Søk etter kunnskap om Gud 8/18

Søker etter Guds kunnskap

Jesus

Så nå som du vet at Gud er mer enn villig til å frigjøre sin kunnskap direkte til deg gjennom Den Hellige Ånd - hvordan går du fram for å få Gud til å begynne å frigjøre sin kunnskap til deg?


Dette vil nå lede oss inn i det neste settet av vers. Disse versene vil fortelle deg nøyaktig hvordan.


Du kan oppsummere hvordan du får Gud til å frigjøre sin kunnskap direkte til deg i to enkle ord - spørre og søke!

 Men før du virkelig kan få Gud til å begynne å frigjøre sin kunnskap til deg - er det nå en ting du virkelig må ha - og det er lyst.

Det første verset jeg vil liste nedenfor sier at du må "begjære sannheten" i dine indre deler. Et annet vers sier at Gud vil gi deg sin kunnskap og visdom hvis du er villig til å "gråte ut" for det, hvis du er villig til å "sette på ditt hjerte" for å forstå det, hvis du vil "søke henne som sølv" og "søke" etter henne som skjulte skatter."


Alle disse frasene viser at du må ha litt intensitet når du søker etter denne kunnskapen. Du må vise Gud at du mener alvorlig virksomhet med Ham når du begynner å søke etter den kunnskap og visdom som Han kan gi deg. Et vers sier spesielt at det er best når det står at du må søke etter kunnskap om Gud som en som søker etter en begravet skatt.


Legg merke til den intense måten Gud uttrykker seg på i formuleringen av noen av disse versene. Du kan virkelig fortelle at Gud prøver å kjøre hjem flere viktige punkter som vi trenger å forstå fullt før han vil være villig til å frigjøre sin kunnskap til oss.


Studer, mediter og virkelig tygg på disse versene veldig, veldig nøye. Spesielt disse versene gir deg store, jeg gjentar, store hemmeligheter i å kunne få Gud til å frigjøre sitt utrolige lagerhus av kunnskap og åpenbaring i livet ditt.

 • "Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte." (Salmene.51:8)


 • "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere." (Matteus.7:7)


 • "...Dere har ikke, fordi dere ikke ber." (Jakob.4:2)


 • "Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden." (Jakob.1:5~6)


 • "Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud." (Kolosserne.1:9~10)


 • "Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand, ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som etter sølv, leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud." (Ordspråkene.2:1~5)


 • "Et klokt hjerte søker kunnskap, men dårens munn lever av dumhet." (Ordspråkene.15:14)


 • "Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å granske den." (Ordspråkene.25:2)


 • "Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke lære å bruke sin tanke så han forstår ordspråk og bildetale, vismenns ord og gåter." (Ordspråkene.1:5~6)


 • "Den vises hjerte gjør munnen hans klok, legger mer og mer lærdom på leppene hans." (Ordspråkene.16:23)


 • "Hør, mine barn, på en fars rettledning og gi akt så dere kan lære å kjenne forstand. For jeg gir dere den gode undervisningen, kast bare ikke vrak på min lov! Da jeg var sønnen hos min far, svak og den enbårne for min mors åsyn, da underviste han meg og sa til meg."La mine ord få gripe ditt hjerte, hold mine bud, så skal du leve.


Vinn deg visdom, vinn deg forstand! Glem ikke, og vend deg ikke bort fra min munns ord!Kast ikke vrak på den, så skal den bevare deg. Elsk den, så skal den vokte deg. Begynnelsen er visdom, vinn deg da visdom! Av alt du vinner deg, vinn deg forstand! Løft den fram, så skal den opphøye deg. Den skal gi deg ære når du omfavner den.


På ditt hode skal den sette en yndig krans. En herlighetens krone skal den skjenke deg. Hør min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg har lært deg opp i visdommens vei. jeg har ført deg på de rette stier. Når du går skal ikke dine skritt hindres, og når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast på rettledningen, slipp den ikke! Ta vare på den, for den er ditt liv." (Ordspråkene.4:1~13)

Legg merke til i det fjerde verset at det står at om noen av oss mangler visdom - at vi da skal spørre Gud etter hans visdom.


Den neste setningen i det verset gjør da en av de mest kraftfulle uttalelsene av alle når det står at Gud vil gi sin visdom «villig til alle» uten å bebreide!


Med andre ord, Gud skal ikke favorisere med noen i denne saken. Han forteller oss alle at Han er mer enn villig til å frigjøre Hans kunnskap og visdom til oss hvis vi er villige til å spørre og presse inn for det, og også be om det i tro uten å tvile.


Legg merke til at Gud også bruker ordet «villig» og ordene «til alle». Dette betyr at Gud er mer enn ivrig til å frigjøre Hans kunnskap til oss alle, ikke bare til noen av oss.


Det neste verset etter det, sier at vi skal be om å bli "fylt med kunnskap" om hans vilje i "all visdom og åndelig forståelse." Ordet "fylt" med Hans kunnskap viser oss også at Gud vil utgyte Hans kunnskap og visdom til oss i stor overflod!


Legg merke til i det 8. vers at det står at det er Guds ære å holde en "sak skjult" og, at det er kongernes ære å "granske" den.


Det 6. verset er et veldig fascinerende vers ved at det gir oss alle en stor hemmelighet - og den hemmelige er at mange ganger vil Gud få deg til å søke og lete etter hans kunnskap, lik de som søker og leter etter en begravet skatt.


Et godt eksempel på dette er selve Bibelen. Gud har med forsett spredt mange av de forskjellige skriftversene gjennom hele Bibelen for å få deg til å arbeide for den kunnskapen som finnes på alle sidene.


For eksempel har Gud spredt alle versene om sin Sønns gjenkomst til vår jord gjennom hele Bibelen. Du må bokstavelig talt starte fra begynnelsen av Bibelen og søke deg vei gjennom hele for å finne alle versene som gjelder bare dette ene emnet.


Når du er i stand til å finne alle disse versene og sette dem sammen som du vil pusle bitene i et puslespill - så vil du finne den kunnskapen og åpenbaringen som Gud prøver å overføre til deg om dette emnet.


Dette er en av hovedgrunnene til at vi har startet opp dette nettstedet - for å vise deg hva Bibelen har å si om mange forskjellige tama, når du grupperer alle de relevante skriftversene sammen etter emne.


Det aller siste verset som er nevnt ovenfor, er hvor Gud bruker et veldig intens språk for å dra hjem poenget med hvor viktig det er for hver og en av oss å søke etter Hans kunnskap i dette livet. Legg merke til disse spesifikke ordene:

 • Så dere kan lære å kjenne forstand


 • Vinn deg visdom


 • Av alt du vinner deg, vinn deg forstand!


 • Vinn forståelse


 • Begynnelsen er visdom, vinn deg da visdom!


 • Hold fast på rettledningen, slipp den ikke! Ta vare på den, for den er ditt liv.

Når du har satt alle disse skriftversene sammen, det ene rett etter det andre - kommer meldingen gjennom høyt og tydelig. Gud Faderen ønsker å overføre Hans kunnskap og visdom til oss gjennom Den Hellige Ånd - og Han vil gjøre det i stor overflod!


Den siste kapittelet i denne artikkelen vil handle om hva Gud gjorde med kong Salomo. Hvis du vil se hva Gud kan være i stand til på dette området, vent til du ser det eneste Skriftverset som forteller oss hvor mye kunnskap og visdom som ble gitt til denne ene mannen, alt for at han bare presset inn og ba om det!


Dette er del 8 av vår 19 deler serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 9 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap