Bibelvers om Tro

HolySpirit.no Tro
Bibelvers om Tro

Bibelvers om TroVelkommen til "Troens Sti": Utforsking av Guds Ord


I hjertet av vår åndelige vandring finner vi troen på Guds Ord som en sti som lyser vår vei. Denne siden inviterer deg til å fordype deg i bibelvers som bærer kraften av tro og håp. Guds Ord er mer enn bare ord; det er et løfte, en urokkelig grunnvoll som bærer oss gjennom livets prøvelser.


Hver setning er en invitasjon til å legge vår tillit i den guddommelige veiledningen som finnes i skriftene.


La "Troens Sti" være ditt refugium, hvor hvert vers er en påminnelse om at troen er nøkkelen til å forstå Guds kjærlighet og planer for oss.


Her kommer 29 flotte Bibelvers til Deg om Tro:


 • "Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser."          (Hebreerne.11:1)


 • "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne.10:17)


 • "Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham." (Hebreerne.11:6)


 • "For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro." (1.Johannes 5:4)


 • "Strid troens gode strid og grip det evige liv..." (1.Timoteus.6:12)


 • "Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er blitt betrodd meg, helt til dagen kommer." (2.Timoteus.1:12)


 • "Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» Og straks ble øynene deres åpnet." (Matteus.9:28~29)


 • "Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet." (Romerne.5:2)


 • "Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund." (Matteus.15:28)


 • "For hun sa til seg selv: «Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.» Jesus snudde seg, og da han fikk øye på henne, sa han: «Vær frimodig, datter! Din tro har frelst deg.» Og kvinnen ble frisk fra samme stund." (Matteus.9:21~22)


 • "Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund." (Matteus.8:13)


 • "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se..." (Markus.10:51~52)


 • "Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det." (Markus.11:24)


 • "Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket." (Apostlenes.gj.6:8)


 • "...og profetene. Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt." (Hebreerne.11:32~34)


 • "Da svarte Daniel: «Lenge leve kongen! Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg... Da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud." (Daniel.6:22~24)


 • "Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se." (Apostlenes.gj.3:16)


 • "Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og det er vi som tror, som går inn til hvilen." (Hebreerne.4:2~3)


 • "Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn." (Hebreerne.3:19)


 • "Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds Ord; at de ting som sees, ikke ble til av de synlige ting." (Hebreerne.11:3)


 • "Og han gjorde ikke mange mektige gjerninger der på grunn av vantroen deres." (Matteus.13:58)


 • "Vær ikke redd for det du skal lide!...Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans." (Johannes.åpenbaring.2:10)


 • "Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la   dere rive bort fra håpet som evangeliet gir." (Kolosserne.1:23)


 • "...Herren verner de trofaste..." (Salmene.31:24)


 • "Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene:" (Johannes.åpenbaring.2:26)


 • "Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone." (Johannes.åpenbaring.3:21)


 • "Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler." (Johannes.åpenbaring.3:5)


 • "Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme." (2.Timoteus.4:7~8)


 • "For Gud er ikke urettferdig så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet." (Hebreerne.6:10~12)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret