Jesus Kristus er Guds Sønn

Del 3 av 12 deler


Denne neste grunnleggende trossetning er en som virkelig skiller den kristne troen fra mange av de andre falske religioner som er i verden i dag. Den islamske falske religionen sier at det ikke er mulig at Gud noen gang ville ha noen form for en født enbåren Sønn. Men vår bibel er enda engang veldig tydelig på denne doktrinen, og som sådan må vi tro og godta denne trossetning som en grunnleggende fundamental trossetning i den kristne tro.


Her er 6 veldig gode vers som alle forteller oss, uten noen annen mulig tolkning, at Jesus Kristus er sannelig Guds eneste Sønn.

  • "For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." (Johannes.3:15~18)


  • "Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn..." (Lukas.1:32)


  • "Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser."(1.Johannes.4:14)


  • "Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet." (1.Johannes.5:11~12)


  • "Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem." (Hebreerne.1:1~4)


  • "Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn." (Johannes.20:30~31)

Hvis du tror at hele Bibelen virkelig er det inspirerte og ufeilbare Guds ord, gir de ovennevnte versene ingen plass til noen videre diskusjon eller annen form for tolkning. Jesus Kristus er virkelig Gud Faderens Sønn, og en gang til ender vi en ytterligere diskusjon om denne grunnleggende fundamentale trossetning.


Neste del