100+ spørsmål og svar om åndelig Krigføring

Søk kunnskap om åndelig krigføring

"Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus.  Vi river ned tankebygninger"

                                                2.Korinter.10:4

51. Forklar demonenes binding. Er det permanent eller midlertidig?

52. Hvordan kan du hjelpe en person til å holde seg fri når du ikke kan være sammen med ham; for eksempel en person i et mentalsykehus?

53. Kan du gjøre rede for farene ved moderne musikk og dans som er utbredt i vårt samfunn i dag og deres forhold til satanisk trelldom?

54. Kan du vennligst kommenter avhengigheten av TV og andre avledninger som kan være en distraksjon for den Kristne vandring?

55. Hvor ledet Jesus de demoniske åndene til å dra? Jeg vil sende dem til rett sted.

56. Det er mange bøker på trykk om befrielse. Hvordan vet vi hvilke av disse bøkene som er skadelige og hvilke er fordelaktige for studentens ord?

57. Når en person er blitt utfridd, må han komme inn i Ordet og bli i Ordet for å forbli fri eller helbredet? For eksempel, hvis noen kommer fra et kirkesamfunn som ikke forkynner hele evangeliet, men praktiserer en rituell form for tilbedelse, hva da?

58. Hva er beviset på at en person er blitt fri når du driver ut demoner?

59. Er det mulig at noen menigheter har blitt lært å tale i tunger, men i stedet for å motta Guds kraft, mottar de en satanisk kraft med tungene? For eksempel hørte jeg av en person som besøkte en kirke der folket så ut til å be i tunger, og pianoet begynte å spille av seg selv.

60. Var Jesus i stand til å drive ut djevler ved å bare komme i nærheten av demonbesatte mennesker, eller gjorde han det ved å snakke med demonene og be dem om å komme ut?

61. Jeg har en sønn i Finland som er besatt. Kan en ånd i ham bli kastet ut av noen som lever flere hundre mil unna?

62. En venn innrømmer at hennes døde mor besøker henne og snakker med henne. Hva slags ånd er dette, og skal vi kaste den ut?

63. Søsteren min og mannen hennes kjøpte et hus for seks måneder siden som hadde blitt brukt som hus til prostitusjon. Siden de tok over dette huset, har tanten min observert et voksende sinne og bitterhet i mannen hennes mot hans kone. De holder på å bygge om huset og har ennå ikke flyttet inn. Hvordan gjør jeg det? ber jeg for dem og huset?

64. Jeg har en forretningsbekjent hvis kone har vært uvanlig syk de siste to årene. Mens jeg snakket med henne fant jeg ut at hun hadde blitt fortalt fremtiden sin da hun var en liten jente. Hun fikk beskjed om at hun ville dø i år. Også moren hennes hadde blitt fortalt når hun skulle dø, og hun døde det bestemte året. Hva kan bli gjort?

65. Jeg har to kristne venner som er plaget av onde ånder. En har vært kristen i fjorten måneder, men hun mener at mannen og barna ville ha det bedre hvis hun tok sitt eget liv. Den andre, hvis mann studerer for kirken, har tider med alvorlig depresjon som gjør henne syk. Hva kan gjøres i slike tilfeller?

66. Hva er forskjellen mellom undertrykkelse og besettelse?

67. Når du befrir noen, hvor viktig er det å vite hvilken type ond ånd du har å gjøre med?

68. I historien i Matteus 8: 28-34, hvorfor ønsket demonene å gå inn i griseflokken, og hvorfor tillot Jesus dem å gjøre det?

69. Kan en demonbesatt person motstå Satan, eller må han gjøre det han får beskjed om?

70. Sønnen vår tilhører en klubb på videregående skole som er basert på et populært spill basert på Middelalderen. Vi forstår at noen av lærerne, så vel som studenter, spiller dette spillet. Er dette et åndelig farlig spill?

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus