planlegge ting, prøve å finne ut ting, begynne å teste ting ut.


Når du gjør alt dette, vil Gud rette dine skritt mens du går dem ut, og før du vet det, vil du ende opp på det stedet hvor Gud vil at du skal være i.


Dette verset passer perfekt til hva du har å gjøre med akkurat nå i jobbssituasjonen din. Nå må du søke etter denne neste nye jobben, men når du er i ferd med å søke etter denne nye jobben, vil Gud sørge for at han perfekt styrer trinnene dine helt, slik at du kan lande i neste jobb som han vil ha deg til å få.


Du vil dermed finne det som du søker etter der.


4. Her er et annet veldig kraftig vers som vil fortelle oss at Gud vil gi oss sin guddommelige beskyttelse hvis vi er villige til å lytte til Ham og følge hans veier.

 • Men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for noe ondt. (Ordspråkene.1:33)

Legg merke til ordene "hører på meg" Gud fører - du følger. Hvis du gjør det, vil Gud gi deg et trygt og sikkert opphold i dette livet og beskyttelse mot onde ting!


Dette er et meget kraftig løfte for alle troende. Mange kristne befinner seg i et sørgelig forhold etter det andre som følge av ikke å lytte til Gud og gjøre det han vil at de skal gjøre med sine liv.


5. De neste 5 versene vil fortelle deg at

Gud nå vil veilede stegene dine i dette livet.

 • "Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne." (Ordspråkene.3:5~6)


 • "Så sier Herren, som løser deg ut, Israels Hellige: Jeg er Herren, din Gud, som lærer deg hva som hjelper, og fører deg på veien du skal gå." (Jesaja.48:17)


 • "Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå,jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd." (Salmene.32:8)


 • "Slik er Gud, vår Gud for evig. Han skal føre oss ut over døden." (Salmene.48:15)


 • "Herren skal alltid lede deg..." (Jesaja.58:11)

Legg merke til de spesifikke ordene som Gud vil "veilede deg hele tiden, være vår guide til døden, veiled deg med hans øye, leder deg på den måten du skal gå, lærer deg å tjene, instruerer deg og styrer dine stier."


Disse er ekstremt kraftige ord. Alle disse versene gjør det veldig klart at det er Guds jobb å fullt ut veilede og styre trinnene dine i dette livet. Og alt dette er gitt til deg gratis.


Derfor forteller Bibelen oss at vi nå kan kaste alle våre byrder og bry oss om Herren - for det er nå hans jobb å ta full og fullstendig omsorg for oss alle fra det øyeblikket vi overgir alt helt overfor Ham.


6. Dette neste vers går nå et skritt videre og forteller oss spesielt at det ikke er vårt ansvar å rette våre egne skritt i dette livet, at dette ansvaret nå tilhører Gud og Gud alene!

 • Jeg vet, Herre, at mennesket ikke selv rår for sin vei, og at vandringsmannen ikke selv kan styre sine skritt. (Jeremia.10:23)

Sett dette verset sammen med alle de andre som er nevnt ovenfor - og det blir helt klart at det er Guds jobb å styre trinnene våre i dette livet - ikke vår!


7. Dette neste verset er spesielt for deg. Legg merke til den siste setningen der det forteller deg at du skal stole på Gud, å vente tålmodig på Ham, og at Han vil få det til å passere!

 • Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn...Vær stille for Herren og vent på ham! (Salmene.37:4,6,7)

Konklusjon


Jeg vet at det kan bli ganske stressende og prøvende mens du venter på at Gud skal ordne denne neste jobben til deg - men her må du virkelig gi deg selv pep-snakk fra tid til annen når du begynner å bli for nedfor, akkurat som en profesjonell utøver gjør når han begynner å gå inn i en nedgang.


Den profesjonelle atleten kan enten slutte, eller snakke seg tilbake i spillet til han får det til å sitte igjen.


I dette spillet med Gud må vi fortelle oss selv at Gud har full kontroll over hele vår situasjon, at skipet ikke kommer til å synke, og at vårt gjennombrudd kommer på den nøyaktige tiden som Han har satt opp at det skal skje på sin tidsplan.


Inntil det skjer, gjør hva det siste verset sier å gjøre - "hvil i Herren."


Ellers vil du gjøre deg gal med all den nervøse energien som vil begynne å spise på deg og berøve deg av din fred og glede som du nå har i Herren.


Når det er alt sagt og gjort, vil du se tilbake på alt dette og se at du hadde kastet bort en enorm mengde negativ energi, siden det har blitt vist deg at Gud endelig kom gjennom for deg.


Stol på meg - jeg har sett at Gud kommer igjen og igjen uten å mislykkes. Det er et ordtak som mange har hørt - "Gud er aldri sen, men Han er aldri tidlig."


Dette betyr at Gud kommer inn i gjennombruddet på hans tidsplan - ikke vår!


Jeg håper alt det ovennevnte vil bidra til å gi deg litt fred i sinnet. Bibelen er virkelig vår Hellige Guds ufeilbarlige ord, og du kan helt og fullt stole på hva alle de ovennevnte skriftversene prøver å fortelle deg.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig