Den kroppslige oppstandelse av

Jesus Kristus fra graven

Del 5 av 12 deler


Uten denne neste store trossetning og tro er det ingen evig frelse for noen av oss. Hvis Jesus ikke fullstendig oppstår fra graven på den tredje dagen etter at Han hadde dødd på korset for oss alle, så er hele vårt trossystem i Jesus helt forgjeves og det vil dermed falle helt fra hverandre. Jesus må fullstendig oppstå fra graven før hans historie med oss kan gjøres helt komplett.


Her er 5 veldig gode vers som viser oss at Jesus ikke bare oppsto fra graven på den tredje dagen, men at all vår tro og lære i Ham ville være totalt forgjeves hvis han ikke fullt oppstod fra den graven.

  • "Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør." (Johannes.11:25)


  • "Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av." (Lukas.24:46~47)


  • "Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus." (1.Korinter.15:20~22)


  • "Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til." (Apostlenes.gj.1:1~3)


  • "Men når det blir forkynt om Kristus at han er reist opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp...For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus." (1.Korinter.15:12~18)

Det siste verset fra Paulus drar virkelig hjem poenget på hvor viktig oppstandelsen av Jesus fra graven egentlig er. Legg merke til at Paulus sier at ikke bare ville all vår undervisning og tro være totalt forgjeves hvis Jesus ikke var fullstendig oppreist fra graven, men det ville heller ikke være noen evig frelse for noen av oss, for vi ville alle fortsatt være døde i våre synder og overtredelser.


Dette siste verset fra Paulus er mer enn nok til å gjøre denne trossetningen til en absolutt, essensiell trossetning i den kristne tro. Derfor har du alltid denne trossetning med i en synders bønn når du leder noen til en sann frelsesopplevelse med Herren.


Neste del