Kampvers mot demoniske angrep

I vår artikkel, "Kampvers fra Bibelen", lister vi 100 av de aller beste kampversene i hele Bibelen som vil dekke bokstavelig talt enhver slags kampsituasjon du kan møte i dette livet.


Som vi har sagt i den artikkelen, er vår Gud en kraftfull krigsherre, og han vil ikke nøle med å gå i kamp for å hjelpe deg ut hvis du går i en god full overgivelse med Ham.

I denne artikkelen vil jeg gi deg de spesifikke kampversene som du trenger når du arbeider direkte med noen form for demoniske ånder - enten de angriper deg direkte eller noen andre du kanskje kjenner.


Disse kampversene kan brukes i enhver form for befrielse du kan finne deg selv involvert i, uansett om du prøver å gjøre en selvfrielse mot noen demoner som kan angripe deg direkte, eller bruke dem til å drive ut eventuelle demoner som kanskje angriper noen andre.

Igjen kan jeg ikke påpeke nok hvor kraftige disse spesifikke kampversene er. Hvert av disse kampversene vil sette Guds frykt inn i disse demonene og virkelig hjelpe deg med å kunne fullstendig kjøre dem ut av hvilken situasjon du måtte håndtere på din side - om disse demonene angriper noen fra utsiden av deres kropper eller fra innsiden av kroppen deres.


Den Hellige Ånd selv vil bevege seg veldig kraftig mot disse demonene hvis du begynner å sitere slike kampvers direkte mot dem.

Disse kampversene vil gi deg maksimal skyts til å bruke mot enhver demon du måtte engasjere deg med i dette livet.


Bruk disse svært kraftfulle kampversene i forbindelse med Den Hellige Ånds kraft som virker gjennom deg, og ingen demon fra helvete vil være i stand til å stå imot denne typen angrep.

Jeg vil bryte disse spesifikke kampversene ned under 5 separate overskrifter, slik at du enkelt kan velge og plukke ut hvilke av dem du vil bruke, avhengig av nøyaktig hva du har å gjøre med på din kant.


Det er totalt 80 av disse versene, og de vil dekke enhver form for situasjon du kan havne i møte med demoniske ånder.

1. Satan og hans demoner er allerede blitt beseiret av Jesus på korset


Det aller første du må vite er at Satan, hans demoner og alle deres overnaturlige krefter ble helt beseiret av Jesus da han døde på korset for oss alle.


Her er 6 svært kraftige vers som du må ha med deg hvis du noen gang blir tvunget til å håndtere noen form for direkte demonisk angrep - enten mot deg selv eller noen andre du kanskje kjenner.


Demoner hater, og jeg mener virkelig hater, hvert eneste av disse versene, da de alle er en konstant påminnelse til hver og en av dem at de alle er beseiret, og at de ikke har en sjanse mot enhver sann, gjenfødt kristen som vet hvem som de virkelig er i Jesus Kristus, som vet hvordan man kan bruke Den Hellige Ånds Sverd, og som vet hvordan man kan vandre med salvelsen som Gud kan strømme gjennom dem.

 • "Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet." (Hebreerne.2:14,15)


 • "For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene." (Kolosserne.1:13,14)


 • "Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset."  (Kolosserne.2:15)


 • "... Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg." (1.Johannes.3:8)


 • "De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden." (Johannes.åpenbaring.12:11)


 • "La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære! (Filipperne.2:5~11)

Legg merke til disse 4 nøkkelfrasene:

 • At Jesus fullstendig ødela djevelen og alle hans gjerninger gjennom sin død på korset


 • Jesus har fullstendig forløst oss fra mørkets kraft


 • Jesus har fullstendig avvæpnet både herskerne og andre krefter


 • At alle kne skal bøye seg for Jesus, inkludert de under jorden, som er demoner

Disse svært kraftige uttalelsene som blir gjort for oss alle av Gud gjennom Hans Hellige Ord, er alle fullstendige og endelige.

Bunnlinjen - Jesus har på korset, fullstendig beseiret djevelen, alle hans demoner og alle de overnaturlige verkene de er i stand til å gjøre mot oss.


Som et resultat av at Jesus døde på korset for alle våre synder, har vi nå mottatt Den Hellige Ånd.


Som et resultat av at Den Hellige Ånd nå lever på innsiden av oss, har vi nå Guds overnaturlige kraft tilgjengelig for oss til å beseire eventuelle demoner som kan prøve å komme imot oss i dette livet.


Demoner blir beseiret og kastet ut av Guds Ord og ved at Den Hellige Ånds kraft beveger seg mot dem.

Og dette vil nå lede oss rett til neste avsnitt, som vil vise oss at Jesus Kristus selv har gitt oss sin fulle autoritet og hans fulle kraft til å kunne kaste demoner ut av mennesker.

2. Jesus har gitt oss sin autoritet og makt til å kaste ut demoner


Når du er direkte engasjert med demoner, vil det neste settet av kampvers du vil trenge, være de som vil vise deg at Jesus Kristus selv har gitt oss sin direkte autoritet og makt til å kunne engasjere oss direkte med dem og kaste dem ut av alle de kan operere i.


Her er 38 ekstremt kraftfulle vers som viser den overnaturlige kraften vi nå har som kristne til å kunne engasjere oss direkte med enhver demon som noen gang komme vår vei i dette livet.

 • "Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske." (Markus.16:15~18)


 • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave."(Matteus.10:6~8)


 • "Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem." (Markus.6:7,13)


 • "Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." (Matteus.10:1)


 • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave." (Matteus.10:6~8)


 • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer."(Lukas.9:1)


 • "I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea,...Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri" (Lukas.4:14~18)


 • "Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere..." (1.Johannes.2:27)


 • "Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten." (1.Johannes.2:20)


 • "Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren." (Jesaja.54:17)


 • Underordne dere derfor under Gud! Men stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere." (Jakob.4:7)


 • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere." (Lukas.10:19)


 • "Ved deg støter vi fienden ned, ved ditt navn tråkker vi på dem som står oss imot. For jeg setter ikke min lit til buen, det er ikke sverdet som redder meg. Nei, du har frelst oss fra fienden, dem som hater oss,gjorde du til skamme. Vi fryder oss alltid i Gud, vi priser ditt navn til evig tid."(Salmene.44:6~9)


 • "For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham." (2.Krøniker.16:9)


 • "Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling." (Daniel.11:32)


 • "Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel, Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)


 • "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende." (Apostlenes.gj.1:8)


 • "For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning." (1.Tessaloniker.1:5)


 • "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft." (1.Korinter.4:20)


 • "... ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft," (Romerne.15:19)


 • "Med stor tålmodighet har jeg gjort en apostels tegn blant dere: tegn, under og mektige gjerninger." (2.Korinter.12:12)


 • "Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene."  (Apostlenes.gj.2:43)


 • "Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk." (Filipperne.4:13)


 • "Herren er mitt vern og mitt skjold..." (Salmene.28:7)


 • "Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke."            (Salmene.138:3)


 • "Fra sin helligdom vekker Gud frykt. Israels Gud gir kraft og styrke til folket..." (Salmene.68:36)


 • "Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke." (Jesaja 40:29)


 • "For Herren skal være ved din side, han skal vokte foten din for snaren." (Ordspråkene.3:26)


 • "Den rettferdige holder fast på sin vei, for rene hender gir større styrke." (Job.17:9)


 • "Herren skal de følge, som en løve skal han brøle. Når han brøler, skal hans barn komme skjelvende fra vest." (Hosea.11:10)


 • "Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke." (Josva.1:5)


 • "Velsignet er Herren,min klippe, han som lærer opp hendene mine til strid og fingrene til krig. Han er min miskunn,min borg og mitt vern, han er min befrier og mitt skjold. Jeg søker tilflukt hos ham, han legger folket mitt under meg!" (Salmene.144:1~2)


 • "For du er min lampe, Herre, Herren lyser opp mitt mørke. Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk, med Guds hjelp kan jeg springe over murer. Guds vei er fullkommen, Herren ord er rent. Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos ham." (2.Samuelsbok.22:29~31)


 • For hvem er Gud om ikke Herren, hvem er en klippe om ikke vår Gud, den Gud som kler meg i styrke og gjør min ferd hel. Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene. Han lærer opp hendene mine til krig, armene spenner buen av bronse. Du gir meg din frelse til skjold, med din høyre hånd støtter du meg. Du bøyer deg ned og gjør meg stor. Du baner vei for mine skritt, anklene mine vakler ikke. Jeg jager mine fiender og tar dem igjen,  jeg snur ikke før jeg har gjort ende på dem. Jeg knuser dem så de ikke kan reise seg, men ligger falne under mine føtter. Du kler meg med styrke til krigen og tvinger mine motstandere i kne. (Salmene.18.32~40)


 • "For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet." (Efeserne.6:12


 • "Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans." (Matteus.12:29)


 • "Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matteus.16:19)


 • "Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige..." (Efeserne.6:13~18)

Når du leser alle disse versene, det ene rett etter det andre, innser du meldingen høyt og klart, at Gud virkelig ønsker å salve oss alle for kamp og å ikke være redd for det, når Han begynner å jobbe med hver enkelt av oss. Det aller siste verset sier alt når det forteller oss at Gud ønsker å utruste oss for kamp, og som går så langt som å fortelle oss nøyaktig hva han vil utruste oss med.

Bunnlinjen - vi har alle blitt kalt til å bli gode soldater av Jesus Kristus og å bekjempe den gode troskamp på hans vegne.


Det er fanger der ute som må frigjøres - og Gud trenger soldater som vil være villige til å gå bak fiendens linjer fra tid til annen for å prøve å befri noen av disse fangene.


Som Baptist demon-frigjører Don Dickerman har sagt i sin utmerkede nye bok: "Når griser flytter inn," trenger Gud en hær, ikke et publikum.

3. Gud vil kjempe for deg


Disse neste settene av vers viser oss hvordan Gud selv vil komme til vår hjelp og hjelpe oss med å kjempe våre kamper når fienden kommer etter oss. Og noen ganger vil den fienden være ekte, aktive, demoniske ånder.


De to første versene er store, og jeg mener store kraft vers, da de vil vise oss at ikke bare er vår Gud en sterk krigsHerre, men at han faktisk kan bli rørt opp til å gå i strid for oss. Og hvis Gud er for oss og vil bidra til å bekjempe våre kamper for oss, hvem kan i såfall være imot oss - inkludert enhver demonsk ånd som kan prøve å komme imot oss.


Her er 24 store kraft vers som du kan bruke mot enhver demon som forsøker å komme direkte mot deg i dette livet. Disse versene vil igjen putte den absolutte frykt for Gud inn i disse demonene, og de vil hjelpe med å drive dem av deg, eller kanskje noen andre du prøver å befri fra deres onde grep.

 • "Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Din høyre hånd, Herre, er herlig og sterk, din høyre hånd knuser fiender, Herre. I din velde slår du dine motstandere ned; du slipper løs din brennende vrede, og den fortærer dem som halm." (2.Mosebok.15:3,6,7)


 • "Herren drar ut som en helt, som en kriger vekker han sin stridslyst; han lar hærropet runge og viser sin styrke for fiendene:" (Jesaja.42:13)


 • "Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne ut; dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg slå i stykker." (Jesaja.45:2)


 • "For dere skal ikke gå ut i hast og ikke dra bort som på flukt. Herren selv går jo foran dere, og sist i toget går Israels Gud." (Jesaja.52:12)


 • "Men i dag skal du vite at Herren din Gud, som går foran deg som en fortærende ild, han vil utrydde dem. Han vil underkue dem for deg, så du på kort tid kan drive dem bort og gjøre ende på dem, slik som Herren har sagt deg." (5.Mosebok.9:3)


 • "Herren skal stride for dere, og dere skal være stille." (2.Mosebok.14:14)


 • "Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg,» lyder ordet fra Herren." (Jeremia.1:8)


 • "Vær modige og sterke!» sa han. «Frykt ikke og la dere ikke skremme av assyrerkongen og hele den hæren han har med seg. For det er en større med oss enn med ham. Med ham er menneskemakt, men med oss er Herren vår Gud. Han vil hjelpe oss og føre våre kriger.»..." (2.Krønikebok.32:7~8)


 • "En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer. Han drev fienden bort for deg og sa: «Bare rydd ham ut!"(5.Mosebok.33:27)


 • "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde." (2.Tessaloniker.3:3)


 • "Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike." (2.Timoteus.4:18)


 • "Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" (Romerne.8:31)


 • "De skal frykte Herrens navn i vest og hans herlighet i øst. For den kommer lik en veldig flom som drives fram av Herrens storm" (Jesaja.59:19)


 • "Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier og svarer ham fra sin hellige himmel; med sin høyre hånd gjør han storverk til frelse" (Salmene.20:7)


 • "Om jeg vandrer i trengsel, holder du meg i live, du retter hånden mot mine rasende fiender og berger meg med din høyre hånd. Herren vil fullføre verket for meg. (Salmene.138:7)


 • "Når de rettskafne roper, hører Herren, han berger dem ut av alle trengsler." (Salmene.34:18)


 • "For dere skal ikke gå ut i hast og ikke dra bort som på flukt. Herren selv går jo foran dere, og sist i toget går Israels Gud." (Jesaja.52:12)


 • "Si ikke: «Jeg vil gjengjelde ondt med ondt.» Vent på Herren, så hjelper han deg." (Ordspråkene.20:22)


 • "Hardt har de stridd mot meg helt fra min ungdom, men de har ikke vunnet over meg. På min rygg har plogmenn pløyd og trukket lange furer. Men Herren er rettferdig; de gudløses rep har han hogd av" (Salmene.129:2~4)


 • De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket. Han knuste dører av bronse, bommer av jern hogg han i stykker. (Salmene.107:15~16)


 • "Gud er en rettferdig dommer, en Gud som feller dom hver dag. Sannelig, fienden kvesser sverdet igjen, spenner buen og sikter. Men han rammes selv av de drepende våpen og de brennende piler han gjør i stand." (Salmene.7:12~14)


 • "Han verner sine fromme på veien, men de onde forgår i mørket. For ingen er sterk i egen kraft. De som strider mot Herren, går til grunne. Han lar det tordne over dem fra himmelen, Herren dømmer den vide jord. Måtte han gi sin konge styrke og gi sin salvede stor kraft" (1.Samuelsbok.2:9,10)


 • "Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Jeg ropte til Herren, han som får lovsang, og jeg ble frelst fra mine fiender." (Salmene.18:3~4)


 • "De rettferdige får sin hjelp fra Herren, han er deres vern i trengselens tider. Herren hjelper dem og berger dem. Han berger dem fra de urettferdige og frelser dem, for de søker tilflukt hos ham." (Salmene.37:39~40)


 • "Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet." (Johannes.åpenbaring.20.10)

Igjen, når du leser alle disse versene rett etter hverandre, kan du virkelig føle kraften og alvoret som er på hver enkelt av dem, og hvor hardt Gud prøver å poengtere at Han virkelig vil komme og både hjelpe og bidra til å bekjempe våre kamper for oss hvis vi bare vil kalle på ham.

Ingen demon fra helvete kan stå imot Guds kraft når Gud begynner å bevege seg mot dem som en sterk krigsHerre.

4. Gud vil tørke opp fiendens vann


En av de strategiene jeg skal snakke om i en kommende artikkel er hvordan Gud vil tørke opp fiendens vann. Vann er svært viktig for både Gud og demoner i det åndelige riket.


Med henvisning til Den Hellige Ånd forteller Jesus oss i Johannes 7:38 at det ut av vårt hjerte vil strømme elver av levende vann. Og Guds Ord er i seg selv sammenlignet med vann i Efeserne 5:26, der det står at "for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord".


På samme måte leter demoner også etter vann for å mate og drikke fra det åndelige riket. Verset som gir oss denne viktige nøkkel-åpenbaring, finnes i Matteus 12:43. Dette verset sier at når demoner forlot en person de hadde vært i, går de gjennom "tørre steder" og "søker hvile", de finner "ingen". Her er dette direkte verset:

 • "Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet."(Matteus.12:43~44)

Legg merke til at disse demonene ikke finner hvile på de tørre stedene de går gjennom etter at de nettopp har forlatt en person. Hvis de ikke finner hvile på de tørre stedene, forteller det deg at de ikke liker tørre steder. Og hvis de ikke liker tørre steder, forteller det deg at de liker steder som vil gi dem en slags vann.


Og når de går inn i en person på grunn av de rette juridiske rettighetene som blir gitt til dem, da vil de begynne å mate og drikke fra vannet som allerede er på innsiden av personen. Og hva er vannet de drikker fra på innsiden av personen?


Det var de juridiske rettighetene som tillot dem adgang til denne personen i utgangspunktet. Dette er grunnen til at når du bryter ned alle deres juridiske rettigheter, og du har tørket opp alt vannet deres, vil du svekke dem betydelig, og de vil ikke ha noe annet igjen til å kunne mate og drikke fra.


Svekke demonene med slike typer tilleggs-strategier, og de vil da være mye lettere å kaste ut når du først begynner å engasjere deg direkte med dem.


Her er noen vers fra tilbake i GT som vil vise deg at dette var en av de krigs-strategier som Gud Faderen fra tid til annen brukte mot noen av fiendene som Israel møtte.

 • "Tørke mot vannet! Det tørker bort. For dette er gudebildenes land. De blir gale av skrekkbildene sine." (Jeremia.50:38)


 • "Derfor sier Herren: Se, jeg fører din sak og tar hevn for deg. Jeg tørrlegger havet hennes og tørker ut kilden hennes. Babel skal bli en steinrøys, et sted der sjakaler holder til, lagt øde og gjort til spott så ingen kan bo der." (Jeremia.51:36,37)


 • "Da forsvinner vannet i havet, elven blir tørrlagt, den tørker. Elvefarene stinker, Nilens armer minker og blir tørrlagt, rør og siv visner." (Jesaja.19.5,6)


 • "Herren er sen til vrede, hans makt er stor. Herren unnlater ikke å straffe. Gjennom virvelvind og storm går hans vei, skyer er støvet under hans føtter. Han truer havet og legger det tørt, alle elver tørker han ut. Nå visner Basan og Karmel, Libanons blomsterprakt visner bort." (Nahum.1:3,4)


 • "Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten." (Matteus.12:43~45)

Denne spesielle strategien snakker vi mer i dybden om i dybden i en annen stor  artikkel om hvordan en skal kaste ut demoner som er på innsiden av en person.

5. Kamp-Engler vil bidra til å beskytte oss og kjempe for oss


Ikke bare vil Gud selv kjempe våre kamper for oss, spesielt mot demoniske ånder, men disse neste versene vil vise oss at hans kampengler også vil bidra med å beskytte oss og kjempe for oss når det er nødvendig.


Som sådan kan du bare be Gud om å stasjonere disse kampenglene rundt deg når du er klar til å engasjere deg direkte med noen demoner som kanskje prøver å komme imot deg. Disse krigsenglene kommer ikke bare for å beskytte deg, men til tider kan de også krige direkte mot demonene selv - alt på dine vegne.

 • "Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut." (Salmene.34:7)


 • "For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier." (Salmene.91:11)


 • "Måtte de bli som agner for vinden, når Herrens engel støter dem bort. Måtte deres vei bli mørk og glatt, når Herrens engel forfølger dem. ... La ulykken uventet ramme dem og garnet de satte, fange dem selv. Ja, la dem falle i ulykke!" (Salmene.35:5~8


 • "Se, jeg sender en engel foran deg! Han skal vokte deg på veien og føre deg til det sted som jeg har utsett." (2.Mosebok.23:20)


 • "Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?" (Hebreerne.1:14)


 • "Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger." (2.Korinter.11:14~15)


 • "Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden..." (1.Johannes.4:1~4)

De to siste versene vil bidra til å advare oss om at Satan og hans demoner kan prøve å komme til oss som om de er en av Guds engler. Hvis en engel plutselig skulle vise seg til deg, må du ordentlig teste ham for å være sikker på at han er en av Guds engler.


Måten du gjør du det på er å be ham om å bekjenne at Jesus Kristus allerede er kommet til vår jord i kjødet. En demon vil ikke kunne gjøre den slags bekjennelse til deg. Hvis engelen feiler denne testen, så bare beordre den om å umiddelbart forlate deg i Jesu Kristi navn.

Konklusjon


Igjen kan vi ikke understreke sterkt nok hvor kraftig alle disse kampversene er når de må håndtere direkte med noen form for demoniske ånder. Jesus har allerede helt beseiret Satan og alle hans demoner på korset. Alle disse kampversene er en konstant påminnelse om dette for hver eneste demon som fortsatt streifer rundt oss,  at de allerede er beseiret.


Ved å bruke disse typer kampvers mot demoner, vil du vise dem følgende tre ting:

1. At du mener seriøs business med dem


2. At du virkelig vet hvem du er i Jesus Kristus


3. Og at de ikke vil være noen match for deg hvis de prøver å bli for å kjempe - ettersom du vil ha både Guds ord, Den Hellige Ånds kraft og noen av Guds kampengler ved din side, for å kunne kjempe direkte mot dem og helt beseire dem

Igjen, disse kampversene vil gi deg alle de store skyts som du noensinne vil trenge for å kunne fullstendig beseire enhver demon som noen gang kan komme din vei i dette livet.


Husk, at det er Guds Ord og Den Hellige Ånds kraft som beveger seg mot demonene, og som vil drive dem ut av den situasjon du for øyeblikket strir med.


Også, hvis du ønsker å lage din egen personlige kampbønn som vi har gjort i mange av våre vitnesbyrd, kan du bare kutte og lime inn hvilke kampvers du vil bruke på et dokument, og utarbeide din egen personlig kampbønn, slik at du direkte kan engasjere deg med dem.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom