Den Hellige Bibelen er

Guds inspirerte og ufeilbarlige ord

Del 8 av 12 deler


Den neste grunnleggende fundamentale trossetningen som må være fullt trodd og akseptert er at hele Bibelen er kommet direkte til oss fra Gud Faderen gjennom Den Hellige Ånd, og at alt er helt ufeilbarlig og feilfritt som et resultat. Siden hele Bibelen er blitt helt inspirert av Gud gjennom Den Hellige Ånd, gjør dette nå hele Bibelen helt ufeilbarlig og feilfri siden både Gud Faderen og Den Hellige Ånd er helt perfekte i Deres virkelige personligheter.


Bibelen er Guds sanne ord. Bibelen er Guds direkte ord til oss alle. Som sådan har Gud sørget for å gjøre alt fullstendig pålitelig, troverdig og sannferdig, slik at vi alle kunne være helt avhengige av det i vårt daglige liv med Ham.


Her er to viktige, kraftfulle vers som gir oss denne direkte åpenbaringen om at hele Bibelen har blitt gitt direkte til oss ved Guds inspirasjon gjennom Den Hellige Ånd:

  • "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning." (2.Timoteus.3:16~17)


  • "For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd." (2.Peter.1:20~21)

Disse to versene forteller oss, uten noen annen mulig tolkning, at hele Bibelen er blitt gitt til oss av "Guds inspirasjon" gjennom hellige menn som ble "beveget av Den Hellige Ånd" til å skrive det de skrev! Med andre ord - alle ordene i Bibelen er kommet direkte til oss fra Gud Faderen gjennom Den Hellige Ånd. De spesifikke forfatterne av Bibelen skrev da under veiledning, inspirasjon og belysning av Den Hellige Ånd.


Igjen, hvis noen kirke eller kirkesetning ikke forkynner at hele Bibelen er helt inspirert av Gud, sammen med at alt er helt ufeilbarlig og feilfritt, da ville jeg ikke stole på den kirken, og jeg ville gå til en annen som underviser i at hele Bibelen er fullstendig inspirert av Gud Faderen gjennom Den Hellige Ånd, sammen med at alt er helt ufeilbarlig og feilfritt. Jeg tror ikke det er noen slakk med Gud Faderen på dette temaet siden Bibelen er Guds eneste direkte ord til alle oss her nede på denne jorden.


Hvis vår bibel er Guds sanne ord, så kan vi helt stole på at Gud har gitt oss et fullstendig og fullført arbeid. Som sådan vil alt av det være helt ufeilbart og feilfritt siden alt kommer direkte fra Gud selv. Hvis Gud selv er helt perfekt, så kan vi regne med at alle hans Ord til oss også vil være helt perfekt.


I vår trosbekjennelse sier vi igjen at vi tror at Den Hellige Bibelen er det inspirerte og ufeilbare Guds ord, og at det ble gitt til oss ved inspirasjon av Gud gjennom Den Hellige Ånd for læring, tilretteleggelse, rettelse og undervisning slik at vi alle kan bli gjort fullkomne og grundig utstyrt for ethvert godt arbeid for Guds ære.


Neste del