Søk etter kunnskap om Gud 1/18

Vokse i Guds Kunnskap

Jesus underviser

Dette første verset vil helt opplyse deg om å kunne motta kunnskap direkte fra Herren. Dette første verset forteller oss bokstavelig talt at Gud ønsker oss å vokse i kunnskap om Ham og Hans Sønn Jesus.


Dette verset er bare en kort setning, men mye blir sagt i den. Etter at vi blir frelst forventer Gud at vi skal begynne å vokse i den kunnskapen han ønsker å overføre til oss.

Og den eneste måten vi kan vokse åndelig på, er å søke etter kunnskapen som vil føre til at denne veksten oppstår i første omgang!

  • "Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen." (2.Peter.3:18)

Dette rett her er hvorfor mange kristne ikke gjør så mye åndelig vekst i løpet av livet etter at de først blir frelst - alt fordi de ikke søker etter Guds kunnskap som vil føre til at denne åndelige veksten oppstår i utgangspunktet.


Dette er del 1 av vår 19 delers serie om å søke etter kunnskap om Gud.


Del 2 her


Oversikt over alle 19 artikler i denne serien.