Bibelvers om å Stole på Gud

HolySpirit.no Tro
Bibelvers om Tro

Bibelvers om å Stole på GudVelkommen til verssiden"Stol på Gud": En Reise i Troens Dybder


I øyeblikk av usikkerhet og utfordringer blir vi minnet om kraften i å stole på Gud.


Denne siden er et hellig rom dedikert til å utforske bibelvers som kaster lys over troens fundament. Guds Ord er en påminnelse om at i vårt mest sårbare, er troen på Hans veiledning og kjærlighet vår tryggeste anker.


Gjennom disse versene inviteres du til å fordype deg i en reise av tillit, hvor hver setning er et pust av visdom og håp.


Må disse ordene styrke din tro, og la "Stol på Gud" være et refugium der troens vinger bærer deg over livets dypeste daler.


Her kommer 33 flotte bibelvers til Deg om å stole på Gud.

 • "Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand." (Ordspråkene.3:5)


 • "Vær stille og vit at jeg er Gud." (Salmene 46:11)


 • "Herren er deres styrke, og Han er frelsens tilflukt for sin salvede." (Salmene.28:8)


 • "Derfor sier Jeg: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?" (Matteus.6:25)


 • "Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:10~11)


 • "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Hebreerne.13:8)


 • "Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft." (Romerne.15:13)


 • "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje." (Romerne.8:28)


 • "Hans hjerte er rolig og trygt i Herren. Hans hjerte er grunnfestet, uten frykt." (Salmene.112:8)


 • "Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går." (Josva.1:9)


 • "Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa Han til synagogeforstanderen: «Vær ikke redd, bare tro!»" (Markus.5:36)


 • "Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren,er en evig klippe." (Jesaja.26:3~4)


 • "Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker. Overgi din vei til Herren, stol på Ham, Han skal gjøre det. Han skal føre din rettferdighet fram som lyset og din rett som høylys dag."

  (Salmene.37:4~6)


 • "Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa Han til synagogeforstanderen: «Vær ikke redd, bare tro!" (Markus.5:36)


 • "Du skal bevare den i fred, ja, i fred , den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på Deg. Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe." (Jesaja.26:3~4)


 • "For Jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, Han som sier til deg: ‘Frykt ikke, Jeg hjelper deg." (Jesaja.41:13)


 • "Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett." (Ordspråkene.3:6)


 • "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperne.4:6~7)


 • "Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod." (Johannes.10:10)


 • "La ikke deres hjerte bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på Meg." (Johannes.14:1)


 • "Herren er min styrke og mitt skjold. Mitt hjerte har satt sin lit til Ham, og jeg er blitt hjulpet. Derfor gleder og fryder mitt hjerte seg, og med min sang vil jeg prise Ham." (Salmene.28:7)


 • "I Gud er min frelse og min ære . Min sterke klippe og min tilflukt er i Gud. Stol på Ham til enhver tid, dere folk! Utøs deres hjerte for Ham! Gud er vår tilflukt." (Salmene.62:8~9)


 • "Og hos Deg, Herre, er det trofasthet. For Du lønner enhver etter hans gjerning." (Salmene.62:13)


 • "Noen stoler på vogner og noen på hester. Men vi vil stole på Herren, vår Guds navn." (Salmene.20:8)


 • "Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe." (Jesaja.26:4)


 • "Når jeg er redd, stoler jeg på deg." (Salmene.56:4)


 • "Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med godhet." (Salmene.32:10)


 • "Han skal ikke frykte for onde nyheter. Hans hjerte er grunnfestet og stoler på Herren." (Salmene.112:7)


 • "Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på et menneske." (Salmene.118:8)


 • "Menneskefrykt fører i snare, men den som stoler på Herren, skal være trygg." (Ordspråkene.29:25)


 • "Stol på Herren og gjør godt! Bo i landet og lev av Hans trofasthet!" (Salmene.37:3)


 • "Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn." (Salmene.37:5)


 • "Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham." (Jeremia.17:7)

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema