Kan en Kristen miste sin frelse?

Jesus redder Peter

En gang frelst, alltid frelst? Kan en kristen miste sin frelse etter at de ærbødigst har akseptert Jesus som sin personlige Herre og Frelser?


Det er mange delte meninger blant de Kristne akkurat nå på dette spørsmålet. Mange tror at du ikke kan miste din frelse, uansett hvor mange dårlige ting du kan ende opp med å gjøre i dette livet.

Bibelen sier at vi er "forseglet" med Den Hellige Ånd i øyeblikket av vår frelse med Herren, og at ingenting kan ødelegge dette seglet, uansett hvor mange dårlige og onde synder en person kan begå etter å ha blitt frelst.

Andre tror at Gud ikke vil bli spottet, og at du kan miste din frelse hvis du kommer inn i noen av de tyngre og mer onde typer synder.


Jeg mener at det finnes flere vers i Skriften som virkelig svarer på dette spørsmålet, spesielt ett vers. Etter å ha studert disse versene svært nøye, er det min egen personlige mening at en kristen kan miste sin frelse etter at han allerede er blitt frelst.


Imidlertid tror jeg at du virkelig må komme inn i noen av de tyngre typen synder før dette faktisk vil skje.


Jeg tror at seglet vi har med Den Hellige Ånd er et veldig sterkt og kraftig segl, men at dette seglet kan bli ødelagt hvis denne personen av sin egen frihet har valgt å leve dette livet på den mørkere siden.


Jeg vil fortsette med å gi deg de viktigste versene fra Skriften som omhandler denne muligheten.

Dere må hver enkelt bedømme og avgjøre selv om du føler at disse versene betyr at en kristen kan miste sin frelse.


For de av dere som virkelig vil ha et svar på dette problemet, vil jeg sterkt anbefale at du studerer disse versene svært nøye, og så spør Gud Faderen, gjennom Den Hellige Ånd, å gi deg sitt direkte svar på dette problemet på grunn av den ekstreme viktigheten av det.


Det som følger er bare vår egen personlige mening om dette problemet.


Dere må hver og en få deres eget svar fra Herren på dette problemet, siden det er en slik splittet mening blandt de Kristne akkurat nå på dette spørsmålet.

1. Å falle bort


Etter min mening treffer dette første vers spiken rett på hodet. Her er verset, og så vil jeg påpeke flere nøkkelfraser som viser at det kan være mulig for en kristen å miste sin frelse med Herren.

 • "Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott.


Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grøde til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den torn og tistel, er den til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at åkeren blir svidd av."(Hebreerne.6:4~8)

Legg først merke til at den spesifikke formuleringen blir brukt til å beskrive hva jeg tror er en frelst og født på ny kristen:

 • Når noen en gang er blitt opplyst


 • har smakt den himmelske gave


 • fått del i Den Hellige Ånd


 • har smakt Guds gode ord

Du kan ikke ha "fått del i Den Hellige Ånd", med mindre du er frelst og født på ny. Bare kristne mottar Den Hellige Ånd i øyeblikket av frelse med Herren.


Ikke-troende har ikke den Hellige Ånd som lever på innsiden av dem. Du kan bare være en delhaver av den Hellige Ånd hvis du allerede har han boende på innsiden av deg.

Jesus

Bare en kristen kan virkelig "smake Guds gode ord." Med mindre du har den Hellige Ånd som lever på innsiden, kan du aldri forstå Bibelen helt, fordi hele Bibelen ble virkelig skrevet av Gud Faderen gjennom Den Hellige Ånd.


Mye av Bibelen må bli åndelig skilt, og dette er gjort av og gjennom Den Hellige Ånd. Det er Den Hellige Ånds jobb å lære oss alle ting, og å lede oss inn i all sannhet.


Som et resultat av at Den Hellige Ånd hjelper deg til å forstå Bibelen når du leser den, begynner du å bli "opplyst" som det ovennevnte vers sier.


Du kan ikke bli virkelig "opplyst" med mindre du allerede har den Hellige Ånd som lever på innsiden av deg, og han samarbeider med deg for å hjelpe deg å forstå de åndelige sannheter som er i Bibelen.

Sett alt sammen - du kan ikke være riktig opplyst, være en delhaver av Den Hellige Ånd, og ha evnen til å "smake" Guds Ord og den kommende verdens krefter, med mindre du er en født på ny kristen. Jeg tror at disse spesifikke ordene som blir brukt viser at dette verset snakker spesielt om kristne.

Og så se hva som står deretter: "For det er umulig ... dersom de faller bort, å fornye dem igjen til omvendelse..."


Jeg tror at nøkkelordene i denne setningen er "og så faller fra."


Hvilket er ansett som å "falle bort?"


