Alt du trenger å vite om faste

Hvordan faste, steg for steg

Vi har alle hørt om faste, og at vi da ikke skal spise i en periode. Om du slutter å spise noen dager, men livet ellers er som normalt, da er du på en diett, ikke en faste slik vi tenker utiftra bibelens lære. 


Å faste er å avstå fra alt som tar ditt blikk og tanker bort fra Gud, som tv, aviser og andre hverdagslige sysler som opptar deg. Å faste er å motstå alt dette i tillegg til å faste ved å ikke spise. Å faste er å søke Gud! Jesus forventer at vi alle skal faste.

Når du faster viser du Gud at du er villig til å avstå fra alt for å kunne være nærmere Ham, og når du til og med nekter kroppen din føde, tenk da over hvor stor offervilje du da viser Ham. 

Vi elsker Gud, vi elsker Hans Ånd, men vår menneskelige side står noen ganger i veien. Noen ganger føler vi oss distansert fra Gud, og noen ganger finner vi oss selv i en eller annen avhengighet. Noen ganger trenger vi påfyll av Guds nærhet i oss, og en kraftfull måte å søke Guds Hellige Ånds kraft for et friskt påfyll, er å gjøre hva Moses gjorde, hva jesus gjorde, hva Apostlene gjorde....be og faste!

Jeg skal nå dele dette emnet inn i tre avsnitt, og først skal vi se på hvordan faste ble gjort i bibelen, så skal vi se på hvordan faste påvirker vår ånd og vår kropp. Til slutt skal vi se på hvordan vi skal faste, steg for steg, slik at vi vil faste mest effektivt, og på en trygg måte, og dette vil være veldig viktig, så la oss starte. 

Hvordan fastet de i Bibelen?


Enkelt sagt, faste er når du setter tilside noe som kroppen din liker, slik at du kan vokse Åndelig.


I bibelen er det vanligvis beskrevet at folk sluttet å spise når de fastet, og la oss innse det, om det er noe vi liker å gjøre så er det å spise mat. Så når Gud ser at du ønsker Ham så mye at du er villig til å ofre noe slikt som mat! Det rører ved Guds hjerte, og det tillater oss å mate det viktigste i oss, vår Ånd!


Se bare hva Gud sa gjennom profeten Joel:

  •  "Men selv nå, sier Herren, vend om til Meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage." (Joel.2:12) 

Gud hedrer oss når vi er villig til å vende oss til Ham og plassere Ham fremfor vår kropp. Når vi ofrer vår appetitt gjør det noe kraftfullt i den Åndelige verden, Gud hedrer det!, og det er viktig å vite at fasting ikke bare dreier seg om å hoppe over et måltid, det er ikke som å skulle gå på en diett.


Fasting handler kun om å søke Gud, og dra oss nærmere Ham.


Når profeten Jesaja underviste, forklarte han at det var viktig å faste på en måte som hedrer Gud, i Jesaja 58 lot han Israels folk vite at deres fasting ikke var hedret, for de bare gjorde alt de likte å gjøre mens de fastet. Dette er hva han sa:

  • "Hvorfor har Du ikke sett at vi har fastet? Hvorfor legger Du ikke merke til at vi har plaget vår sjel?’ Men den dagen dere faster, lever dere i egen vellyst og utnytter alle deres arbeidere. Sannelig, dere faster i strid og trette, mens dere slår med neven i ondskap. Dere kan ikke faste slik dere gjør i dag og tro at deres røst skal høres i Det høye." (Jesaja.58:3~4)

Prinsippet her er at når du faster, forandre da din vanlige dagsplan. Du må forandre dine tanker, det er tid for å søke GUD! mer enn noen gang...så om du faster og ditt bønneliv ikke endres, at din søken etter Gud ikke endrer noe, da faster du ikke, du er kun på en diett!


Så om du skal søke Gud mer enn noen gang, betyr dette at du må avstå fra å se på TV, ta en pause fra spilling osv. og lese fra Bibelen i stedet. Se på Jesus-inspirerte filmer i stedet for fantasifilmer.


Fasting er å ganske enkelt å plassere Gud først, fremfor alt det andre som er viktig i livet ditt, for det er Ham du søker!


Du lurer kanskje på om du virkelig trenger å faste, og da vil jeg svare deg: Hvor mye av Gud ønsker du? Ønsker du at Hans Ånd skal fungere kraftfullt i deg? for å lede deg? Det er spørsmålet! Hvor mye av Gud ønsker du? 


Se på Jesus, Han fastet, og siden Jesus er vårt forbilde, hvor mye mer skulle vi faste? 


Hvorfor er Jesus vårt forbilde? Når Jesus døde på korset tillot Han oss på en måte å bli den kroppen Han ofret for oss. Bibelen sier at vi nå har Hans Ånd boende i oss, og som bokstavlig talt tillater oss å være Kristi kropp på jorden. Du skjønner, siden Kristi Ånd nå er inni oss er ditt liv på jorden nå en paralell til Kristi liv på jorden.


Det er virkelig dypt, når en virkelig tenker over det, og dette er hvorfor, om du nå er Kristi kropp, Ånden lever i deg, og du lever mest parallellt til Hans liv, ser du at om Jesus ble døpt, så skal vi også la oss døpe, om Jesus ba, så må selvfølgelig vi også be, og om Jesus fastet, skal vi også følge hans eksempel, ved at vi også faster!


Matteus 4 forteller oss:

  • "Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Da Han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble Han til slutt sulten." (Matteus.4:1~2)

Jesus fastet, og vi ser i Bibelen at Jesus levde en livsstil med fasting, og han lærte sine følgere å gjøre det samme i Matteus 6:16, og han sa:

  • "Når dere faster, så vær ikke som hyklerne, som faster med et trist ansikt. For de fordreier ansiktet sitt, for å vise menneskene at de faster. Sannelig sier Jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv hodet og vask ansiktet ditt, så du ikke viser deg fastende for menneskene, men bare for din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst." (Matteus.6:16~18)

Så legg først og fremst merke til at Jesus ikke sier "om" du faster, men at han bruker "når" du faster mans Han snakker til dem. Så derfor er det indirekte sagt at troende er forventet å skulle faste. Akkurat som ved at vi ber, er det forventet av oss å skulle faste.


Og Han viser her et prinsipp at når du faster, så ikke vis det åpenlyst. Ikke vis det utad slik religiøse folk gjør, ikke prøv å vise det fremfor andre folk, som at du er så Hellig, ved å skryte av det, nei! Hold det for deg selv, hold det mellom deg og Gud. Og om du gjør slik Kristus sier, vil din Far i himmelen belønne deg.


Vi ser også mer om hvorfor Jesus fastet i Matteus kapittel 17, Jesus var en mann med krefter, han var kjent for å helbrede de syke, og var i stand til å kaste ut demoner som hadde besatt folk, og i Matteus kapittel 17 var Jesus i stand til å kaste ut en ond ånd fra et barn.


Hans disipler som så dette, undret seg over hvordan Han kunne gjøre det, for de hadde nylig forsøkt å kaste ut demoner, men de kunne ikke gjøre det, så de spurte Jesus: Hvordan kan du kaste ut de onde åndene når vi ikke kan, og se hva Jesus svarte dem i Matteus 17:21

  • "Men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste." (Matteus.17:21)

Vi ser igjen at samme hendelse beskrives i Markus 9:29, og igjen sa Han til dem:

  • "Han svarte dem: Dette slaget kan bare drives ut ved bønn og faste." Markus.9:29)

Så her ser vi et annet eksempel på hvordan Jesus fastet, og på grunn av det hadde Han en større Åndelig evne, og jeg vet at noen vil si: Vel, Han er jo den Allmektige, så Han kan jo gjøre hva som helst? Vi må huske på at Jesus kom til oss i en menneskelig kropp, så Han gjorde de ting vi mennesker trenger å gjøre for å bli brukt av Gud.


Og en av dem som Jesus både utøvde og demonstrerte var faste.


Vi ser at etter at Jesus steg opp til Himmelen og øste sin Ånd utover alle dem som fulgte Ham, begynte de også å faste. Se bare hva som skjedde i Apostlenes gjerninger kapittel 13.

  • "Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for Meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til." (Apostlenes.gj.13:2)

Det var etter fasten at Den Hellige Ånd sa at Han nå er klar til å bruke Barnabas og Saul til det kall Han har for dem. Den Hellige Ånd snakket til dem, så når vi spør: Trenger jeg virkelig å faste? Så er spørsmålet: Er du klar for at Den Hellige Ånd skal snakke til deg? Det er et kall i livet ditt, Gud har en jobb for deg å gjøre.


Du vet, ofte venter vi på Gud, mens i virkeligheten så er det ofte Gud som venter på oss, til å prise Ham, til å be, og noen ganger venter Han på oss til å faste, og da vil Den Hellige Ånd snakke til deg, og fortelle hva du skal gjøre, som i Apostlenes gjerninger kapittel 13.

  • "Etter å ha fastet, bedt og lagt hendene på dem, sendte de dem av sted." (Apostlenes.gj.13:3)

I Apostlenes gjerninger 14 ser vi også at det snakkes om faste.

  • "Etter at de hadde utpekt eldste i hver menighet og bedt og fastet, overga de dem til Herren, Ham de var kommet til tro på." (Apostlenes.gj.14:23)

Vi ser her at de også fastet før de overga andre til Herrens arbeide, og som vi ser i disse kapitlene er at verdien av å faste er en kritisk del av å være i Guds tjeneste. En kan nesten si at faste skaper en atmosfære for folk til å flytte seg inn i deres tjeneste.


I Markus kapittel 2 brytes viktigheten av faste enda mer ned av Jesus, og Han sammenligner det med at ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Det er så dypt, og vi har ikke tid til å gå inn i det så svært kompleks subjektet her, men det finnes nettsider som går i dybden på dette om du måtte ønske dette mer utredet.

Hvordan faste påvirker vår kropp og vår Ånd.


La oss nå se på hva som skjer i vår kropp og vår Ånd når vi faster. Bibelen viser oss at maksimum tid å faste er rundt 40 dager, og dette må bringes frem siden jeg vet at noen av dere vil bli oppglødd og si at Jesus fastet i 40 dager, så da skal jeg også faste i 40 dager.


Det er en veldig lang tid, og vi må huske på at Jesus var ledet til å faste så lenge, Moses var også ledet til å faste så lenge, og han var i en slik nærhet av Gud, på en mer fysisk måte som støttet ham. Så det er ikke neo du bare gjør fordi du tenker at, 40 dager, det er en god ide.


Det er noe du må bli virkelig ledet og drevet til å gjøre av Gud, og ingen steder i bibelen ser vi noen som faster mer enn 40 dager. Det er god grunn til å tro at om du skulle faste i mer enn 40 dager så ville du utsette deg selv for ekstrem fare. Faktisk er hva vi vanligvis ser i skriften, og hva de fleste troende vanligvis praktiserer i dag er en mer kortere faste.


Mange praktiserer en 3 dagers faste, og enda bedre en 7 dagers faste. Noen faster 14 dager, og enda andre 21 dager, og Gud hedrer alle disse og de er gunstige på mange måter, spesielt mellom 7 og 21 dagers faste. Så igjen, til enhver som tenker å faste i 40 dager, jeg ville vært ekstremt forsiktig og tatt alle forhåndsregler og med mye bønn.


Jeg vet at mange av oss hopper inn i ting uten å finne ro for å se om vi virkelig blir ledet til å gjøre ting. Legevitenskapen sier at kroppen kan overleve uten mat i 30 til 40 dager, kun om en har tilgang til masse vann og holder seg hydrert. Rundt 30 til 40 dager går kroppen inn i en ekstremt farlig fase av sult og en kan oppleve at organer feiler.


Dette er også avhengig av hvor mye kroppsfett en hadde før en begynte på en slik lang faste. Men ja, kroppen kan holde det gående så lenge med tilførsel av masse vann, faktisk så tror jeg et godt eksempel på hva et menneskes kropp kan tåle er Gandhi.


Han fastet i politisk protest i 21 dager, med kun inntak av vann. Han overlevde dette, så utifra et helsemessig standpunkt , ja, kroppen kan holde det gående uten mat. Jeg vet at mange av dere er bekymret for det, og selvfølgelig om du har noen helsemessige plager så skal du informere din lege om dine planer for faste. Det er dessuten en god ide for alle å ta en prat med sin lege uansett helsetilstand for å få noen gode råd.


Men det skal sies at studier viser at å gå uten mat i perioder har sine helsefordeler. For det første har faste den fordel at den bryter usunne avhengigheter til diverse mat som vi har utviklet over tid. Det er noe med å søke Gud gjennom faste som bare gir deg kraft til å overkomme ting som du normalt ikke ville kunne.


Faste gir kroppen en mulighet til å kvitte seg med mange dårlige stoffer som vi lagrer på.  


Fasting tillater kroppen å fjerne oppsamlinger av bakterier i kroppen og rense ut giftstoffer som vi har konsumert med kosten vår. Så gjennom fasten blir også kroppen vår renset, og ikke bare innvendig, men også tungen, for våre smaksløker vil bli fornyet, og etter fasten vil du begynne å nyte smaken av sunn mat på en måte du ikke har kunnet forestillet deg. Tenk, et eple vil smake som en dessert, og dette er bare noen av de fysiske fordeler fasten gir oss.


Sist jeg fastet var det ikke pommes frites, pizza, eller en hamburger jeg så frem til å spise etter fasten, nei, det var en stor rød tomat som sto helt øverst på min ønskeliste, og den smakte fantastisk da jeg endelig kunne få spise den. 


Åndelig er det enda mer fordeler med faste, for du skjønner, fasten er egentlig å sulte kjødet, eller den fysiske kroppen, og istedet så forer vi vår Ånd. Det handler om å bli et balansert menneske igjen.


Så lenge du har en jordisk kropp trenger vi å faste fra tid til annen, for å minske lysten, kroppens begjær, og å øke vårt begjær etter Åndelig føde.


Faste vil tillate din Ånd å bli foret, og du vil se at du vil begynne å begjære mer alle de ting som har med Gud å gjøre, og det er en fantastisk tilstand å være i. For det er ingen negative sider ved å fore Ånden.

Hvordan skal vi faste?


Hovedtingen vi må gjøre gjennom fasten er å søke Gud med hele vårt hjerte med stor

nidkjærhet. Ekte faste er når du bruker den tiden du ville brukt på å lage mat og spise, til å være sammen med Gud, du viser da Gud at Han er mer viktigere for deg enn din mage.


Våkne opp tidligere gjennom fasten og ha bønnetid med Gud, slik Jesus ofte gjorde. Før du begynner å faste, jeg vet at mange av dere vil begynne allerede i morgen, men om du har litt tid mellom nå og når du skal begynne fasten så skal du ideelt sett spise svært sunn kost frem mot fasten, som frukt og grønnsaker.


Dette er fordi at alltid når du faster får du kroppslige plager som magesmerter, hodepine med svimmelhet osv. og grunnen til dette er at vi er avhengige av diverse matvarer, og mange av oss til koffein. Men om vi spiser veldig sundt en uke fram mot en fasten, vil du oppleve mindre slike plager. Kroppen din vil kjempe imot dette, men med det samme du kommer over humpen så vil du trives med å ikke spise, og Ånden kontrollerer deg, ikke kroppen.


Jeg spiser selv lavkarbo og sunn mat i en 4-5 dager før fasten, dette fører til at det er mye lettere å gå inn i fasten, da søtsuget allerede er borte når jeg starter.


Vilken type faste skal så du gjøre? Vel, det er mellom deg og Gud, for Han er den som vil lede deg, og fortelle din Ånd hvor mange dager du bør faste, og hvilken type faste du skal delta med. Noen folk er ledet til å faste i tre dager, andre er ledet til å faste i 7, 14, 21 og til og med 40 dager. Så du må søke Gud for veiledning om hvor lenge du skal faste, og Han vil gi deg fred og trygghet rundt det.

Typer av faste


Hvilken typer av faste er det? Det er tre hovedtyper av faste vi skal dekke her. Den første er solnedgang fasten. Du spiser kun et måltid om dagen, etter solnedgang. Så i hovedsak søker du Gud i bønn, leser Bibelen, ser/hører på jesus relatert innhold slik du gjør akkurat nå, og etter solnedgang så spiser du, og det er svært vanlig og gunstig for troende å praktisere denne fasten som refereres til som Daniel fasten.


Danielfasten


Hva jeg refererer til her er et sted i Bibelen hvor Daniel for 10 dager bare spiste frukt,  grønnsaker, og drakk vann, for å hedre og søke Gud. Ved en annen anledning gjorde han dette for 21 dager, og Gud hedret ham, og velsignet ham med en stor åpenbaring og visjon som du vet. Så det er svært fordelsaktig å gjøre en Daniel type av spising gjennom solnedgangsfasten, med kun ett måltid, som bare består av grønnsaker, frukt og vann. Ikke kjøtt, ikke brød, brus eller søtsaker, ikke noe av slike saker.


Vi ser at Daniel sørget, og vi vet hvorfor, for han spiste ikke hva han hadde lyst til å spise, for han spiste kun grønnsaker.

  • "Jeg ber deg prøve med dine tjenere i ti dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke." (Daniel.1:12)

Danielfasten er faktisk ikke så veldig komplisert, men noen spør alltid, kan jeg spise ost til? Melk) Nei! Du skal kun spise grønnsaker, frukt og drikke vann til. Kun det! Vi kan jo lage fruktjuice, tilberede grønnsaker for å smake godt osv. men poenget er at det skal ikke smake godt. Dette er en prosess hvor det å sørge over å spise kjedelig mat er en del av det hele. Dette dreier seg om å ofre ting, å la alt dreie seg om å søke Gud, og ikke om å prøve å få grønne bønner til å smake godt. Ok! 


Så gjør det enkelt, og jeg anbefaler at du spiser dette måltidet etter at solen er gått ned. Og etter solnedgang er greit, så kan du tilbringe hele dagen uten å tenke på mat, og bare tenke på din vandring med Gud, og å få mest mulig ut av din faste. Den neste type fasting er er den mest vanlige måten folk i Bibelen fastet på, det er heldags faste.

Heldags faste


Hel dag, 24 timer, ingen mat, kun vann. Det er noen som vil gjøre en heldags faste, som drikker vann, fruktjuice og grønnsaksjuice, men dette er noe du må be om og søke Gud om, hva han spesifikt ønsker at du skal faste fra. Dette er kun mellom deg og Gud. Det er ingen mat i den type faste, bare vann å drikke.


Den tredje type faste er : 


Den spesialiserte faste


Den spesialiserte faste er en type faste hvor Den Hellige Ånd leder deg til å faste fra spesielle typer mat, drikke og selv enkelte typer handlinger i en tidsperiode, så du kan søke ham med alt du har. Den Hellige Ånd vil lede og guide deg med de rette ideer om hva du må sette til side mens du søker Gud.


Gjennom en faste ønsker du å være godt hydrert, minst 8 glass hver dag for å hjelpe å rense og skylle ut systemet, og det vil hjelpe deg å komme gjennom dette på en mye bedre måte.


Dette var de tre hovedmåtene å faste på, og for mange av dere er ikke det for mye informasjon. Men det som er mindre vanlig å snakke om er hva en skal spise når fasten er over. Dette er veldig viktig, særlig om du har gått igjennom en lengre faste, alt over 7 dager. Du må da være sikker på at du ender den fasten på en sikker måte.


Faste kan sette kroppen din i en så renset tilstand, at om du med det samme tilfører den kjøtt, brød og usunn mat kan risikere skade, og folk har faktisk tatt sin død av det. Særlig når du har gått en lang faste, som 21 dager uten føde, og du da feirer med å spise masse junk food. Det vil være veldig, veldig dårlig for deg.


Om du ikke dør, så vil du føle at du holder på å dø.


Så om du har gjennomført en faste er det viktig å venne kroppen gradvis til fast føde igjen. Så de første dager, 2,3,4 dager etter faste prøv å spise veldig lett mat med lite kalorier, som lette typer supper, frukt og grønnsaker. Gi kroppen din en tjanse til å justere seg med å spise små porsjoner.


Etter dette kan du begynne å spise normalt, men sunt. For gjennom fasten er du blitt fri fra avhengighet til visse mat og drikkevarer, kroppen din er blitt renset og har kvittet seg med skadestoffer, så nå har du en god sjanse til å endre dine kostvaner til en sunnere føde. Så det siste Gud ønsker fra oss er at vi renser grundig opp i Hans tempel, for så å gå tilbake til dårlige kostvaner.


Dårlig spisevaner tar livet av oss, og noen av oss tar våre liv med måten vi spiser på, ja, vi tar livet av oss selv! Og vi vet det!


Hør her, vi kan ikke se oss hevet over noen som er avhengige av dop og sigaretter om vi selv er avhengige av pommes frites og fritert mat. For det spiller ingen rolle hva det er dersom det dreper deg, for da vinner satan.


Satan bryr seg ikke om han dreper deg med narkotika, alkohol eller et stykke pizza, han ønsker deg bare død! Han vil ikke se Guds vilje styre ditt liv, han vil prøve å ta livet av deg på hvilken som helst måte, og det kan godt være med mat.


Jeg vet dette er en tøff beskjed å få, for jeg skriver til noen av dere her, men mange av oss har tatt våre liv med mat, og Gud sier at nok er nok! Det er tid for mitt folk å rense seg og forberede for meg å jobbe gjennom dem, men jeg kan ikke gjøre det om de er avhengige av noe som vil putte dem tidlig i graven. Satan skal ikke vinne, og dette er hvorfor vi skal faste.


Etter at du har fastet, spis på en måte som hedrer Guds tempel. Fokuser på å spise mindre porsjoner, mer frukt, mer grønnsaker, og drikk mer vann, kutt ut brus, både med og uten sukker. Vi kan søke på nettet om hva vi kan spise og ikke, det finnes ingen unnskyldninger i disse dager, vi vet alt dette, så ikke lyv til deg selv.


Gud vil gi deg kraften til å overkomme det, stol på Ham!


Om dette med fasting er mest nytt for deg, og du ønsker å tre inn i dette, men ikke vet om du er rede til å gjøre det fullt ut i en 4, 7 dagers faste, er en ting du kan gjøre å kombinere disse tre typer faster, mix dem sammen, be Den Hellige Ånd å lede deg, jeg har selv praktisert solnedgangsfasten for noen dager for så å tre over i en heldags faste.


Gud hedrer dette, for du setter fremdeles tilside hva kroppen din ønsker, for å mate Hans Ånd. Han elsker at du søker Ham, setter ting bort og ofrer av deg, så du kan mixe det opp slik Gud leder deg til. Men igjen, når du er ferdig med det, ikke begynn å spise all mulig dårlig mat, hold ditt tempel rent!


Det siste jeg vil si om dette er at når du faster, vær våken! Satan vet at du søker Gud. Han vet at du holder på å bli kraftfull for Guds rike, så han vil gjøre alt for å stoppe deg.


Vi vet at Jesus, som la modellen for det kristne livet demonstrerte hvordan fienden gjennom fasten vil prøve å få deg til å synde, og vil prøve å friste deg til å jukse under fasten, så forvent det. Husk at den største fristelsen for Kristus var mens Han fastet.


Og det er lærerikt for oss, fordi vi vet at jesus var perfekt, så selvfølgelig gav ikke han etter for fristelsen til å bryte sin faste. Men vi som er uperfekte og som er tilbøyelige til å gjøre feil, er det mulig at noen av oss gjør noe galt under fasten. Og om du så snubler, spiser pommes frites eller noe, hva som enn hender, ikke gi opp fasten.


Hva som enn skjer under fasten, ikke la det forårsake at du dropper ut, for du kommer tilbake sterkere enn noen gang, du angrer deg, du koster det av deg, og du fortsetter neste dag å søke Gud med alt du har, og gjennom hele resten av fasten.


Så mange av oss har feilet under fasten, så når vi bare gav opp og ikke fortsatte, er det akkurat hva fienden vil. Han vil ikke at du skal få hva Gud ønsker å gi til deg, han vil ikke at du skal bryte deg fri, bryte ut av lenkene, men jeg sier bare dette:


Når du så snubler, tapp ikke ut. Nei, det er da du kjører på hardere enn noen gang, det er da du søker Gud enda sterkere.


Du vil ikke miste din belønning, for gud hedrer det at du søker Ham, og det som gleder Ham er det at du står på og søker Ham uansett hva som hender. Faste er en tid som du setter til side for å gå inn i krigen mot ditt eget kjød, og dette er en livslang ting som vi gjør, fordi krigen mellom Ånden og kjødet vil ikke bli helt over før Jesus kommer tilbake og vi mottar en ny kropp. Da vil ikke kroppen bli et problem for oss lenger.


Men i denne tid, vi sloss mot kjødet, vi undertrykker kjødet, og vi faster, så vær seriøs med det, merk datoen på kalenderen og engasjer deg i det så snart Den Hellige Ånd leder deg til å gjøre det. Gud velsigne deg!

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen