Bibelvers om Bønn

HolySpirit.no Bønn

Bibelvers om BønnVelkommen til "Bønnens Helligdom": En dialog med Det Guddommelige


I stillheten og helligdommen av bønnen finner vi en bro mellom det jordiske og det guddommelige. Denne siden er en invitasjon til å dykke ned i bibelvers som belyser kraften og skjønnheten av bønnens øyeblikk. Guds Ord veileder oss gjennom en reise av kommunikasjon med vår Skaper, hvor hver bønn er et hjertets sus, hørt av den Allmektige. La disse versene være din kilde til trøst, styrke og inspirasjon mens du utforsker bønnens dybder.


Må "Bønnens Helligdom" være et digitalt alter der hver setning bringer deg nærmere Guds kjærlighet, og bønnens vinger løfter din ånd til himmelske høyder.


Her kommer 30 flotte Bibelvers til deg om Bønn:


 • "Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Og når dere ber, bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. For de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. Derfor skal dere be slik:

 

Vår Far, du som er i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag  vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet. Amen. (Matteus.6:6-13)


 • "For ingen ting er umulig for Gud. (Lukas.1:37)

 

 • Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»    (Lukas.18:27)


 • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." (Filipperne.4:6)


 • "Og det vi ber om, får vi av ham. For vi holder hans bud og gjør det som er godt i hans øyne." (1.Johannes.3:22)


 • "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler." (Johannes.15:7~8)


 • "Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter Hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham." (1.Johannes.5:14~15)


 • "Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han." (Ordspråkene.15:29)


 • "...Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde." (Jakob.5:16~18)


 • "Og hva vi enn ber om, det får vi av Ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham." (1.Johannes.3:22)


 • "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår..." (Efeserne.3:20)


 • "Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!" (Matteus.7:7~11)


 • "...Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen." (Johannes.16:23,24)


 • "Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det." (Johannes.14:13~14)


 • "Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning." (Jakob.5:16)


 • "Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt." (1.Peter.3:11~12)


 • "Kom, la oss gjøre opp vår sak!" sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen,skal de bli hvite som ull. (Jesaja.1:18)


 • Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Minn meg på det, la oss gå til domstolen sammen! Tal din sak så du kan få rett! (Jesaja.43:25~26)


 • Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matteus.18:19~20)


 • "Derfor lette jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stå i gapet foran mitt ansikt til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen." (Esekiel.22:30)


 • "Han så at det ikke var noen mann som steg fram, og Han undret seg over at det ikke var noen mellommann..." (Jesaja.59:16)


 • "Han sa at han ville utrydde dem, men Moses, hans utvalgte, la seg imellom og stagget hans ødeleggende harme." (Salmene.106:23)


 • "Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold!..."                      (1.Tessaloniker.5:16-18)


 • "Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!" (Kolosserne.4:2)


 • "Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker." (Salmene.65:2,3)


 • Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. (Filipperne.4:19)


 • Frykt Herren, dere hans hellige! De som frykter ham, lider ingen nød. (Salmene.34:10)


 • "Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss." (Romerne.8:34)


 • "Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem." (Hebreerne.7:25)

 

 • "På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje." (Romerne.8:26,27)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap