Bibelkunnskap - Artikkel index

Indexert etter artiklenes hovedtittel i "fet" rød skrift med underliggende sider i "normal" rød skrift. Sort tekst viser de forskjellige avsnitt og innhold, på de "røde" sidene som den ligger under. Blå skrift tar deg direkte til avsnitt under den gjeldende hovedside.6 måter Kristne kan få Oppmuntring

Dette er måtene som vi kan bli oppmuntret på

1. Ved Guds Ord

2.  Ved bønn

3. Ved selvoppmuntring

4. Ved fellesskap med brødre

5. Ved tilbedelse

6. Fellesskap med den Hellige ÅndA

Advarsel - Du må ikke håne -

eller Spotte Demoner


Alt du trenger å vite om faste

Faste - steg for steg


B


Befrielse fra Satanisme


Bibelen - Guds ufeilbarlige Ord

Hvorfor Bibelen

betyr noe - Del 1.

Din personlige invitasjon til Guds sinn.

Hvorfor Bibelen

betyr noe - Del 2.

Den kosmiske krigen for ditt sinn.

Hvorfor Bibelen

betyr noe - Del 3.

Så, hva er det neste?

Hvorfor Bibelen

betyr noe - Del 4.


Bibelske fakta

Statistikk og Odds

Noen av de oppfylte profetier

Unik historisk nøyaktighet

Vitenskapelig nøyaktighet


Bibelvers om Svindel og Lovbrudd

Vanlige former for svindel.

Tyveri.

Lyving. 

Respekter loven.

Svindlere kan komme seg unna med det, men Gud er ikke spottet.

Bedømmelse

Påminnelser

Råd


Bibelvers på bilder


Bønnerommet


Bønn-hemmeligheter


Bønn hemmelighet nr. 1

Ditt personlige forhold til Gud

1. Etabler et godt, personlig

forhold med Herren.

Beste venn analogien

Foreldre og barn analogi.

2. Bibelen.

Bunnlinjen.

 

Bønn hemmelighet nr. 2 

Guds vilje

1. Analyser din bønn forespørsel

2. Den Hellige Ånd

Tre historier

Konklusjon

 

Bønn hemmelighet nr. 3 

Gud vil høre de rettferdiges bønner

 1. Gud vil høre de rettferdiges bønner

2. Dine misgjerninger vil skille deg fra Gud

3. Å holde uforgivelse mot andre

4. Ektemenn - hedre deres koner

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 4 

Erklær saken din foran Gud

 Moses går inn i gapet

Personlig vitnesbyrd

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 5 

Spør - Søk - Bank på

1. Spørre

2. Søke

3. Banke på

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 6 

Avtalebønn

 Anbefalinger

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 7 

Forbønnens kraft

 Skriftvers

Merknader

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 8 

Å be for noe mer enn en gang

 Foreldre-barn analogi

Skriftvers

1. Spør, søk, bank på

Brytekamp med Gud

3. Inderlig bønn

4. Be uten opphold

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr. 9 

Mist ikke motet

Den Vedvarende Enkes Lignelse.

1. Ufrelste som vi elsker.

2. Tungt avhengige.

3. Sekter, falske religioner og det okkulte.

4. Terminale sykdommer og smitte.

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr.10

Forbønn av Jesus Kristus og

           Den Hellige Ånd                

 1. Jesus Kristus gjør forbønn for oss.

2. Den Hellige Ånd gjør forbønn for oss.

3. Vi kan nå be Jesus Kristus og Den Hellige Ånd om å inngå for oss.

4. Be i henhold til Guds vilje.

5. Den Hellige Ånd vil hjelpe deg

i ditt bønneliv.

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr.11

Den rådende bønns kraft

1. Ditt personlige forhold til Gud.

2. Guds vilje.

3. Gud vil høre de rettferdiges bønner.

4. Erklær saken din fremfor Gud.

5. Spør, søk, bank på.

6. Avtalebønn.

7. Forbønnens kraft.

8. Å be for noe mer enn en gang.

9. Mist ikke motet.

10. Forbønn av Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.

Konklusjon


Bønn hemmelighet nr.12

Takkebønn

Skriftversene.

Spesifikke ting vi bør være veldig takknemlige for i dette livet.

