Søk etter kunnskap om Gud 3/18

Guds Folk er Ødelagt av mangel på kunnskap

Jesus

Disse neste to versene er ekstreme - og jeg mener ekstreme!


Disse to versene forteller oss at Guds folk er bokstavelig talt, og jeg mener bokstavelig talt at de blir ødelagt av mangel på kunnskap.


Det andre verset nedenfor sier at Guds folk bokstavelig talt kan gå i fangenskap som et resultat av at de ikke har den riktige mengden kunnskap om noe.

Gud Faderen gir oss alle en stor advarsel med den måten han har disse to versene formulert på. Et perfekt eksempel på disse to versene i selve utførelsen er de muslimske selvmordsbomberne.

Mange av disse selvmordsbomberene er små barn. De har blitt lært opp ved å bli hjernevasket av det ekstremistiske elementet av islam, og de tror virkelig de går rett til himmelen hvis de er villige til å sprenge seg selv og alle andre de kan ta med seg.


Dette er et perfekt eksempel på at disse unge barna blir ledet inn i "fangenskap" som et resultat av at de ikke har riktig kunnskap for å forstå hva de går inn i fra starten.


Og når de faktisk tar sine egne liv med disse selvmordsbombene, blir de bokstavelig talt "ødelagt" som et resultat av denne mangelen på kunnskap.


Det er derfor det å søke etter den sanne kunnskapen om Gud i dette livet er så viktig med alle de gale og demonske tingene som skjer i denne verden. Å ha Guds spesifikke kunnskaper i en rekke saker er det som kan holde deg fra å bli innblandet i noe som kan ende med å bli veldig dødelig for deg.


Disse neste to versene skal brennes inn i minnesbankene, slik at du aldri noen gang glemmer hva Herren prøver å fortelle oss.

  • "Mitt folk skal gå til grunne av mangel på kunnskap..." (Hosea.4:6)


  • "Derfor har mitt folk gått i fangenskap, for de har ingen kunnskap..." (Jesaja.5:13)

Hvis disse to versene forteller oss at ved ikke å ha kunnskap om Gud som opererer i våre liv, kan det bokstavelig talt føre oss til å komme inn i en slags fangenskap - for ikke å nevne muligheten for å bli drept eller kastet i helvete når vi dør - da er det motsatte også sant - at å ha kunnskap om Gud som opererer i ditt liv, kan hjelpe deg med å holde deg ute fra alvorlige problemer, bidra til å holde deg fri og muligens bidra til å forlenge antall dager du kan leve her nede på denne jorden.


Dette er del 3 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 4 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.