Åpenbart vil Gud Faderen være den endelige dommeren på hva som anses å ha falt bort fra Ham.


Et godt eksempel kan være noen som går helt over til den mørke siden og bestemmer at han ønsker å tilbe Satan direkte, som et resultat av rikdom og kraft som Satan kan gi ham mens han fortsatt lever her nede på denne jorden.


Det har vært dokumenterte tilfeller av prester og ministre som bokstavelig talt har "solgt seg" til djevelen i bytte for mer av de materielle og lystige gleder i dette livet.


De har bokstavelig talt blitt sanne Satan-tilbedere. Jeg tror personlig at noe som dette ville kvalifisere som en som "faller bort" - å bevisst vende seg bort fra Gud for å tjene sin motstander, djevelen.


Andre ekstreme eksempler vil være kristne som har bestemt seg for å bli med og leve i en slags organisert kriminalitet, som kommer til å drepe andre for egen vinning og fortjeneste, menn som blir voldtektsmenn eller seriemordere, etc.


Som du vil se i noen av de andre versene som er oppført nedenfor, vil ikke Gud bli hånet.


Jeg tror at noen av disse tyngre typer synder kan få en kristen til å miste sin frelse hvis de ikke får disse syndene tilstått og tilgitt av Herren før de dør og krysser over.

Jesus, landskap

Legg merke til det ovennevnte vers som også sier at:


"For det er umulig ... å fornye dem igjen til omvendelse" hvis de faller bort i de tyngre typer synder. Nøkkelordet er "umulig" - noe som betyr at Gud ikke kommer til å tillate dem å komme tilbake etter at de nok har passert det som kan betraktes som et slags "punkt uten retur" med Ham. Bibelen forteller

oss at Guds Ånd ikke vil streve med en mann for alltid.


Sett alt dette sammen - og jeg tror at verset ovenfor forteller oss at det er definitivt mulig for en kristen å miste sin frelse dersom å "falle bort" anses å være alvorlig nok og ekstremt nok i Guds øyne.


2. Synder med vitende og vilje etter å ha mottatt

kunnskapen om sannheten


Dette neste vers er et annet virkelig skummelt vers. Ovennevnte vers snakker om å "falle bort" som kan føre til at du mister din frelse.


Dette neste vers går et skritt videre og snakker spesielt om å «synde med vitende og vilje» etter at vi allerede har fått kunnskap om sannheten fra Gud. Her er det:

 • "Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot.


Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.


Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? 


Vi kjenner jo ham som har sagt:Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre: Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud!" (Hebreerne.10:26~31)

Legg merke til den første delen av dette verset som sier at hvis vi "synder med viten og vilje" etter at vi allerede har fått kunnskap om sannheten. Igjen tror jeg at denne formuleringen kan innebære at vi snakker om kristne.


Den andre delen av dette verset ser ut til å bekrefte denne muligheten når den snakker om å trampe Jesus under føttene og fornærme nådens Ånd, som er Den Hellige Ånd selv.


Legg merke til det står at "da finnes det ikke lenger noe offer for synder" i direkte henvisning til uttalelsen om synder med viten og vilje etter at en allerede har fått kunnskap om sannheten.


Jeg tror at ordene "da finnes det ikke lenger noe offer for synder", impliserer et definitivt tap av frelse hvis noen har tøyet strikken for langt med Gud Faderen.


3. Å bli infiltrert igjen i det urene i verden.


Her er et annet vers som samsvarer med verset som er nevnt ovenfor. Det snakker om, at etter at vi allerede har fått kunnskapen om vår Herre og Frelser Jesus Kristus, og farene ved å vende tilbake til "det urene i verden" som vi nettopp har kommet ut av. Her er det:

 • "For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.


Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne rettferdighetens vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy» og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla»."  (2.Peter.2:20~22)

Igjen tror jeg at dette verset snakker spesielt om kristne når det snakker om å unnslippe denne verdens urenheter "gjennom kunnskapen om Herren og Frelseren Jesus Kristus."


Du kan ikke ha sann kunnskap om Jesus, med mindre du er blitt frelst og født igjen ved å akseptere ham som din personlige Herre og Frelser.

Jesus sitter

Legg merke til at dette verset sier spesielt at det ville være mye verre for deg om du skulle blitt blitt frelst og deretter vende tilbake til ditt gamle, syndige liv, i urenhetene i denne verden enn å aldri ha blitt frelst i første omgang.


Nøkkel setningen i dette verset er "og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før."


Ordet "før" refererer tilbake til når en ikke var frelst. Hvis en ikke er frelst, kan en ikke komme seg til himmelen. Hva kan være verre enn å aldri bli frelst i utgangspunktet.


Allikevel, dette verset går et skritt videre, og det forteller oss bokstavelig talt at det ville være verre for oss, etter at vi først ble frelst, og vi da gikk tilbake til de synder vi opererte i før vi ble frelst.


Hvis det er verre enn å aldri bli frelst i første omgang, så tror jeg at dette verset er et annet som forteller oss at det er mulig å miste frelsen vår etter å ha blitt frelst4.


4. 22 spesifikke synder som kan holde deg ute av himmelen.


Hvis noen av de ovennevnte versene muligens betyr at du kan miste frelsen din - så hva er de spesifikke synder som kan føre til at du mister frelsen din? Disse neste to versene vil gi deg noen av disse spesifikke syndene.


Snakker disse neste to versene om kristne eller ikke-troende? Hvis du sammenligner disse to versene med de som er nevnt ovenfor, tror jeg at noen av disse syndene, dersom de blir begått av kristne på en regelmessig og hyppig basis, kan få dem i store problemer med Herren og muligens i fare for deres frelse med Ham. Her er de:

 • "Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike." (1.Korinter.6:9~10)


 • "Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike." (Galaterne.5:19~21)
Jesus

Legg merke til at utroskapens synd er spesifikt nevnt i begge versene. Betyr dette at alle kristne som regelmessig bedrar ektefellen, kan være i fare for å miste deres frelse?


Kanskje Gud tenker at hvis du ikke kan være trofast og lojal mot din ektefelle, så vil du kanskje ikke være trofast og lojal mot Ham for all evighet når du kommer inn i himmelen.


Se på det som skjedde med Satan og en tredjedel av alle englene. De kunne ikke være trofaste og lojale overfor Herren i det lange løp, og som et resultat forsøkte de å rebellere mot Ham og ble til slutt kastet rett ut av himmelen!

Det er ingen tvil om at de to versene ovenfor snakker om ikke-troende. Men snakker det også om kristne?


Jeg antar at vi alle vil finne det ut når vi krysser over til himmelen, og vi ser hvem som har gjort det og hvem som ikke har det. Men jeg ønsker ikke å ta noen sjanser med Herren ved å vri på noen av de ovennevnte synder på noen form for regelmessig og hyppig basis.


5. Ikke alle som kaller Jesus "Herre, Herre"

vil komme seg til himmelen


Dette neste kraftige verset kommer direkte fra Jesus selv. Han sier spesielt at ikke alle som kaller ham "Herre, Herre" skal komme seg til himmelen, men bare de som gjør Gud Faderens Guds vilje.


Nøkkelordet i dette verset er ordet "vilje" - Gud Faderens vilje. Hva er Gud Faderens vilje?


Når Jesus bruker ordene til dem som kaller ham "Herre, Herre" - refererer han til kristne eller ikke troende?


Jeg tror personlig at han kan henvise til kristne. Hvordan kan du virkelig kalle Jesus, Herre, Herre, med mindre du er blitt frelst og født igjen ved å akseptere ham som din "Herre" og Frelser.


Hvis Jesus spesifikt henviser til kristne med denne setningen, er dette et annet vers som viser at en kristen muligens kan miste sin frelse.


Når du er blitt reddet, og så går du tilbake og begynner å gå inn i noen av disse tyngre syndområder - som vil gå imot Gud Faderens "vilje" - da tror jeg at du kan være i fare for å miste din egen personlige frelse med Herren.


Jeg tror at dette verset også forteller oss at Gud ikke vil bli spottet! Du kan ikke akseptere Jesus som din Herre og Frelser, og så vende deg om og begynne å gå inn i noen av disse tyngre syndområder - og så tro at du kan komme unna med det, og at Gud bare vil se den andre veien.


Synder av utroskap og homoseksualitet er to veldig skremmende synder for enhver kristen som ønsker å engasjere seg i måten noen av de ovennevnte versene er formulert på.


Jeg ville ikke friste min evige skjebne med Gud Faderen ved å engasjere meg i disse to synder, eller noen av de andre synder nevnt i de to ovennevnte versene.


Her er verset:

 • "Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Vik fra meg, dere som praktiserer lovløshet!’" (Matteus.7:21~23)

Legg merke til at Jesus snakker spesielt om mennesker som har profetert og kastet ut demoner i hans navn. Refererer Jesus direkte til de kristne?


Jeg tror at Han gjør, særlig på den andre handlingen som disse menneskene hadde gjort - kastet demoner ut av folk i hans navn.


En vantro kan ikke kaste demoner ut av noen fordi de ikke har den juridiske myndigheten til å kunne gjøre det.


Demoner blir kastet ut av mennesker ved Den Hellige Ånds kraft.

Jesus og gutt

Du må ha Den Hellige Ånd som lever og opererer på innsiden av deg før du kan kaste demoner ut av noen.


Bare gjenfødte kristne har den Hellige Ånd som lever og opererer på innsiden av dem - ikke vantro! Som et resultat, har ikke vantro den Hellige Ånds kraft eller den juridiske myndighet fra Gud Faderen til å kaste ut demoner av noen, inkludert seg selv om de har blitt fanget i deres dødsgrep.


To skriftvers vil støtte opp om dette. I Apostlenes gjerninger 19:13-16 tok flere jødiske eksorcister på seg å kalle på Jesu navn for å prøve å kaste demoner ut av flere mennesker. Da de forsøkte å kaste ut disse demonene i Jesu navn, svarte en av de onde ånder tilbake til ham og sa at de visste hvem Jesus og Paulus var, men at de visste ikke hvem han var.


Da sprang mannen som hadde demonen i seg på de jødiske eksorcistene, overmannet dem og bokstavelig talt "hersket" med dem. Mennene løp da ut av huset "naken og såret." Med andre ord hadde de jødiske eksorcistene ingen guddommelig makt og autoritet til å prøve å ta disse demonene på.


Og ikke bare var de ikke i stand til å kaste ut demonene, men demonene fikk lov til å fysisk angripe dem og klarte å drive dem rett ut av huset uten en bit av klær igjen på dem! Og disse mennene var jødiske menn, ikke totalt vantro.


Her er verset som gir oss denne spesifikke informasjonen:

 • "Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg, og sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var sju sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette. Men den onde ånden svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?»


Mannen som hadde den onde ånden i seg, fór løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte." (Apostlenes.gj.19:13~16)

Jesus redder Peter

Legg merke til i det første verset som er nevnt ovenfor at Jesus ikke bestrider at disse menneskene virkelig kastet demoner ut av folk i hans navn.


Jeg tror at Jesus direkte erkjenner at disse menneskene virkelig kastet demoner ut i hans navn.


Og hvis Jesus anerkjenner dette faktum - da må disse menneskene ha vært gjenfødte kristne, fordi bare kristne født-på-nytt har Den Hellige Ånds kraft som opererer på innsiden av dem for å kunne kaste ut demoner fra noen.

Jeg har hørt noen lærde hevder at folket Jesus refererer til i dette verset var vantro, ikke frelste kristne. Disse vantro drev deretter demoner ut av mennesker og profeterte i hans navn som et direkte resultat av å operere under en slags demonisk påvirkning eller besettelse.


Med andre ord, de gjorde alt dette i kraft av en demonisk ånd snarere enn Den Hellige Ånds kraft. Men det andre verset som er nevnt ovenfor, forteller oss at vantro ikke kan kaste demoner ut av mennesker, selv om de opererer under en slags demonisk påvirkning og makt.


Et annet veldig kraftfullt vers for å hjelpe til med å gjenopprette åpenbaringen om at demoner ikke kommer til å kaste ut andre demoner i en person, finnes i Markus 3:20-30. I dette verset anklager de skriftlærde Jesus for å støte demoner ut av folk ved Beelzebub, demonenes hersker.


Jesus reagerer da tilbake og sier at Satan ikke kommer til å kaste seg selv ut, og at et rike ikke vil være i stand til å stå hvis det blir splittet mot seg selv. Med andre ord, ikke engang Satan eller en av hans demoner vil forsøke å kaste ut andre demoner i en person, da de bare ville beseire sine egne formål når de forsøkte å gjøre det.

Hvis Satan eller en av demonene ikke skal kaste demoner ut av noen, og hvis vantro ikke har makt og myndighet til å kunne kaste ut demoner - så refererer Jesus til folkene i dette første verset å være født-på-ny kristne, ikke vantro.

Og legg merke til hva Jesus så sier - at Han forteller dem at de skal vike fra Ham, og at Han aldri kjente dem fordi de "praktiserer lovløshet." Nøkkelordene om hvorfor de mister deres frelse i Ham skyldes at de var "praktiserende" lovløse.


Ordet "praktisere" betyr, en som med forsettlig vilje og med viten bryter noen av Guds grunnleggende lover og bud på en eller annen form for regelmessig grunnlag. Det er altså noen som gjør dette regelmessig og konstant, og ikke noen som bare av og til glipper.


Igjen tror jeg at Jesus gir oss et viktig poeng i dette verset om at han virkelig snakker om kristne, ikke vantro.

Og hvis han er, så er dette verset mer bevis på at en kristen kan miste sin frelse hvis de tøyer strikken for langt og for lenge med Herren, uten intensjoner om noen gang å trekke ut av deres syndige atferd, og har ingen anger for å gjøre det i utgangspunktet.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren