Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd

Del 10 av 12 deler


Når vi mottar Den Hellige Ånd i våre menneskelige ånder i øyeblikket av vår konvertering til Herren, vil en annen veldig kraftig ting skje. Våre menneskelige ånder vil umiddelbart og øyeblikkelig regenereres av Den Hellige Ånd.


Her er verset som vil gi oss denne spesifikke åpenbaringen fra Herren:

 • "Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på." (Titus.3:4~7)

Legg merke til to svært viktige ting i dette verset:


Første, denne fornyelsen blir direkte knyttet til oss ved å bli frelst i Herren. Ordene "men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd" forteller oss definitivt at vi er frelst av Guds nåde og barmhjertighet og at når Han redder oss, redder Han oss "gjennom" fornyelse av den Hellige Ånd


Andre, denne fornyelsen blir gjort direkte av Den Hellige Ånd selv. Ordet "fornyelse av Den Hellige Ånd" forteller oss at denne fornyelsen gjøres direkte av Den Hellige Ånd selv.


Her er noen veldig gode definisjoner fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene til hva ordet "regenerering" betyr.

 • Åndelig gjenfødt


 • Åndelig gjenfødelse som produserer en ny begynnelse


 • En åndelig gjenfødelse, fornyet, reformert eller rekonstituert


 • Fornyet eller gjenopprettet etter en nedgang til lav tilstand


 • Ny fødsel, begynnelsen av et nytt liv


 • Fornyelse av moralsk og åndelig natur


 • Den menneskelige ånds gjenfødelse til et gjenopprettet forhold til Gud - Fornyet til liv og frelse ved tro på Gud


 • En Guds handling gjennom Den Hellige Ånd resulterer i en indre, personlig oppstandelse fra synd til et nytt liv i Jesus Kristus


 • Den radikale åndelige forvandlingen hvor Gud bringer et individ fra en tilstand av åndelig nederlag og død til en fornyet tilstand av hellighet og liv

Vi har en annen artikkel på nettstedet vårt som dekker dette arrangementet veldig grundig. Tittelen til denne artikkelen er "Regenerering ved Den Hellige Ånd".


Som et resultat av dette regenerative arbeidet som umiddelbart og øyeblikkelig utføres av Den Hellige Ånd i øyeblikket av våre konverteringer med Herren, blir våre menneskelige ånder umiddelbart "født igjen". Her er verset direkte fra Jesus selv som forteller oss nøyaktig hva det betyr å bli født igjen med Ham:

 • "... Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike...Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike." (Johannes.3:3,5)

Legg merke til at det å bli født igjen refererer direkte til å være født av Den Hellige Ånd selv. Med andre ord, hvis du ikke har den Hellige Ånd som lever på innsiden av din menneskelige ånd, blir du ikke virkelig født igjen i Herren.


Det er først når den Hellige Ånd kommer, og går inn i din menneskelige ånd, du er virkelig født igjen i Herren - og den eneste måten å få Den Hellige Ånd til å gå inn i din menneskelige ånd er å være villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser. Det er ingen annen vei inn i Guds rike. Vi kommer enten gjennom Jesus og blodet som Han personlig har utøst for oss alle på korset, eller vi kommer ikke gjennom i det hele tatt.


Som et resultat av å bli virkelig født på nytt, er vårt åndelige forhold til Herren nå fullstendig restaurert. Vi er nå helt nye skapninger som nå har fått et helt nytt liv med Herren. Bibelen forteller oss at alle gamle ting nå er gått bort, og at alle ting nå er blitt helt nye.


Regenereringen av våre menneskelige ånder ved Den Hellige Ånd er et meget kraftig, overnaturlig arbeid som er gjort av Herren, slik at Han kan få oss alle tilbake i riktig forhold til Ham. Med mindre du har den Hellige Ånd som lever på innsiden av din menneskelige ånd, vil du ikke ha noen livslinje, ingen indre forbindelse tilbake til Gud Faderen som bor i himmelen. Du vil være åndelig død med Ham inntil Den Hellige Ånd kommer for å leve igjen i din menneskelige ånd.


På grunn av den ekstreme betydningen av dette overnaturlige arbeidet som er utført av Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikk av hver troendes omvendelse til Herren, må denne åpenbaringen fra Guds ord også bli inkludert som en av de grunnleggende fundamentale trossetninger i den kristne tro .


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren