Vi er frelst av nåde gjennom tro

- ikke av gjerninger

Del 2 av 12 deler


Den nest viktigste trossetningen i den kristne tro er nøyaktig hvordan vi mottar denne gratis gave av evig frelse fra Jesus. Og igjen, Bibelen er veldig tydelig på dette med frelsen. Bibelen forteller oss at evig frelses gave med Gud Faderen bare kan bli mottatt av nåde gjennom tro på Jesus Kristus, ikke av noen form for gjerninger som vi kan gjøre, uansett hvor hellige og hvor rene disse gjerningene ser ut til å være.


Bibelen forteller oss at hver eneste av oss har syndet og har mistet Guds herlighet, og at det ikke er noen som nå er virkelig rettferdig for Gud Faderen. Som et resultat kan ingen tjene seg inn i himmelen, uansett hvor mange gode gjerninger de kan prøve å gjøre for Herren, og uansett hvor hellige og behagelige de kan forsøke å gjøre seg i hans syn.


Gaven av evig frelse er en direkte, fri gave som blir gitt til oss alle av Herren, og den kan bare bli mottatt av nåde gjennom vår personlige tro på Jesus. Her er 18 veldig kraftige vers, som perfekt staver alt dette ut for oss:

 • "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg." (Efeserne.2:8~9)


 • "Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus...For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger." (Galaterne.2:16)


 • "Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd... alle har syndet og mangler Guds herlighet." (Romerne.3:20,23)


 • "Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av." (2.Timoteus.1:9)


 • "Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde." (Romerne.11:6)


 • "Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet." (Romerne.5:1~2)


 • "For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker." (Titus.2:11)


 • "Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de." (Apostlenes.gj.15:11)


 • "Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus."    (Efeserne2:4~7)


 • "for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på." (Titus.3:7)


 • "alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus." (Romerne.3:23~24)


 • "For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus."(Johannes.1:17)


 • "Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde," (2.Tessaloniker.2:16)


 • "I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand," (Efeserne.1:7~8)


 • "Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange." (Romerne.5:15)


 • "har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede." (Efeserne.1:5~6)


 • "Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!" (Romerne.5:20)


 • "Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn." (Galaterne.2:21)

Denne grunnleggende trossetningen må alltid holdes foran og midt i våre vandringer med Herren, ettersom mange kristne liker å gå inn i en arbeidsmodus med Ham, og tenker at de må forsøke å tjene seg inn i himmelen ved å prøve å gjøre så mange gode jobber for ham som de muligens kan, før de dør og krysser over.


Skjønt, Bibelen forteller oss at vår tro uten noen slags gjerninger for Herren vil være død. Men igjen, vi er ikke frelst av noen av disse gode gjerningene. De vil ikke få oss inn i himmelen. Gud vil at vi skal komme og arbeide for ham når vi er blitt frelst og født igjen gjennom hans sønns utøste blod, men disse gode gjerninger har ingen betydning for vår evige frelse med ham.


Gud Faderen har virkelig gjort det så enkelt som han muligens kunne for alle oss å kunne motta evig frelse med Ham. Vi er rett og slett frelst av Hans nåde, og definisjonen av ordet «nåde» i denne sammenheng er Guds ufortjente gunst, kjærlighet og barmhjertighet for oss alle.


Dette er Evangeliets skjønnhet og enkelhet, at Gud elsket oss så mye at Han var villig til å sende ned og ofre sin eneste Sønn på et kors, så hans død på det korset kunne da betale full straff for alle våre synder. Jesus har allerede gjort alt arbeidet for oss. Det er derfor Jesus sa at det var ferdig rett før han døde på korset for oss alle. Det er derfor Bibelen forteller oss at vi allerede er blitt korsfestet med Kristus, da Jesus allerede har tatt vår plass på korset og døde for alle våre synder mot Hans Far.


Som sådan må Guds gave av evig frelse bli akseptert som en fri gave, og dette gjøres ganske enkelt ved å tro på Jesus og hva hans død på korset egentlig betyr for oss alle. Her er det viktigste nøkkelverset fra Bibelen som staver alt dette ut for oss:

 • "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst." (Romerne.10:9)

Det er derfor Bibelen sier at vi bare er frelst av nåde gjennom vår personlige tro på Jesus. Igjen, Gud Faderen kunne ikke gjøre ting enklere og mer lettvint med måten han har satt opp alt i det store bilde på. Således bør hver eneste kirke og kirkesamfunn sørge for at de aldri kommer bort fra denne grunnleggende fundamentale trossetningen.


Bunnlinjen - ritualisme, legalisme og slik aktivitet må ut av bildet når det kommer til å kunne motta vår evige frelse gjennom Jesus. Hvis noen kirke, pastor eller menighet noen gang begynner å forandre sin holdning til denne grunnleggende fundamentale trossetning, vil de da få en veldig vanskelig tid med å kunne lede noen av de tapte til en sann frelsesopplevelse med Herren. Og derfra kan de ende opp med å miste en god salvelse de måtte ha hatt på deres kirke, da denne typen trelldom og legalisme vil slukke Den Hellige Ånd, og derfra kan mange av deres folk ende opp med å bli bundet opp og slått ut.


Vi har sett med egne øyne hva denne type lovlige kirke kan gjøre for mange troende over hele verden. Vi har mottatt ganske mange e-postmeldinger fra folk som var forferdelig knyttet opp og slått ut opp gjennom årene, og som hadde mye mental plage og elendighet i deres vandring med Herren. Og dette var alt som et direkte resultat av det budskap deres pastorer fortsatte med å gi dem.


Igjen er dette grunnen til at alle disse grunnleggende fundamentale trossetningene alltid må holdes foran og midt i vår lære til flokken, så pastorer og kirker ikke begynner å gå bort fra dem og komme for langt inn i legalisme og ritualisme, hvilket ikke vil gjøre noe annet enn å binde alle deres folk opp og gjøre deres vandringer med Herren helt elendig og uproduktiv.


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse