Frykt

Når frykten styrer livet ditt

Mennesker frykter mange ting. De frykter for hva fremtiden bringer, korrupsjon, sykdommer, død, terrorangrep, vold, finanskrise, og listen bare fortsetter og fortsetter.


Problemet med frykt, er at når den ikke kontrolleres, kan den føre til åndelig veksthemming. I stedet for å gå videre i din tro, holder du deg innenfor din komfortsone.


Sliter du med frykt? Les da disse ord som er laget spesielt til deg fra vår Herre!

I denne artikkelen skal vi se nærmere på frykt, og hva vi må gjøre for å ikke la den styre våre liv. Sliter du med frykt så skal du tenke grundig gjennom ordene i denne artikkelen, la dem synke inn i hjertet og sjelen din, les dette igjen og igjen, dag etter dag, om så er, dette for å drive frykten ut av deg, og fylle deg med ren kjærlighet.

Frykt er en kraftfull følelse. Den kan styre en person til feile handlinger eller til og med gjøre dem handlingslammet. Frykt er et verktøy djevelen bruker mot oss for å gjøre oss ulykkelig, og for å ødelegge våre liv Det begynner som en tanke, og skaper så følelser som kan styre oss.


Det blir ofte en sterk og intens følelse etterhvert som tiden går. Og vit at du aldri skal gjøre narr av noen som er redd! Det er veldig viktig å forstå hva frykt er og hvordan den jobber imot oss, for om vi ikke gjør det, da kan den hindre oss å bli hva Gud skapte oss for å bli.


Dette betyr at vi ikke vil oppfylle vår hensikt i livet. Dette er ikke tatt rett ut fra bibelen, men det er min egen mening. Jeg tror at ånden av frykt er en hovedånd, som fienden bruker for å manipulere mennesker, og holde dem borte fra Guds ønsker for dem.


Enkelt sagt: Frykt er det motsatte av Tro. Gud ønsker oss å vandre i Tro, og Satan ønsker vi skal vandre i frykt. Når vi lærer å leve i Tro, og ikke lar frykten styre våre liv, først da kan vi leve et tilfredsstillende, tilstrekkelig, fredelig og lykkelig liv i Kristus.


Frykt kan ha en kraftfull effekt på vår tenkning og våre avgjørelser. Men som Kristne har vi blitt gitt kraft til å overvinne den. Derfor må vi ikke oppmuntre den. Alle opplever frykt i sine liv. Vi er veldig klar over stor frykt, og andre mindre merker vi kanskje ikke at vi har.


Mange av de ting vi frykter har ikke engang hendt oss og selv når de gjør, har ikke all vår angst og bekymringer gjort noe for å beskytte oss, absolutt INGENTING, bibelen minimaliserer eller bagatelliserer ikke mange av de ting vi frykter. Faktisk så åpenbarer den for oss, at verden vil bli mer farlig og skremmende etter som tidenes ende nærmer seg. Men vi har forsikring, Hans hjelp. Se hva bibelen åpenbarer for oss i Jesaia 41.13:

  • "For Jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, Han som sier til deg: ‘Frykt ikke, Jeg hjelper deg." (Jesaja.41:13)

Vi må vite at frykt er fiendens våpen nr.1. Og vi må gjenkjenne forskjellige måter for å forsvare oss mot den. Bibelen advarer mot at frykt kan ødelegge vår tro, og sperre for vår Kristne vekst. Vi må kjenne til at en sunn psyke er essensiell i å kunne leve vårt

Kristne liv, riktig tenkning fører til å leve riktig. Riktig tenkning leder til hva? Å leve riktig!


Å ha et sunt vett er svært viktig, fordi vi endrer oss, tar avgjørelser, og handler utifra oppfatningen og forståelsen til sinnet. Akkurat slik bibelen forteller. Slik et menneske tenker i sitt hjerte, slik er det. Den sier også i 2 Timoteus 1:7:

  • "For Gud har ikke gitt oss en motløs-hetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens Ånd." (2.Timoteus.1:7)

Dessuten, Gud har kalt oss til å være trofast, ikke engstelige.Troløshet er fryktens mor!

Som oftest vil syndere løpe selv når ingen forfølger dem, men de rettferdige er alltid frimodig som en løve. Frykt er en ånd, å må følgelig hanskes med, som er at den må konfronteres med vår brynje av rettferdighet.


Det første trinn til å konfrontere frykt er å huske hvem sin sønn eller datter vi er. Vi har blitt gitt Den Hellige Ånd. Dette betyr at vi ikke er alene, ikke engang når vi fronter døden! Vi må ofte minne oss selv om dette faktum. Om mulig, bekjenne Ord fra Skriften når en møter skremmende situasjoner! Husker du hva Bibelen sier i Jesaja 41.10:

  • "Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." (Jesaja.41:10)

For et løfte! Hvilken fantastisk Gud! Og ved å vite dette gjennom Ham, kan vi ha forsikring og fred gjennom tider med usikkerhet. Å vite at selv om vi lever dette året med usikkerhet, så er Han vår styrke! Han er vår hjelp, han vil løfte oss, Han er vår GUD!


Og uansett hva året vil kaste mot oss, vår Gud er alltid med oss! Dette er en god beskjed å plukke opp i dag, og når som helst når frykten kommer og banker på, nærheten av Den Allmektige GUD! Og så, fra Salme 91 forklarer Gud oss hvordan vi skal bli fri fra frykten. Den som bor i Den Høyestes skjul, skal ikke være redd.


Og fra Salme 91 lærer vi også om det skjulte stedet som leder til det sikreste stedet. Takk Gud for den sikkerheten vi har i Kristus. Halleluja!


Vi må også forstå at Gud er i kontroll av alle ting. Han er kraftfull, derfor er det ingen grunn til å frykte, Han er trofast, og berettiget til å frigjøre oss fra alle mulige fryktfulle situasjoner. Faktisk, akkurat som jeg viste til tidligere, i 2.Timoteus.1:7, Han har lagt tilrette for oss alt vi trenger for å overvinne frykt, og dette er Kraft, Kjærlighet og et sunt vett!


La oss siden snakke mer om det at han har gitt oss av kraft. Dette er gjort mer klart i Apostlenes gjerninger.1:8 som sier: Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Har du Den Hellige Ånd inni deg? Om så er tilfellet, slutt å synes synd på deg selv! Slutt å gå rundt med hodet ned. Slutt å tillate djevelen å kaste frø med tvil og frykt inn i sinnet ditt. Du har Den Hellige Ånd inni deg, Guds Ånd, Kraftens Ånd, hva kan vel overvinne denne Åndens Kraft!


Ingen ting! Så slutt å leve et fryktfullt feigt liv! Gud ønsker kun det aller beste for deg!

Men du tillater din frykt å holde deg tilbake. Møt frykten din, i Jesu Kristi navn. Legg din tillit til Ham, og du vil oppleve et ekte liv. Et liv som kan bli stjålet av denne ånden av frykt.


Frykt er en indikator på at du ikke riktig stoler på at Gud skal hjelpe deg gjennom de problemer du er i. Du har Guds kraft i livet ditt! Jeg mener, gjenoppstandelsens kraft,

Herren er mitt liv og min Frelse. Hvem skal jeg vel frykte? Salme.27:1.


Han betalte for meg, han satte meg fri. Om du bekjenner disse ordene regelmessig, og tror på dem. Hva er der så å frykte? Han har jo gitt oss Kjærlighet. 1.johannes.4:8


I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.

Med andre ord, du trenger ikke å frykte noe. For Gud elsker deg!


Husk at frykt og tillit ikke kan være bosatt i det samme hjerte til samme tid. Du finner ikke frykt i et tillitsfullt hjerte, og du finner ikke tillit i et fryktfullt hjerte.


Gud har gitt oss et sunt sinn, så når satan kommer for å prøve å bedra, eller å forvirre oss med hva som er ekte eller falskt, vil vi enkelt skille dem. Vi trenger å slutte med å la satan skremme oss med denne ånden av frykt. Når du studerer og mediterer på hva Gud sier om deg, vil du gjenkjenne frykten i livet ditt som holder deg tilbake og beseire den ved å se deg selv i Kristus. Da vil du innse at du har alt hva du trenger for å gjøre hva du er skapt for å gjøre!

Bønn: 


I Jesu navn,

Jeg nekter å frykte,

for Gud har ikke gitt meg ånden av frykt,

men av Kraft, Kjærlighet og et sunt sinn!


Jeg binder ånden av frykt i mitt liv,

i Jesu navn,

amen.

Som Guds barn er dere beskyttet! Beskyttelsen Gud gir er kanskje ikke åpenbar for deg. Men du skal vite at du er beskyttet! Guds beskyttelse er kanskje ikke synlig for ditt bare øye. Men du trenger alltid å vite at du er beskyttet! Gjennom hele bibelen gir Gud oss sin forsikring om vår beskyttelse så det er ingen grunn for et Guds barn å frykte noe som helst.


Som 2 Timoteus 1:7 sier:

  • "For Gud har ikke gitt oss en motløs-hetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens Ånd." (2.Timoteus.1:7)

 Frykt er ikke fra Gud. Frykt er ikke noe som barna til Den Høyeste skulle ha! Fienden bruker frykt til å angripe oss, til å prøve å knekke oss, for å prøve å bryte oss ned!


Men som Guds barn, trenger vi å ha 2.Timoteus, kapittel 1 innprentet i våre hjerter og i våre sinn! Du må si til deg selv, at frykt ikke kommer fra Gud. At frykt er ikke for deg, for det er ikke fra Gud! Men Kjærlighet og et sunt sinn er til for deg!


Så når fienden kommer og banker på din dør, klar til å putte frykt i ditt hjerte, husk da på at Gud ikke har gitt deg ånden av frykt, og at Gud er ved din side, du har en Gud

som beskytter deg! Hvordan vet jeg dette? Det er enkelt fordi bibelen forteller meg så.


Igjen, og igjen ser vi Guds forsikring om sin beskyttelse i bibelen Han er vår beskytter!

Vår forsvarer! Salmene 18:2 forteller oss at:

  • "Herren er min klippe, min festning og min redningsmann, min Gud, min klippe, Den jeg tar min tilflukt til, mitt skjold og min frelses horn, min borg." (Salmene.18:3)

Vet du hva det verset betyr? Det betyr at Gud er sterk og solid som en klippe! Gud forandrer seg ikke, Gud vil ikke forandre mening om å beskytte deg! Du er en av Hans. Han er din festning. Det er ingen fiender som kan bryte ned hans murer. Ingen fiender kan overkjøre Gud! Han er din festning, og som vil være der når du trenger Ham, du KAN stole på Gud!

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker