Det Grunnleggende i den Kristne vandring

Jesus

Nå som jeg er frelst, hva gjør jeg så?


Dette er et svært vanlig spørsmål for folk som nettopp har blitt frelst.  Jeg har lest at ganske mange av dem som blir frelst, går ut av deres vandringer med Herren i løpet av det første eller andre år.


Jeg tror nummer én grunn til at så mange nye kristne faller ut av deres vandringer med Herren, er fordi de ikke vet hva de egentlig skal gjøre videre.

De får heller ikke riktig undervisning og veiledning fra andre kristne som de er knyttet til, eller den kirke de har sluttet seg til, ikke har noen form for et godt, solid, progressivt undervisnings-system på plass for å lede dem i sin nye reise med Herren.

Apostelen Paulus sier at du må "trene" din frelse med frykt og skjelving. Frelse er bare begynnelsen. Gud har en perfekt plan og skjebne satt opp for hver persons liv. Når du blir frelst og blir født på ny, vil Gud nå brette ut et utrolig eventyr for deg til å gå inn i.


Du får nå et helt nytt liv med en helt ny frisk start. Alle gamle ting har nå gått bort, og alle ting er nå blitt gjort helt nye.

Her er det som jeg kaller grunnleggende i den kristne vandring. Dette er de spesifikke områdene som hver nye kristne gradvis må bli ledet inn i, hvis de virkelig skal til inn i denne riktige vandring med Herren.


Jeg vil først liste dem opp slik at du kan ha dem alle her, helt øverst i denne artikkelen. Jeg vil så kort kommentere hver enkelt av dem under de aktuelle overskriftene under.

  • Den fullstendige overgivelsen


  • Bli Åndsfylt


  • Opprett tro og tillit til Gud


  • Gå på alle Guds måter


  • Utvikle et godt personlig forhold til Herren


  • Utvikle et godt, sterkt, bønneliv med Herren


  • Gå inn i en sann helliggjørelsesprosess med Herren


  • Søk etter Guds kunnskap


  • Etablere gode personlige forhold med andre kristne


  • Bli med i en god åndsfylt kirke

Her kommer det noen korte kommentarer om hvert enkelt av disse områdene.

1. Den fullstendige overgivelsen


Det første som hver kristen må gjøre etter at de blir frelst er å overgi hele livet sitt til Gud Faderen. Jesus må bli Herre over ditt liv, ikke bare være Frelseren din.


Hvis du vil finne ut hva Guds kall og plan vil være for livet ditt, og akkurat det Han vil gjøre med livet ditt, må du være villig til å overgi alle områder av livet ditt helt til Ham .


Det er alt ditt for alt Hans. Og når jeg sier å overgi hele livet til Gud Faderen, mener jeg å overgi alt fullt ut. Du kan absolutt ikke holde noen ting tilbake. Hvis du ikke overgir alt helt over til Gud, da vil du sette bremser på Gud og hindre ham i å arbeide for full styrke i livet ditt.


Du trenger å bli både frelst og overgitt.


Alle kristne er åpenbart frelst, men mange av dem er ikke helt overgitt til Herren, og det er derfor at det er svært lite som skjer etter at de først blir frelst.


I vår artikkel med tittelen "Den fullstendige overgivelsen" gir vi deg alle de viktigste versene fra Skriften som vil vise deg hvorfor Gud vil ha denne fulle overgivelse fra hver enkelt av oss, og argumentet om hvorfor hver kristen trenger å gjøre dette med Ham.

2. Bli Åndsfylt


Det andre trinnet etter at en person gir en full overgivelse til Gud Faderen er at de trenger å bli Åndsfylte. De trenger å motta dåpen i den Hellige Ånd.


Du kan ikke vandre denne turen uten Den Hellige Ånds kraft som opererer i ditt liv. Det er Den Hellige Ånds jobb å veilede deg i all sannhet, og å lære deg alle ting. Han kan ikke ordentlig gjøre alt dette med mindre han er frigitt fra din ånd for å komme opp i din sjel.


Hvis du vil lære å motta denne kraftfulle gave fra Herren, kan du gå til vår artikkel, "Hvordan motta dåp i Den Hellige Ånd" på vårt nettsted

3. Opprett tro og tillit til Gud


Når du helt overgir livet ditt til Gud Faderen og mottar Den Hellige Ånds dåp, er neste skritt å etablere tro, og stole på Gud. Det eneste som vil bringe deg inn i Guds rike er tro og tiltro. Ingen ting annet vil!


Og den vakre tingen om dette er at Gud bare leter etter en liten mengde tro for å komme i gang. Bibelen sier at troen på størrelsen på en sennepsfrø vil flytte et fjell. Din tro kan vokse, men Gud forventer ikke at den skal vokse over natten.


All Gud spør om, er at du gir ham bare litt å jobbe med, og han vil mer enn å bevise seg selv for deg, slik at du kan lære å fullstendig stole på Ham for å veilede deg på din nye reise.


Lesetips blandt våre artikler: Tro sitater: Læring fra Ordet

4. Vandre på alle Guds måter


Bibelen sier at vi nå må lære å vandre på alle Herrens måter. Bibelen er nummer én kilde til hvor du vil lære alle Herrens veier. Jeg vil liste opp hva disse måtene er i andre artikler. Dette er spillets regler.


Hvis du f.eks vil spille håndball, er den første tingen du må lære, er de aktuelle reglene i spillet. Du kan ikke gjøre det noe særlig godt i spillet med mindre du vet nøyaktig hva de reglene er.


Det er akkurat det samme på Guds spillfelt. Hvis du ikke lærer Hva hans regler og veier skal være for deg i dette livet, vil djevelen og hans demoner komme inn på deg med store angrep for å prøve å ta deg ut.


Gud sier i Bibelen at hans folk vil gå til grunne og gå i fangenskap for å ha mangel på kunnskap. Det er et spørsmål om liv og død å lære hva Guds måter er hvis du vil leve ut den tildelte tiden som du fortsatt har igjen her på jorden. Folks liv er forkortet på denne jorden på grunn av dumhet, og for ikke å vite Guds veier.


Bibelen sier at vi må utvikle en god, sunn frykt for Herren. Dette betyr å utvikle en ærbødig og sunn respekt for Gud, Hans veier og Hans bud. Denne sunne frykten for Herren vil hjelpe deg med å holde deg ute av alvorlige synder som kan ende opp med å ødelegge livet ditt.


Lesetips blandt våre artikler: Gud vil veilede dine steg

5. Utvikle et godt personlig forhold til Herren


Den største grunnen til at jeg tror Gud skapte menneskeheten, var for intimt fellesskap. Gud ønsker å etablere et dypt, intimt, personlig forhold til hver person han har skapt.


Jeg tror at Gud virkelig lengter etter dette. Det er ikke det at Gud trenger menneskeheten for å kunne eksistere, men av en eller annen merkelig grunn, og til forundring fra englene i himmelen, ser Gud ut til å ha en slags helt spesiell kjærlighet og lengsel etter menneskeheten, og ønsker mer enn noe å kunne etablere dette dype, personlige, kjærlige forhold med hver enkelt av oss.


Igjen, vil jeg gå mye mer detaljert om dette i flere andre artikler, da dette er et helt emne i seg selv. Jeg vil gi deg alle de riktige skriftversene for å bevise dette poenget til deg, sammen med å vise deg hvordan du går inn i denne typen gode, dype, personlige forhold til Herren.


Lesetips blandt våre artikler: Ditt personlige forhold til Gud   

6. Utvikle et godt, sterkt, bønneliv med Herren


Sammen med å søke for å utvikle et godt, sterkt, personlig forhold til Herren, må vi også søke for å utvikle et godt, sterkt bønneliv med Ham.


I artikkelsamlingen "Bønnhemmeligheter" på nettstedet vårt har vi mange gode artikler som viser deg hvordan du utvikler et godt, sterkt bønneliv med Herren. Disse artiklene vil også gi deg mange forskjellige typer bønnestrategier du kan bruke med Herren, avhengig av nøyaktig hva du ber til Ham for.

7. Gå inn i en sann helliggjørelsesprosess med Herren


Guds ultimate og høyeste mål for oss alle etter at vi har blitt frelst gjennom hans Sønn Jesus blod, er å bli helliggjort gjennom Hans Hellige Ånds kraft. Gud ønsker å helliggjøre oss ved å sette oss sammen som Ham selv.


Han vil forvandle oss ved fornyelse av vårt sinn. Han vil forvandle oss til det eksplisitte bildet av Hans Sønn Jesus Kristus. Bibelen forteller oss at Gud er Pottemakeren og vi er leiren. Som sådan vil Gud støpe og forme oss til den slags hellige Han vil at vi skal bli i Ham.


På nettstedet vårt har vi mange gode artikler som vil hjelpe deg med å lede deg nedover denne veien hvis du vil at Gud skal gjøre denne typen dypere arbeid i din vandring med Ham. Hvis du vil se nøyaktig hva denne typen helliggjørende arbeid vil innebære med Herren, vennligst gå til Helliggjørelse - en prosess i vår kristne vandring.


