Helbredende vers fra Bibelen

Gud vil også salve deg med sin

makt til å helbrede

Jesus reiste opp Lasarus fra de døde

Ikke bare ønsker Gud Faderen å helbrede deg, ikke bare ønsker hans sønn, Jesus Kristus, å helbrede deg - men nå vil Gud ta det et skritt videre. Han vil nå salve sine troende med sin overnaturlige kraft for å kunne helbrede andre.

Ser du det store bildet av alt dette? OmGud ønsker å salve sine troende med sin overnaturlige makt for å kunne helbrede andre - så forteller dette oss at Gud nå legger helbredelsens gave som en stor velsignelse i hans kropp, slik at vi kan ha den tilgjengelig for oss når vi kan trenge det.

Årsaken til dette er fordi Gud vil salve og styrke sitt folk til å kunne arbeide for Ham ved å forkynne evangeliet til resten av verden og gjøre det han vil at de skal gjøre i sine spesifikke kall for Ham. Du kan ikke jobbe for Gud med full styrke i dette livet hvis du stadig kjemper mot sykdom, den ene etter den andre. Du må operere i en slags god fysisk helse for å kunne maksimere dine spesifikke kall og plikter for Herren.


Siden vi alle lever i en forbannet og fallen verden som følge av forbannelsen til Adam og Eva - kan noen av oss bli syk når som helst. Som et resultat, må Gud ha gaver til å helbrede som opererer i hans kropp for å hjelpe oss med å få oss til å komme i gang hvis vi blir rammet av noen form for lidelse eller sykdom.


Noen ganger vil Gud velge å helbrede deg gjennom legene og medisinsk yrke, men andre ganger vil han velge å helbrede deg direkte selv eller gjennom bønner fra andre salvede troende.


Her er de spesifikke versene som vil vise deg at Gud virkelig ønsker å salve ditt legeme med sin overnaturlige kraft for å kunne helbrede andre.

 • "Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske." (Markus.16:15~18)


 • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer." (Lukas.9:1)


 • "Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem." (Markus.6:7,13)


 • "Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." (Matteus.10:1)


 • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave." (Matteus.10:6~8)


 • "Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem." (Apostlenes.gj.19:11~12)


 • "Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, han ba og la hendene på ham og helbredet ham."(Apostlenes.gj.28:8)


 • "Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet."(Apostlenes.gj.8:6~7)


 • "Likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender." (Apostlenes.gj.14:3)


 • "Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matteus.16:19)


 • "Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil." (1.Korinter.12:4~11)

Det siste verset er det som forteller oss om den Hellige Ånds 9 gaver som fortsatt er tilgjengelige for Kirken i dag. Og en av de 9 gaver er helbredelsens gave! Dette betyr at Den Hellige Ånd selv kan manifestere kraften til å helbrede noen gjennom enhver troende når som helst. Og at han vil ønske å gjøre det.


Jeg tror at alle de ovennevnte versene definitivt forteller oss at ikke bare kan Gud helbrede, at han ikke bare vil helbrede - men mange ganger vil han faktisk helbrede om en nærmer seg Ham riktig. Så hvordan nærmer du deg Gud for din helbredelse? Gjennom bønn, som vil bli neste tekst.


Neste : Bønnenes kraft