Bibelkunnskap - Stikkord index

Stikkordliste over sider og innhold på vårt nettsted. "Fet" skrift markerer navn på hel artikkel. "Normal" skrift markerer link til side som inneholder det aktuelle tema som stikkordet viser, derfor kan samme stikkord vise flere ganger, men peker til forskjellige artikkelsider som er aktuelle.

A


Alle de ganger Gud har hjulpet deg ut av noe


Alt du trenger å vite om faste


Analyser din bønn forespørsel


Antikristen som kommer, den falske profeten og en 10 nasjonskonfederasjon som vil regjere denne verden


Ateisme i dag


Automatisk skriving, Farene ved


Avskyeligheten av ødeleggelse


Avstå fra kjødets lyster som krig mot sjelen


Avtalebønn


Avtalebønn 2.del


B


Bedømmelse


Befrielse fra Satanisme


Be Gud om å bekrefte ordet for deg


Be i henhold til Guds vilje


Be uten opphold


Be til Gud faderen i Jesu navn


Befrielse


Bekjenn hver og en av dine synder fremfor Herren


Bekjenn med munnen din - tro med hjertet ditt

Beordre demonene verbalt om å forlate deg nå i Jesu Kristi navn


Beskyttelse


beste venn analogien


Bibelen


Bibelen - Guds ufeilbarlige Ord


Bibelske fakta


Bibelvers om Svindel og Lovbrudd


Bibelvers om vennskap


Bibelvers om å holde fast ved Herren


Bibelvers på bilder


Bli en fisker for Gud


Bli ikke treg


blir egentlig alle virkelig frelst i utgangspunktet?


Blod


Blodlinje


Bryt de juridiske rettighetene til demonene


Brytekamp med Gud


Bærer din ånd vitne med Ordet?


Bønn for dem som sliter


Bønn for full overgivelse


Bønn om daglig takknemlighet


Bønn om ekteskapet


Bønn om kunnskap, forståelse og visdom


Bønn om å bli renset i Jesu blod


Bønn om å bli trygg på seg selv


Bønnenes kraft


bønnerom


Bønnerommet


Bønn for å bryte de juridiske rettighetene til demonene


Bønn-hemmeligheter


Bønn tilbys på vegne av andre


C


Clara's Bønn


D


Dagens mennesker og samfunn


De 10 bud


De har ikke etablert et sant, godt og personlig forhold til Herren


Demoner


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


De opererer ikke i en sann full

overgivelse med Herren


De leser og studerer ikke nok fra Bibelen


De blir ikke riktig Helliget av Den Hellige Ånd


Den 7 år lange trengsel


Den faktiske slagbønnen


Den fullstendige overgivelsen


Den fullstendige overgivelsen


Den fullstendige overgivelsen


Den grunnleggende trossetningen i Kristendommen


Den Hellige Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord


Den Hellige Ånd er vår personlige veileder og lærer i dette livet


Den Hellige Ånd`s 8 forskjellige måter til å kommunisere til oss


Den Hellige Ånds 12 forskjellige ministerier


Den Hellige Ånds 9 frukter


Den Hellige Ånds ni frukter


Den Hellige Ånds 9 gaver


Den Hellige Ånds ni Gaver


Den Hellige Ånd gjør forbønn for oss


Den Hellige Ånd vil hjelpe deg i ditt bønneliv.


Den Hellige Ånd vil begynne å lære deg ting


Den kosmiske krigen for ditt sinn


Den kroppslige oppstandelse av Jesus Kristus fra graven


Den nye himmelen og den nye jorden


Den Vedvarende Enkes Lignelse


Den rådende bønn`s kraft


Dere skal søke mitt ansikt


Det er sikkerhet i mange rådgivere


Det Gamle Testamentet Vs Det Nye Testamentet


Det grunnleggende om evig frelse gjennom Jesus Kristus


Det indre vitnet - det indre vitende


Dette er måtene som vi kan bli oppmuntret på


Din mat, bolig og klær


Din gode fysiske helse


Din økonomi


Dine gode venner i dette livet


Dine misgjerninger vil skille deg fra Gud


Dine tanker vil bli etablert av Herren


Disse typer umoralske menn og kvinner er dine dødelige tiltrekninger.


Ditt bønneliv med Herren


Ditt ekteskap


Ditt personlige forhold til Gud


Ditt personlige forhold til Gud 2.del


Din personlige invitasjon til Guds sinn


Drømmer


Du blir forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn


Du har Guds kraft til å vitne


Du har nå blitt en ny skapelse - Alt er nå helt nytt


Du kan utvikle et personlig forhold med Den Hellige Ånd


Du skal ikke begå utroskapDu vil bli mer medfølende


Dypere personlige forhold med Gud


E


Egen verdighet og selvverdi


Ektemenn - hedre deres koner


Elske Gud, elske deg selv, Elske andre, Elske dine fiender


En arrogant ånd


Endetiden


En venn kommer ved midnatt


Erklær saken din fremfor Gud


Erklær saken din fremfor Gud 2.del


Etabler et godt, personlig forhold med Herren


Et oppblåst og fylt ego


F


Fader vår


Falne engler


Falske messiaser og falske profeter


Familiens Bibelvers


Farene ved Automatisk skriving


Farer ved det okkulte


Farene ved Hypnose


Faste - steg for steg


Fellesskap med andre troende


Fellesskap med brødre


Fellesskap med den Hellige Ånd


Fem måter å søke etter Herren på


Forakt eller hån for andre


Forbannelsen til Adam og Eva


Forbedrer ditt bønnliv med Herren


Forbønnens kraft


Forbønnens kraft 2.del


Forbønn av Jesus Kristus og Den Hellige Ånd


Forbønn av Jesus Kristus og Den Hellige Ånd


Fordelene ved å bli døpt i Den Hellige Ånd


Foreldre-barn analogi


Fornyelse av ditt sinn


Fornyet - Regenerert av Den Hellige Ånd


Forseglet med Den Hellige Ånd


Forstår Guds Ord


Fortellingen om Jesus Kristus


Forvisning fra Edens hage


Framfør ditt tilfelle for Gud Faderen


Frasi deg hver eneste av dine synder fremfor Herren


Fred


Frekvens


Frelsens gave gjør oss nå rettferdige fremfor Gud Faderen


Frelst


Frelst av nåde


Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke gjennom arbeid


Frukter


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


frykt


Fullfør løpet


G


Gaver


Gjenoppbygging av det jødiske tempelet


Glede


Glede eller tilfredshet i ens egen

eller andres prestasjoner


Godhet


Grunnleggende Frelsesbønn


Grunnleggende trossetning


Grådighetens synd


Gud befaler alle til å omvende seg for å kunne motta evig frelse gjennom Jesus


Gud begjærer at alle mennesker skal bli frelst


Gud er langt fra de som er stolte


Guds beskyttelse, veiledning og Salving av ditt liv


Gud er fortsatt suveren på alle hans måter


Gud er på jakt etter intense og lidenskapelige mennesker


Gud Faderen har kraften til å helbrede deg


Gud Faderen vil dra synderen til Jesus gjennom Den Hellige Ånd


Gud Faderen ønsker å helbrede deg


Gud gjør ikke forskjell på folk


Gud må fortsatt være nummer en i livet ditt


Gud ser etter søkere


Gud setter scenen


Gud skapte oss for intimt fellesskap


Guds ord


Guds perfekte vilje for livet ditt


Guds Folk er Ødelagt av mangel på kunnskap


Guds Godhet vil føre til omvendelse


Guds stemme


Guds sønn


Guds vilje


Guds vilje


Gud elsker å vise seg sterk


Gudevenner


Gud har gitt oss et sunt sinn


Gud hater skilsmisse


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


Gud vil dømme alle ekteskapsbrytere


Gud vil høre de rettferdiges bønner


Gud vil høre de rettferdiges bønner


Gud vil også salve deg med sin makt til å helbrede


Gud vil veilede dine steg


Gud ønsker at vi gifter oss og får en familie


Gud ønsker hele familien frelst og at de arbeider for ham


Gå i kjærlighet


Gå ikke under fremmed åk med de vantro


H


Helbredende vers fra Bibelen


Helbredelsens gave


Helliggjørelse


Helliggjørelse Del 1


Helliggjørelse Del 2


Helliggjørelse Del 3


Helliggjørelse i Herren


Helliggjøre oss i Herren


Helvete


Himmelfarten


Hindringer for å motta en helbredelse


Historien om Adam og Eva


Hjelpe oss med vårt bønnsliv


Hjelper med å øke intelligens-nivåene dine


Hjelper med å øke dine energinivåer og fysiske styrke


Hold deg ren til ekteskapet


Hold deg ydmyk i din vandring med Herren


Hold fast erkjennelsen av vårt håp uten å vakle


Hold fast til livets ord


Hold fast ved Herren


Hold huset ditt i orden


Hovmodig


Hva det betyr å bli "Født på Ny"


Hva er dåpen i Den Hellige Ånd


Hva er kjærlighet


Hvis dere blir i meg


Hva bekrefter at en har mottatt dåpen i Den Hellige Ånd


Hvor stor og fantastisk Gud egentlig er


Hvordan bedømme om et ord er fra Herren


Hvordan bli frelst og motta evig frelses gave


Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd Del 1


Hvordan bli ledet av Den Hellige Ånd Del 2


Hvordan høre Guds stemme


Hvordan motta dåpen i Den Hellige Ånd


Hvordan Påkalle Jesu Blod for Befrielse


Hvordan Påkalle Jesu Blod for Beskyttelse


Hvorfor Bibelen betyr noe


Hvorfor kristendommen aldri kan slås sammen med islam


Hvorfor oppfører noen kristne

seg så dårlig


Hypnose, Farene ved

I


Ifølge Guinness Verdensrekorder


Ikke alle som kaller Jesus "Herre, Herre"

vil komme seg til himmelen


I Jesu navn


Ikke kast bort din tillit i Herren


Ikke motstå, opprøre, gjøre sorg, eller  slukke Den Hellige Ånd


Ikke slutt å følge ham


Ikke vær utro


Indekskortet


Inderlig bønn


Indre viten


Indre kunnskap


Ingen jobb - ingen penger. Ingen penger - ingen mat


Inkarnasjonen av Jesus Kristus


Innrøm at vi er syndere


Intimt fellesskap


Islams religion


J


Jern skjerper jern


Jesus


Jesu blod


Jesu retur til vår jord for å sette opp tusenårsriket


Jesus 2. tilbakekomst til vår jord


Jesus er vår tros forfatter og ferdiggjører


Jesus, evig frelseJesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen


Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen


Jesus Kristus er Guds Sønn


Jesus Kristus gjør forbønn for oss


Jesus Kristus himmelfart


Jesus Kristus, Inkarnasjonen


Jesus Kristus ønsker å helbrede deg


Jorden er nå forbannet


K


Kallet som Gud har plassert i livet ditt


Kampbønn for å bryte Demoners

juridiske rettigheter


Kampbønn for å kaste ut demonene


Kampbønn mot kreften


Kampbønn mot terminal Hodgkins sykdom


Kampens bønn


Kamp kommandoen


Kjærlighet


Kjærlighet er den største av alle dydene


Kjærlighetens kraft og bibelvers om Kjærlighet


Kloke som Slanger -

Enfoldige som Duer


Kommunikasjon fra Gud


Konsekvensene av Adam og Eva sin synd


Kontakt oss


Kraften i Guds ord, Smith Wigglesworth


Krislam - Kristendom og Islam

kan aldri slås sammen


kunnskapens tre om godt og ondt


kunnskap om Gud


Kunnskapsordet


L


La ingen skryte av å være tilhenger av mennesker


Langmodighet


Ledning


Legge en blodlinje


Lese og studere fra andre Kristne bøker


Lese og studere fra Bibelen


Lucifer


Lukket syn


Lyving


Læren om helvete


M


Manifestasjoner


Marsboer som landet på jorden


Med Gud er ingenting umulig


Mildhet


Mine ord blir i dere


Miraklenes virke


Mist ikke motet


Mist ikke motet 2.del


Moses går inn i gapet


Munnen til en umoralsk kvinne er en dyp grav


N


Narkotika

Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


New Age

Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Noen av dem vil ha demoner

knyttet til dem


Når frykt styrer livet ditt


O


Okkult, farene ved det


Onde ånder


Ondskap


Oppdra dine barn i Herren


Oppgi din sak for Gud Faderen


 oppstandelsen


Ouijabrett, de ekstreme farene med


Oversikt over Endetidshendelser


P


Personlig forhold med Den Hellige Ånd


Personlig vitnesbyrd


Profetier


Profetisk gave


Prøve ånder


Prøvelser og trengsler - Testing av din tro


Psykologiske faktorer


Påkalte blodet mot selvmordsangrep


Påminnelser


R


Regenerering ved Den Hellige Ånd


Regenerert, fornyet av Den Hellige Ånd


Reis dem opp, Herre!


Respekter loven


Returnering av det jødiske folk tilbake til Israel


Riktig respekt for seg selv, selvrespekt


Råd


S


Saktmodighet


Salvelsen


Salve oss med sin guddommelige kraft


Samstemmer Ordet med Guds karakter?


Samstemmer Ordet med hva Gud gjør med livet ditt?


Samstemmer Ordet med Skriften?


Samvær med Gud


Sann omvendelse vil føre til frelse


Sann omvendelse vil føre til frelse


Satans fall


Satan`s store løgn


6 måter Kristne kan få Oppmuntring*


Se hvordan Herren beveger seg i ditt daglige liv


Sekter, falske religioner og det okkulte


Selvkontroll


selvmordsangrep


Selvoppmuntring


Selvrespekt


Sjekk i Din Ånd


Skriftlige grunner for å påkalle Jesu blod


Skriftvers

 

3 grunner til at Gud

vil tillate prøvelser og trengsler Del 1


3 grunner til at Gud

vil tillate prøvelser og trengsler Del2


Bibelvers om å holde fast ved Herren


Helbredende vers fra Bibelen


Skriftvers med  Den Hellige Ånd


Skriftvers om Jesu blod


Nøkkel Skriftvers om den Hellige Ånd


*

Slaget ved Armageddon


Skryting og høymodighet


Slik holder du unødvendige trengsler fra å komme din vei


Slik tester du enhver type overnaturlig kommunikasjon du kan motta


Smith Wigglesworth om

kraften i Guds ord


Snakk med Gud som du ville snakke til din beste venn


Spesifikke ting vi bør være veldig

takknemlige for i dette livet


Spontanitet


Spør, søk, bank på


Spør, søk, bank på 2.del


Stolthet er en synd og en avskyelighet


Stolthet kommer før fallet


Sult for Guds Ord


Svindlere kan komme seg unna med det, men Gud er ikke spottet


Synde med vitende og vilje


Synden av utroskap


Synderens Bønn


Søk etter kunnskap om Gud


Søk Herren


T


Ta enhver tanke til fangenskap i lydighet   til Jesus


Takkebønn


Testing av din tro


Terminale sykdommer og smitte


Testing av vår tro i Herren


Tilbedelse


Tilgivelse


Tilgivende Bibelvers


22 spesifikke synder som kan holde deg ute av himmelen


Tog og fly


Tolkning av Matteus 12.45 -   Demoner


Tolkning av tunger


Total tilgivelse for alle våre synder


Treenighetslæren


3 grunner til at Gud vil tillate prøvelser og trengsler


Tre historier


 Troens gave


Trofasthet


Tror ikke at Jesus Kristus er Guds Sønn


Trosbekjennelsen


Trossetning, den grunnleggende


Tungt avhengige


Tyveri


U


Ufrelste som vi elsker


Ulike typer tunger


Utroskap er en synd


V


Vanlige former for svindel


Var de egentlig virkelig frelst i utgangspunktet?


Ved bønn


Ved Guds Ord


Veien til evig frelse


Velg dine venner med omhu Del 1


Velg dine venner med omhu Del 2


Velsignet er mannen som motstår fristelsen


Verden hater Jesus fordi han vitner om at dens gjerninger er onde


Vi blir døpt med Den Hellige Ånd i Frelsens øyeblikk


Vi er frelst av nåde gjennom tro - ikke av gjerninger


Vi har nå Kristi sinn


Vi kan nå be Jesus Kristus og Den Hellige Ånd om å inngå for oss


Vil dra den ufrelste synderen til Jesus


Vil dra oss nærmere Herren


Vil fornye våre menneskelige ånder


Vil hjelpe "å holde deg"


Vil lære oss alle ting


Vil Ordet herliggjøre Gud


Vil Ordet skape frihet eller trelldom?


Vil overbevise både vantro og troende


Vil veilede oss til all sannhet


Visdomsordet


Viser deg ting som skal komme


Visjon


Vitnesbyrd


Vitnesbyrd om å påkalle Jesu Blod for befrielse


Vitnesbyrd om å påkalle Jesu Blod for beskyttelse


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Vokse i Guds Kunnskap


Vær en overvinner i Herren


Vær en utøver av Ordet


Vær trofast til døden


Være villig til å omvende seg


Vår Far i himmelen!


Vår Gud er en barmhjertig Gud


Vår hjelper og trøster i dette livet


Å


Å be for noe mer enn en gang


Å be for noe mer enn en gang


Å bli infiltrert igjen i det urene i verden


Å falle bort


Å ha tro og tro på at Gud faktisk kan helbrede deg


Å holde uforgivelse mot andre


Åndelig Krigføring


Åpent syn


Å påkalle blodet på det grunnleggende


Å se ting mer klart


Å stå i gapet

Artikler


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap