Søk etter kunnskap om Gud 6/18

All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud

Jesus

Disse neste settene av vers er hjertet og sjelen til hele dette emnet. Alle disse versene forteller oss at all kunnskap og all visdom kommer direkte fra Gud og Jesus.


Det første verset vil fortelle oss at alle "skatter" av visdom og kunnskap er "skjult" i Gud Faderen og Jesus Kristus. Legg merke til at Gud sammenligner kunnskap og visdom med "skatter", og at disse skatter er skjult i Ham selv.

Dette betyr at Gud og Jesus er kilden til all guddommelig kunnskap, og at vi først må søke etter kilden for å få denne kunnskapen til å bli frigitt til oss. 

Her er noen av de dypeste versene i hele Skriften som viser oss at Gud ikke bare er kilden til all gudommelig kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen til oss!

 • "... så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede." (Kolosserne.2:2~3)


 • "Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransake-lige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier! For fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen."(Romerne.11:33,36)


 • "For det er Herren som gir visdom; kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Han samler opp klokskap til de rettskafne...." (Ordspråkene.2:6~7)


 • "Han tok til orde og sa: Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig." (Daniel.2:20~22)


 • "Kan vel du måle Gud, kan du kjenne Den veldiges grenser? Høyere enn himmelen – hva kan du gjøre? Dypere enn dødsriket – hva vet vel du? Lengre enn jorden, bredere enn havet." (Job.11:7~9)


 • "Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til." (Jeremia.33:3)


 • "Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt." (Matteus.13:11)


 • "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror." (Efeserne.1:17~19)


 • "Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene." (Amos.3:7)


 • "Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier." (Daniel.2:28)


 • "Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler." (Johannes.8:31)

Alle disse versene forteller oss at alt, inkludert all kunnskap og all visdom, kommer direkte fra Gud Faderen. Disse versene viser oss at Gud ikke bare er kilden til all kunnskap og visdom - men at han faktisk vil frigjøre denne kunnskapen direkte til oss. Han vil vise og avsløre store og mektige ting for oss.


Han vil fortelle oss dype og hemmelige ting som det vanlige menneske ikke vil ha tilgang til.


Og ikke bare vil Gud gi deg Hans kunnskap, men han vil også sørge for å gi deg forståelsen av den kunnskapen og visdommen, for å kunne faktisk bruke den! Alt dette kan bli gitt deg gratis.


Alt du trenger å gjøre er å være villig til å søke etter det, og deretter søke etter å forstå det og hvordan det kan gjelde for de ulike områdene i livet ditt.


Det siste verset er Jesus som forteller oss at hvis vi "blir i hans ord" - da vil vi ha evnen til å kjenne sannheten, og sannheten vil da kunne frigjøres oss. Med andre ord, hvis du er villig til å holde deg til Bibelen, som er Hans Ord, og forsøke å forstå hva du leser - da vil du bli fullt lastet med en utrolig mengde kunnskap og sannhet som dekker et bredt spekter av spørsmål og problemer i livet ditt.


Og når du har Guds sannhet på mange forskjellige områder i livet ditt, vil den sannheten hjelpe deg med å frigjøres fordi du ikke lenger vil være bundet av feil tenkning!


Vær imidlertid oppmerksom på at Jesus sier at vi må "forbli" i Hans Ord for å kunne få disse sannhetene til å virke inn i oss. Å forbli betyr at du er villig til å bruke en slags god, vanlig, kvalitetstid ved å lese Bibelen for deg selv og deretter søke for å forstå og implementere disse sannhetene i hverdagens vandring med Ham.


Alle de ovennevnte versene gir oss en utrolig åpenbaring ved at Gud og Jesus bare er for ivrige etter å frigjøre deres lager av kunnskap til oss hvis vi bare er ville være villige til å gjøre vår del ved å søke etter det.


Dette er del 6 av våre 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 7 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.