1. Fortellingen om Jesus Kristus.

2. Hvor stor og fantastisk Gud egentlig er.

3. Ditt ekteskap.

4. Dine gode venner i dette livet.

5. Din gode fysiske helse.

6. Din mat, bolig og klær.

7. Din økonomi.

8. Kallet som Gud har plassert i livet ditt.

9. Guds beskyttelse, veiledning og

Salving av ditt liv.

10. Alle de ganger Gud har

hjulpet deg ut av noe.

Konklusjon.


Bønn hemmelighet nr.13

Be til Gud Faderen i Jesu navn

KonklusjonCD


De 10 Bud

Er de 10 budene fortsatt viktig i dag?


De ekstreme farene med Ouijabrett


Den fullstendige overgivelsen

Velg i dag hvem du skal tjene

Gjøre Guds vilje

Gud har en perfekt plan og

skjebne for livet ditt

Gud vil veilede dine skritt i dette livet

Konsekvensene av ikke å følge Gud fullt ut

Gud vil belønne de som vil følge ham fullt ut

Alle vil møte Gud for en personlig dom

Hvordan komme til full overgivelse

med Herren

1. Å gjøre den fulle overgivelsen

2. For å bli værende i full overgivelse

Konklusjon


Den Hellige Ånd`s 9 frukter


1. Kjærlighet

2. Glede

3. Fred

4. Langmodighet

5. Mildhet

6. Godhet

7. Trofasthet

8. Saktmodighet

9. Selvkontroll


Den Hellige Ånd`s 9 gaver


1. Kunnskapsordet

2. Visdomsordet

3. Profetisk gave

4. Troens gave

5. Helbredelsens gave

6. Miraklenes arbeid

7. Prøve ånder

8. Ulike typer tunger

9. Tolkning av tunger


Den Hellige Ånds 12

forskjellige ministerier

1. Vil dra den ufrelste synderen til Jesus

2. Vil overbevise både vantro og troende

3. Vil fornye våre menneskelige ånder

4. Vil dra oss nærmere Herren

5. Vil Helliggjøre oss i Herren

6. Vil hjelpe oss med vårt bønnsliv

7. Vil veilede oss til all sannhet

8. Vil lære oss alle ting

9. Vil salve oss med sin

guddommelige kraft

10. Vil være vår hjelper og trøster

i dette livet

11. Den Hellige Ånds 9 Gaver

12. Den Hellige Ånds 9 frukter


Det grunnleggende i den Kristne vandring

Nå som jeg er frelst, hva gjør jeg så?

1. Den fullstendige overgivelsen

2. Bli Åndsfylt

3. Opprett tro og tillit til Gud

4. Vandre på alle Guds måter

5. Utvikle et godt personlig forhold til Herren

6. Utvikle et godt, sterkt, bønneliv med Herren

7. Gå inn i en sann helliggjørelsesprosess med Herren

8. Søk etter Guds kunnskap

9. Etablere gode personlige forhold med andre kristne

10. Bli med i en god åndsfylt kirke

Konklusjon


Det grunnleggende om evig frelse

gjennom Jesus Kristus


Den grunnleggende trossetning

i kristendommen


1.   Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen


2.   Vi er frelst av nåde gjennom tro -

ikke av gjerninger


3.   Jesus Kristus er Guds Sønn


4.   Inkarnasjonen av Jesus Kristus


5.   Den kroppslige oppstandelse av Jesus Kristus fra graven


6.   Jesus Kristus himmelfart


7.   Treenighetslæren


8.   Den Hellige Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord


9.   Vi blir døpt med Den Hellige Ånd i Frelsens øyeblikk


10. Fornyet - Regenerert av

Den Hellige Ånd


11.  Læren om helvete


12. Jesus 2. tilbakekomst til vår jordDet Gamle Testamentet

Vs

Det Nye Testamentet

Soning for synder

Loven

Et øye for et øye

Guds vrede

1. Noahs flom

2. Det Jødiske folket

3. Gud forsvarer det jødiske folk


Det grunnleggende om evig frelse gjennom vår Herre og Frelser Jesus Kristus

1. Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen

2. Gud begjærer at alle mennesker skal bli frelst

3. Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke gjennom arbeid

4. Frelsens gave gjør oss nå rettferdige fremfor Gud Faderen

5. Hvordan bli frelst og motta evig frelses gave

6. Bli en fisker for Gud

7. Grunnleggende Frelsesbønn


Du er hva du tenker

1. Du er hva du tenker

2. Du blir forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn

3. Vi har nå Kristi sinn

4. Gud har gitt oss et sunt sinn

5. Dine tanker vil bli etablert av Herren

6. Ta enhver tanke til fangenskap i lydighet til Jesus

Konklusjon


Du har Guds kraft

til å vitne


1. Gud ønsker at du blir en fisker for ham

2. Du vil få Den Hellige Ånds kraft for å kunne vitne 

3. Gud vil sette opp disse guddommelige oppdragene for deg 

4. Gud vil gi deg Hans styrke, frimodighet og mot for å kunne vitne

5. Gud vil gi deg de riktige typer strategier til å bruke på hver enkelt person 

6. Gud vil gi deg de rette ordene å si til hver person 

7. God, grunnleggende frelsesbønn du kan bruke


E


Eksorsisme


Endetidshendelser


F


Faller i Ånden som kommer fra Gud ?

Skriftvers

Argumenter mot det å falle i Ånden

Argumenter for å falle i Ånden

Hvorfor jeg tror at det å falle i Ånden er fra Herren

En kort fortelling

"Jeg berørte henne"


Familiens Bibelvers

1. Gud ønsker at vi gifter oss og får en familie

2. Gud ønsker hele familien frelst og at de arbeider for ham

3. Hold deg ren til ekteskapet

4. Oppdra dine barn i Herren

5. Hold huset ditt i orden

6. Gud hater skilsmisse

7. Ikke vær utro

8. Gud må fortsatt være nummer en i livet ditt

Konklusjon


Farene med Ouijabrett


Farene ved Automatisk skriving


Farer ved det okkulte

Grunnen til at Gud ikke vil at vi skal -

engasjere oss med det okkulte

Bibelvers om det okkulte

Spesifikke okkulte aktiviteter som skal unngås


Farene ved Hypnose


Forseglet med Den Hellige Ånd

1. Motta Den Hellige Ånd i

Frelsens øyeblikk

2. Våre kropper er nå Den Hellige Ånds tempel

3. Forseglet med Den Hellige ÅndG


Gud gjør ikke forskjell på folk


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


Gud vil veilede dine steg

Du opererer nå i et annet spillområde!

Du opererer nå i et annet spillerom hvor reglene har endret seg litt for deg.

Skrift Versene

Konklusjon


H


Helbredende vers fra Bibelen

1.  Vår Gud er en barmhjertig Gud.

2. Gud Faderen har kraften til å helbrede deg.

3. Gud Faderen ønsker å helbrede deg.

4. Jesus Kristus ønsker å helbrede deg.

5. Gud vil også salve deg med sin makt til å helbrede.

6. Bønnenes kraft

7. Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg

8. Hindringer for å motta en helbredelse

9. Psykologiske faktorer

10. Grådighetens synd

11. Gud er fortsatt suveren på alle hans måterHelliggjørelse - en prosess i vår kristne vandring


Helliggjørelse-4 trinns prosess for å få Gud til å flytte deg inn i helliggjørelsesprosessen.

1. Vi er nå helliget i Jesus Kristus

2. Helliggjørelse er en progressiv prosess

3. Gud kaller oss alle til helliggjørelse

4. Helliggjørelsen er utført av Ordet og

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse-Slik går du med Herren inn i Helliggjørelsesprosessen.

1. Bestem deg for om du virkelig vil det.

2. Be Gud Faderen om å begynne Helliggjørelsesprosessen.

3. Studer Ordet til den kunnskapen

du vil trenge.

4. Samarbeid med Den Hellige Ånd

under denne prosessen


Historien om Adam og Eva

Gud setter scenen

kunnskapens tre om godt og ondt

Konsekvensene av Adam og Eva sin synd

forvisning fra Edens hage

Jorden er nå forbannet

Ingen jobb - ingen penger. Ingen penger - ingen mat.

Hva det betyr å bli "Født på Ny"

Konklusjon


Hjelpemidler

Linker


Hva er dåpen i Den Hellige Ånd

Fylt med Ånden

1. Husets analogi

2. Telefonlinjens Analogi


Hvordan motta dåp i Den Hellige Ånd

1. Riktig Motiv

2. Avgjør om du virkelig vil det

3. Den fullstendige overgivelsen

4. Full renselsesprosess

5. Bønn for å motta dåpen i den Hellige Ånd


Hva bekrefter at en har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd

1. Gaven av tunger

2. En type manifestasjon

3. Absolutt ingenting


Fordelene ved å bli døpt i Den Hellige Ånd

1. Dypere personlige forhold med Gud

2. Sult for Guds Ord

3. Forstår Guds Ord

4. Salvelsen

5. Forbedrer ditt bønnliv med Herren

6. Den Hellige Ånd vil begynne å

lære deg ting

7. Fornyelse av ditt sinn

8. Helliggjørelse

9. Den Hellige Ånds ni frukter

10. Den Hellige Ånds ni Gaver

11. Kommunikasjon fra Gud

12. Å se ting mer klart

13. Viser deg ting som skal komme

14. Hjelper med å øke intelligens-

nivåene dine

15. Hjelper å øke dine energinivåer og fysiske styrke

16. Vil hjelpe "å holde deg"

17. Du vil bli mer medfølende

18. Manifestasjoner


Hvordan bedømme om et ord er fra Herren

Slik tester du enhver type overnaturlig kommunikasjon du kan motta

1. Samstemmer Ordet med Skriften?

2. Samstemmer Ordet med Guds karakter?

3. Samstemmer Ordet med hva Gud gjør med livet ditt?

4. Bærer din ånd vitne med Ordet?

5. Det er sikkerhet i mange rådgivere

6. Be Gud om å bekrefte ordet for deg

7. Vil Ordet herliggjøre Gud

8. Vil Ordet skape frihet eller trelldom?

Konklusjon


Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd Del 1

Nøkkel Skriftvers om den Hellige Ånd

1. Du kan utvikle et personlig forhold med Den Hellige Ånd

2. Den Hellige Ånd er vår personlige veileder og lærer i dette livet

3. Ikke motstå, opprør, sørge over eller slukke Den Hellige Ånd


Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd Del2

Den Hellige Ånd`s 8 forskjellige måter

til å kommunisere til oss

1. Det indre vitnet - det indre vitende

Magefølelse

2. Guds ord

3. Ledning

4. Sjekk i Din Ånd

5. Spontanitet

6. Visjon

Åpent syn

Lukket syn

7. Drømmer

8. Profetier


Hvordan høre Guds stemme


Hvorfor oppfører noen kristne

seg så dårlig

1. De har ikke etablert et sant, godt og personlig forhold til Herren

2. De opererer ikke i en sann full

overgivelse med Herren

3. De leser og studerer ikke nok fra Bibelen

4. De blir ikke riktig Helliget av Den Hellige Ånd

5. Noen av dem vil ha demoner knyttet til dem


Hvorfor verden hater Jesus

1. Verden hater Jesus fordi han vitner om at dens gjerninger er onde

2. Innrøm at vi er syndere

3. Vær villig til å omvende seg

Konklusjon


Hold fast ved Herren

Bibelvers om å holde fast ved Herren

1. Holde fast ved Herren

2. Vær trofast til døden

3. Vær en Overvinner i Herren

4. Jesus er vår tros forfatter og ferdiggjører

Konklusjon


IJ


Jesus

Hvordan beskrive Jesus og hva

han betyr for oss i våre liv.

Youtube videoer


Jesu Blod

Skriftlige grunner for å påkalle Jesu blod

1. Tilgivelse

2. Befrielse

3. Beskyttelse

1. Frelst

2. Den fullstendige overgivelsen

A) Bønn for full overgivelse

B) For å bli værende i full overgivelse


Hvordan Påkalle Jesu Blod for Beskyttelse

1. Det grunnleggende

2. Å påkalle blodet på det grunnleggende

3. Indekskortet

4. Frekvens

5. Legge en blodlinje

6. Tog og fly


Hvordan Påkalle Jesu Blod for Befrielse

Den Personlige vitnesbyrd siden på nettstedet

Anbefalt lesing

Konklusjon


Påkalte blodet mot selvmordsangrep

Vitnesbyrd om å påkalle Jesu Blod for befrielse

Vitnesbyrdet

Kamp kommandoen

Konklusjon


Påkalte blodet mot hjemmeangrep

Vitnesbyrd om å påkalle Jesu Blod for beskyttelse


K


Kampbønn for å bryte Demoners

juridiske rettigheter

1. Den fullstendige overgivelsen

2. Bekjenn hver og en av dine synder fremfor Herren

3. Frasi deg hver eneste av dine synder fremfor Herren

4. Bryt de juridiske rettighetene til demonene

5. Beordre demonene verbalt om å forlate deg nå i Jesu Kristi navn

Kampbønnen

1. Bønn for å bryte de juridiske rettighetene til demonene

2. Kampbønn for å kaste ut demonene

Merknader

Konklusjon


Kampbønn mot terminal Hodgkins sykdom

Gjøre klar scenen.

1. Framfør ditt tilfelle for Gud Faderen.

2. Kampens bønn.

Den faktiske slagbønnen.

1. Oppgi din sak for Gud Faderen.

2. Kampbønn mot kreften.


Kampvers fra Bibelen

1. Kampvers om den fulle overgivelsen 

2. Vær på offensiven mot fiendene dine  

3. Vandre på alle Guds måter - hold alle Guds bud   

4. Gud vil salve deg for kamp  

5. Gud vil gi deg det du trenger for å gå med hans salvelse   

6. Gud vil drive beskyttelse for deg  

7. Gud vil kjempe dine kamper   

8. KampEngler 

Hold deg ydmyk i din kampvandring med Herren


Kampvers mot demoniske angrep

1. Satan og hans demoner er allerede blitt beseiret av Jesus på korset

2. Jesus har gitt oss sin autoritet og makt til å kaste ut demoner

3. Gud vil kjempe for deg

4. Gud vil tørke opp fiendens vann

5. Kamp-Engler vil bidra til å beskytte oss og kjempe for oss

Konklusjon


Kan en kristen miste sin frelse?

1. Å falle bort

2. Synder med vitende og vilje etter å ha mottatt kunnskapen om sannheten

3. Å bli infiltrert igjen i det urene i verden

4. 22 spesifikke synder som kan holde deg ute av himmelen.

5. Ikke alle som kaller Jesus "Herre, Herre"

vil komme seg til himmelen


Kjærlighetens kraft og bibelvers om  Kjærlighet

Kjærlighet er den største av alle dydene.

Gå i kjærlighet.

Hva er kjærlighet.

Elske Gud.

Elske deg selv.

Elske andre.

Elske dine fiender.

Vær en utøver av Ordet.

Konklusjon.


Kloke som Slanger -

Enfoldige som Duer

Vokt dere for hunder og onde arbeidere

Ikke bli ført på avveier av forskjellige-

og fremmede lærdommer.

Spesifikke falske religioner og kulter-

som må unngås

Spesifikke okkulte aktiviteter som skal unngås


Kontakt oss


Krislam - Kristendom og Islam kan aldri slås sammen

Hvorfor kristendommen aldri kan slås sammen med islam


LN


Når frykt styrer livet dittO


Oppmuntrende Bibelvers

KonklusjonOversikt over Endetidshendelser

Grunnleggende Oversikt over Hovedhendelsene

1. Diverse tegn

2. Returnering av det jødiske folk tilbake til Israel

3. Gjenoppbygging av det jødiske tempelet

4. Antikristen som kommer, den falske profeten og en 10 nasjonskonfederasjon som vil regjere denne verden

5. Den 7 år lange trengsel

6. Slaget ved Armageddon

7. Jesu retur til vår jord for å sette opp tusenårsriket

8. Den nye himmelen og den nye jorden

Konklusjon


P


Profeti fra Jesus til Maria Baxter

om Joels hær som kommer

Profetien fra Jesus om den

kommende Joel's Army.

Skriftverset.


Prøvelser og trengsler

- Testing av din tro


3 grunner til at Gud

vil tillate prøvelser og trengsler Del1

1. Forbannelsen til Adam og Eva

2. I verden vil du få trengsel

3. Herren vil teste de rettferdige

4. Testen av din tro

5. For din helliggjørelse i Herren

6. Vi går ved tro - ikke ved syn


3 grunner til at Gud

vil tillate prøvelser og trengsler Del2

7. Kjemp troens gode kamp

8. Gud vil verner deg gjennom prøvelsen

9. Alle ting vil med tiden fungere -

sammen for godt

10. Gud vil være helt med deg -

under prøvelsen

11. Venter på Herren

12. Gud vil til slutt befri deg

13. Lidelse for Jesu skyld


Skriftvers for 3 grunner til at Gud vil tillate  prøvelser og trengsler Del1


Skriftvers for 3 grunner til at Gud vil tillate  prøvelser og trengsler Del2


Slik holder du unødvendige

trengsler fra å komme din vei

1. Den fullstendige overgivelsen

2. Feiler i å holde Guds bud og

følge alle hans måter

3. Ikke jag etter prøvelser og trengsler

4. Gud vil bruke prøvelser og trengsler

for å bringe deg tilbake


Slik håndterer du en stormsky

når den kommer din vei

1. Unngå stormskyen

2. Hold din posisjon - Gud vil bekjempe Stormskyen for deg

3. Ta direkte tak i Stormskyen


R


Regenerering ved Den Hellige Ånd

1. Regenereringen er øyeblikkelig gjennom Den Hellige Ånd

2. Bare vår menneskelige ånd regenereres ved frelse

3. Vi er nå født igjen i Guds rike


S


Sann omvendelse vil føre til frelse

men blir egentlig alle virkelig frelst i utgangspunktet?

1. En sann omvendelse vil føre til frelse

2. Gud befaler alle til å omvende seg for å kunne motta evig frelse gjennom Jesus

3. Guds Godhet vil føre til omvendelse


Satan`s store løgn


Skriftvers om Jesu blod

20 ting som Jesu blod gjør


Smith Wigglesworth om

kraften i Guds ord

Meldingen

Konklusjon


Stolthet kommer før fallet

1. Stolthet er en synd og en avskyelighet.

2. Gud er langt fra de som er stolte.

3. Stolthet kommer før fallet.

4. La ingen skryte av å være tilhenger

av mennesker.

5. Hold deg ydmyk i din vandring

med Herren

6. Satans fall

Konklusjon


Synden av utroskap

1. Du skal ikke begå utroskap

2. Utroskap er en synd

3. Avstå fra kjødets lyster som krig mot sjelen

4. Munnen til en umoralsk kvinne er en dyp grav

Disse typer umoralske menn og kvinner er dine dødelige tiltrekninger.

5. Gud vil dømme alle ekteskapsbrytere

6. Velsignet er mannen som motstår fristelsen

Konklusjon


Synderens Bønn

Gud Faderen vil dra synderen til Jesus gjennom Den Hellige Ånd

Sann omvendelse vil føre til frelse

Total tilgivelse for alle våre synder

Du har nå blitt en ny skapelse - Alt er nå helt nytt

Bekjenn med munnen din - tro med hjertet ditt

Konklusjon


Søk etter kunnskap om Gud


1. Vokse i Guds kunnskap


2. Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


3. Guds folk er ødelagt av mangel på kunnskap


4. Kunnskap og visdom er bedre enn alle materielle ting i denne verden


5. Kunnskap, forståelse og visdom


6. All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


7. Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


8. Søker etter Guds kunnskap


9. Kunnskap og visdom vil hjelpe å holde deg trygg


10. I mange rådgivere er det sikkerhet


11. Bruk kunnskapen som Gud vil gi deg


12. Gå med andre vise mennesker


13. Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


14. Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


15. Kunnskap vil øke bedrøvelse og sorg


16. Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne


17. Slutt aldri å høre på rettledning


18. Historien om Kong SalomoSøk Herren

1. Gud ser etter søkere

2. Søker etter Herren

3. Gud skapte oss for intimt  fellesskap

4. Snakk med Gud som du ville snakke med en bestevenn

5. Gud er på jakt etter lidenskapelige og intense mennesker

5 måter å søke etter Herren på

1. Ditt bønneliv med Herren

2. Lese og studere fra Bibelen

3. Lese og studere fra andre kristne bøker

4. Fellesskap med andre troende

5. Se hvordan Herren beveger seg i ditt     daglige liv

Konklusjon


T


Tilgivende Bibelvers

Konklusjon


Tolkning av Matteus 12.45 -   Demoner

Tolkning

Konklusjon


Tro

Tro sitater: Læring fra Ordet

Skriftvers om tro


TrosbekjennelsenU


VVelg dine venner med omhu

del 1

Bibelvers om vennskap


Velg dine venner med omhu

del 2

1. Velg dine venner med omhu

2. Fordeler ved å velge gode Gudevenner

3. Som jern skjerper jern

4. Gå ikke under fremmed åk med de vantro

Konklusjon


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Ø


Å


Å bli forvandlet ved å fornye ditt sinn

1. Kunnskap fra Ordet

2. Sett På Positive Kvaliteter - Legg Bort negative Egenskaper

3. Ved Den Hellige Ånds kraft


Åndelig krigføring

Artikkelsamling

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen