De 10 Bud

Er de 10 budene fortsatt viktig i dag?

Jeg tenkte jeg ville utarbeide denne artikkelen for dere alle, for å gi dere en fullstendig liste over de 10 budene. De fleste kristne husker ikke dem alle.


Jeg vil gi deg det spesifikke verset fra Skriften hvor de ti budene blir gitt til oss av Herren sammen med noen av de tilleggserklæringene som Gud gjør under noen av disse budene som du vanligvis ikke ser på de små skilt av 10 Bud hos din lokale kristne bokhandel.

Før jeg gir deg dette verset, bør du vurdere en ting. Selv om de 10 budene er fra det gamle testamente, gjelder alle disse budene fortsatt for alle i denne dag og tid.


Uten unntak! Jeg kaller hvert av disse budene for "steinbud".

Det faktum at Gud Faderen ville åpenbare 10 spesifikke bud på en tavle av stein, forteller meg at han er veldig seriøs med disse spesifikke budene!

Dette var en umåtelig stor begivenhet da det skjedde i historien om Moses. Det faktum at Gud ville gå så langt som å manifestere disse spesielle 10 budene på en ekte tavle av stein, forteller meg at disse budene aldri skal tas lett på eller for gitt.


De fleste kristne har hørt om disse ti budene mens de gikk gjennom grunnleggende og videregående skole, og historien om hvordan de alle kom til. Som et resultat føler jeg at mange kristne tar disse spesielle budene for gitt, og virkelig ikke skjønner kraften og autoriteten som er i disse spesielle budene.

Det faktum at Gud Faderen ville åpenbare 10 spesifikke bud på en tavle av stein, forteller meg at han er veldig seriøs med disse spesifikke budene!

De 10 budene kommer til oss fra 2. Mosebok 20: 1-17. Her er verset:

1.

"Gud talte alle disse ordene: Jeg er HERREN din Gud, som førte deg ut av  Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg."


2.

"Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! 


For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."


3.

"Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn."


4.

"Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine.


For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den."


5.

"Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg."


6.

"Du skal ikke slå i hjel.


7.

"Du skal ikke drive hor." (bryte ekteskapet, hebraisk)


8.

"Du skal ikke stjele"


9.

"Du skal ikke vitne falskt mot din neste."


10.

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til."


(2.Mosebok 20:1-17)

De ovennevnte 10 budene trenger ingen forklaring. De betyr nøyaktig hva de sier. Det er ganske utrolig hvor mange av disse budene som blir brutt regelmessig, selv av de kristne.


Hvis du ser veldig tett på hvert av disse budene, så dekker de virkelig et bredt spekter av hva Gud forventer av hver enkelt av oss.


Disse 10 budene er gode, grunnleggende, moralske lover som vil bidra til å holde oss ute av vanskeligheter med oss selv, familie, venner og naboer. Gud vet hva som er best for oss alle, og han vil bare at vi alle skal holde oss unna trøbbel for at vi skal kunne leve i fred og harmoni med hverandre.


Det faktum at Gud ville gå så langt som å få disse grunnleggende 10 budene manifestert på en stentavle, forteller meg at de er svært viktige, og at hver kristen skal vite hva de er og gjøre sitt beste for å overholde dem ved hjelp av Den Hellige Ånd.