Tittelen til denne artikkelen er "Helliggjørelse." I denne artikkelen gir vi deg mange av de viktigste versene som viser deg at dette er noe Gud virkelig ønsker å gjøre med hver enkelt av oss, sammen med å vise deg hvordan du entrer inn i denne hellige prosessen med Herren.

8. Søk etter Guds kunnskap


Gud legger en ekstremt høy verdi på jakten på kunnskap. Når du blir frelst og blir født på ny, vil Gud forvente at du vokser i kunnskap om Ham, Hans Sønn, Hans Hellige Ånd og alle hans veier. De viktigste kildene til Guds kunnskap i dette livet er følgende:

A. Bibelen - Dette er absolutt den største kilden til åndelig kunnskap tilgjengelig for mennesket her nede på denne jorden. Hver kristen må derfor tilbringe noen form for regelmessig kvalitetstid i Bibelen for å lære mer om Herren og alle Hans veier.


B. Andre bøker - Gud har salvet mange av hans lærere for å kunne lære og undervise fra hans ord. Det finnes mange gode, kvalitetsbøker i den kristne bokhandelen som kristne kan mate fra, i tillegg til Bibelen.


C. DVD, CD-er og internett - Det er også mange gode undervisnings-DVD-er, CD-er og læremateriell på internett fra salvede lærere som kristne også kan mate fra.


D. TV / Radio - Mange av Guds salvede lærere har også TV- og / eller radioprogram hvor du enten kan se eller høre dem lære fra Guds Ord.

Som du legger merke til i de ovennevnte 4 kildene til kunnskap, gir Gud deg et bredt utvalg av muligheter å velge mellom, for å vokse ut fra den kunnskapen som Han ønsker at du skal ha om Ham.


Vår hovedartikkel om dette emnet er tittelen "Søk etter kunnskap om Gud".


Denne artikkelen er under tro delen, og den vil gi deg mange av de viktigste versene på dette emnet. Denne spesielle artikkelen er veldig grundig og dyp på grunn av den store betydning dette området har i vår vandring med Herren. Du kan ikke vokse riktig i Herren med mindre du først søker etter kunnskapen som vil føre til at denne typen åndelig vekst oppstår i første omgang.

9. Etablere gode personlige forhold med andre kristne


Når du kommer inn i denne virkelige vandring med Herren, må du utvikle gode og sunne forhold med andre kristne. Gud vil begynne å gjøre noen virkelig utrolige ting i livet ditt, og du vil trenge andre til å dele din vandring med. Gud vil lede deg til menneskene som Han vil at du skal kobles til. Du trenger å ha andre kristne til å lære sammen med, og dele din vandring med.


Hvis du vil se vår hovedartikkel om dette emnet, kan du gå til vår artikkel med tittelen "Velg dine venner med omhu." Denne artikkelen er i avsnittet tro på nettstedet vårt. I denne artikkelen finner du mange av de viktigste versene på dette emnet, sammen med noen store vers som advarer oss om å være veldig forsiktig når vi velger hvem våre venner skal være i dette livet.

10. Bli med i en god åndsfylt kirke


Jeg vil personlig anbefale at hver nye født på ny kristne spør Gud hvilken kirke han vil at de skal bli med i. Det finnes forskjellige nivåer av salvelsen i alle de forskjellige kirkene, og Gud vet hvilken som passer best for din egen åndelige utvikling og vekst i Ham. Gud vil sørge for at Han får igjennom til hver person hvilken kirke Han virkelig vil ha dem til å bli med i.

Konklusjon


Jeg vil gå mye mer detaljert inn på hvert av disse spesifikke områdene i andre artikler, da de er alle komplette emner i seg selv. Jeg ville bare lage en kort liste over hva jeg føler det grunnleggende er, etter at du har mottatt din evige frelse fra Herren.


Alle disse viktigste grunnleggende områdene vil vise deg hva du virkelig trenger for å komme inn på med Herren mens du beveger deg fremover i ditt nye liv med Ham. Vår nettside er med hensikt satt opp slik at den skal lede deg inn i alle de viktigste grunnleggende områdene av den kristne vandring, slik at du skal vite nøyaktig hvilke områder du skal fokusere på og konsentrere deg om med Herren.


Målet med nettstedet vårt er å gi deg et godt, solid, progressivt læresystem som fører deg til alle de viktigste områdene i en sann vandring med vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering