Bibelvers om å tilbe Gud i Ånden

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden
Bibelvers om å Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om å Tilbe Gud I ÅndenVelkommen til "Åndelig Tilbedelse": Dykk inn i Guds Nærvær gjennom Hans Ord


Denne siden er et hellig rom, dedikert til å utforske bibelvers som guider oss i å tilbe Gud i Ånden og i sannhet. Gjennom skriftene inviteres du til å oppdage dybden i åndelig tilbedelse, hvor hjertet og sjelen forenes i en hellig dans med Guds nærvær.


Hvert vers på denne siden er en påminnelse om at tilbedelse er mer enn en handling - det er en hjertets uttrykk av kjærlighet og hengivenhet til Skaperen.


La "Åndelig Tilbedelse" være ditt digitale alter, et sted hvor hvert ord gir kraft til din tilbedelse, og hvor Guds nærvær blir en kilde til glede, fred og inspirasjon.


 • "Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." (Johannes.4:23~24)


 • "Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg." (Johannes'.åpenbaring.4:11)


 • "Gi Herren den ære hans navn skal ha, bøy dere for Herren i hellig prakt!" (Salmene.29:2)


 • "Herren er konge, folkene skjelver, han troner over kjerubene, jorden bever. Stor er Herren på Sion, han er opphøyd over alle folk. De skal prise ditt navn, det er stort og vekker frykt. Hellig er han. Opphøy Herren vår Gud, bøy dere ned for hans fotskammel! Hellig er han." (Salmene.99:1~3,5)


 • "Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og slet lenkene deres i stykker. De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. Han knuste dører av bronse, bommer av jern hogg han i stykker." (Salmene.107:14~16)


 • "Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg opphøyer deg. Takk Herren , for han er god, evig varer hans miskunn." (Salmene.118:28,29)


 • "Jeg vil velsigne Herren til alle tider, alltid lovsynge ham med min munn. Pris Herren sammen med meg, la oss ære hans navn!" (Salmene.34:2,4)


 • "Stor er Herren og verdig lov og pris, hans storhet kan ingen granske. Slekt etter slekt priser dine gjerninger og forteller om dine storverk. Jeg grunner på din høye herlighet og ære og på dine underfulle ord." (Salmene.145:3~5)


 • "Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang." (Salmene.69:31)


 • "Jeg vil synge for Herren hele mitt liv, spille for min Gud så lenge jeg er til. Måtte ordene mine gjøre ham glad! Jeg vil glede meg i Herren" (Salmene.104:33~34)


 • "Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler! Alt som har ånde, skal love Herren . Halleluja!" (Salmene.150:1~6)


 • "Syng en ny sang for Herren, for han har gjort under! Hans høyre hånd og hellige arm har gitt ham seier." (Salmene.98:1)


 • "Men jeg vil synge om din makt og juble hver morgen over din miskunn. For du er blitt mitt vern, en tilflukt den dag jeg er i nød. Min styrke, jeg vil synge for deg, for Gud er mitt vern, min Gud som viser miskunn." (Salmene.59:17~18)


 • "Klapp i hendene, alle folk, løft jubelrop til Gud! Gud stiger opp til jubelrop, Herren stiger opp mens hornene gjaller. Syng for Gud, ja, syng og spill, syng og spill for vår konge! For Gud er konge over hele jorden. Syng en sang som gjør vis!" (Salmene.47:2,6~8)


 • "Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren . Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt!" (Salmene.105:3~4)


 • "Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt." (Salmene.100:1~5)


 • "Kom, la oss juble for Herren , hylle vår frelses klippe! La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill! Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren , vår skaper! For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag!" (Salmene.95:1-2,6~7)


 • "Rop med jubel for Gud, hele jorden! Spill og syng til ære for hans navn, gi ham pris og ære! Si til Gud: «Hvor skremmende dine gjerninger er!» Fienden kryper for din store makt. Hele jorden skal bøye seg for deg, de skal spille for deg og lovsynge ditt navn." (Salmene.66:1~4)


 • "Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for Herren , all jorden! Syng for Herren , velsign hans navn. Forkynn hans frelse fra dag til dag! Fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans under! For Herren er stor og verdig lov og pris, verdt å frykte mer enn alle guder. Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt! Gi Herren den ære hans navn skal ha. Kom til hans forgårder med gaver! Bøy dere for Herren i hellig prakt. Skjelv for ham, hele jorden!" (Salmene.96:1~4,7~9)


 • "De skal prise hans navn med dans, spille for ham på trommer og lyre. For Herren gleder seg over sitt folk, han smykker de hjelpeløse med frelse. De trofaste skal juble i herlighet og rope av fryd på sitt leie. De har lovsang til Gud i munnen..." (Salmene.149:3~6)


 • "David danset av all kraft for Herrens ansikt. Han var kledd i en prestedrakt av lin. David svarte Mikal: «Det var for Herrens ansikt jeg danset, for ham som utvalgte meg i stedet for din far og hele hans hus og satte meg til fyrste over Herrens folk, over Israel." (2.Samuel.6:14,21)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret