Smith Wigglesworth om kraften i Guds ord

Søk  kunnskap  for  å  hjelpe  deg  å  vokse  i  din  vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HJEM

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Smith Wigglesworth om kraften i Guds ord

Du har sikkert hørt meg snakke om Smith Wigglesworth i noen av mine andre artikler. Han hadde et stort helbredende presteembete tidlig på midten av 1900-tallet.


Hvis Gud har noen form for hall of fame i himmelen, vil Smith Wigglesworth definitivt være i den. Den eneste boken han noensinne hadde lest var Bibelen.


En av de viktigste hemmelighetene til hans utrolige helbredende tjeneste var hans høye tro på Herren. På en skala fra 1-10 måtte han ha nær 10 - og det var derfor det var så mange mektige og dramatiske mirakler i hans tjeneste.


Han ble kalt "troens apostel" på grunn av hans høye tro på Herren. Han trodde alt han leste i Bibelen og var ikke redd for å tøye strikken med Herren. En av hans favorittord var: "Hvis Ånden ikke beveger meg, beveger jeg ham."


Jeg har nylig lest en av mine bøker om livet hans da jeg kom over en melding han hadde gitt til en gruppe tenåringer. Så snart jeg leste det, følte jeg at det var et direkte ord fra Herren.


Jeg vet ikke om han selv var klar over det, men jeg tror han mottok en profetisk strøm fra Den Hellige Ånd i denne spesielle meldingen. Han gir en melding om kraften i Guds ord. Jeg kommer til å frigjøre denne forkynnelsen til alle dere fordi jeg vil vurdere dette som en klassisk uttalelse om hvor kraftig Bibelen og de enkelte skriftverker egentlig er. Her var den eksakte meldingen han hadde gitt til denne gruppen tenåringer.

Meldingen


"Fyll ditt hode og ditt hjertet med Skriftene. Husk meningen i Ordet, med navnet på boken, kapitlet og verset, slik at du kan sitere Skriften riktig når du skal referere til den.


Når du gjør dette, sår du i ditt hjertets frø, hvor Guds Ånd kan spire fram. Han kan fra tid til annen minne deg på det som du en gang har husket. Du må være så gjennombløt med Guds ord, du må bli fylt med det, slik at du selv er en levende epistel, kjent og lest av alle mennesker.


Troende er sterke bare når Guds Ord holder seg i dem. Guds ord er ånd og liv til de som mottar det i enkel tro, og det er en bekrefter for alle som erkjenner sin vakling.


Kjenn din bok, lev den, tro den, og adlyd den. Skjul Guds ord i ditt hjerte. Det vil redde din sjel, lette kroppen din, opplyse ditt sinn. Guds ord er fullt og endelig, ufeilbarlig, pålitelig og oppdatert, og vår holdning til det må være en udiskuterbar lydighet.


Hvis noe er i Bibelen, så er det slik; det er ikke engang der for å bli bedt om; det er der til å bli mottat og handle etter. Inaktivitet i troen er en røver som stjeler velsignelse. Forhøyelsen kommer av handling, ved å bruke det vi har og hva vi vet. Ditt liv må være å gå fra tro til tro."

Konklusjon


Smith Wigglesworth hadde 3 andre favorittord som jeg føler er veldig fengende. Dette er sanne ord av kunnskap og visdom.

"Stor tro er et produkt av store kamper"


"Store vitnesbyrd er resultatet av store tester"


"Store triumfer kan bare komme ut av store prøvelser"

Bibelen refereres til som Guds frø. Som han sier, når du leser Bibelen, går de enkelte skriftvers inn i deg som frø. Den Hellige Ånd vil da ta kunnskapen som er i disse versene (frøene) og starte det han kaller spiringprosessen.


Med andre ord, vil Den Hellige Ånd begynne å produsere god frukt i livet ditt og begynne å forvandle deg til den typen person som Gud ønsker at du skal bli i Ham.


Men Den Hellige Ånd trenger alltid kunnskap til å jobbe med, og de enkelte skriftversker gir ham kunnskapen hvor han kan starte helliggjørelsesprosessen i deg. Det er Ordet og Ånden i samarbeid som vil starte helliggjørelsesprosessen for hver troende.


For de av dere som ønsker å lese en veldig god bok om denne mannen, er det en liten 157-siders pocketbok med tittelen "Smith Wigglesworth - Troens Apostel". Forfatteren er Stanley Howard Frodsham. Det snakkes om alle hans hemmeligheter og mange av de utrolige helbredelsene han hadde i hans tjeneste.


I tillegg til det kraftige helbredende minesteriet som han hadde med Herren, var han også en kraftig evangelist som har vunnet mange sjeler til Guds rike. Han reiste gjennom det meste av Europa og USA.


I min undersøkelse av denne mannen og hans liv i Herren - kan han ha vært en av de største ørnene som noen gang har gått denne jorden. Han plugget virkelig inn i den sanne kraften av Gud, og Gud brukte ham mektig til å få folk frelst, helbredet og overgitt.


Det morsomme ved ham er at de fleste kristne aldri har hørt om ham. Han var ikke-religiøs. Han tilhørte ikke noen kirke eller kirkesamfunn, og han gikk der hvor den Hellige Ånd ville lede ham til daglig.


Han fulgte perfekt ledelsen han mottok fra Den Hellige Ånd til daglig, hvor han skulle gå, hva han skulle gjøre, og hvem han skulle se.


De sier hans andre hemmelighet, foruten hans høye tro på Herren, var hans evne til å samsvare med og følge Den Hellige Ånds ledelse på en daglig basis - og det er dette det å være en ekte ørn for Gud handler om.


Ørner må lære å fly på sterke oppvinder for å kunne fly til høyder som ingen andre fugler kan. På samme måte må Guds ørn være i stand til å samsvare med og følge Den Hellige Ånds ledelse hver dag hvis de ønsker å kunne utrette store ting for Gud.


Det er derfor jeg kaller Smith Wigglesworth for en ekte Guds ørn - fordi han var i stand til å mestre evnen til å kunne lese og beveges med Den Hellige Ånd på daglig basis.Smith Wigglesworth : Troens apostel

Frodsham, Stanley Howard


Smith Wigglesworth BlogTilbake til artikkelsamlingen innsikt

Del gjerne denne artikkelen

med dem du er glad i

Kommentarer:

Legg gjerne igjen en kommentar til denne artikkelen.

facebook side                             toppen           forsiden                       post@holyspirit.no

 facebook gruppe                                                                                 om HolySpirit.no

 Gjestebok                                                                                           kontakt oss

Bibelvers etter Tema

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kjenner du Den Hellige Ånd ?


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*

Sitater fra Jesus

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha  evig liv.

Johannes 3:16

*

Jesus sa han er:

Livets vann

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.  Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Johannes 4:13-14

*

Den gode hyrde

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt  for lammene.

Johannes 10:10-11

*

Evig liv for hans lam

Mine lam hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.  Jeg og Far er ett.

Johannes 10:27-30

*

Veien, sannheten og livet

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14:6

*

Jesus inviterer alle

til å følge ham.

Søk først Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:33

*

Spør, søk, finn

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matteus 7:7-8

*

Jesus og barna

Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike  som dem.»

Matteus 19:14

*

Vinne hele verden

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?

Markus 8:34-37

*

Han kaller på syndere

Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Lukas 5:31-32

*

Hva hans følgere bør gjøre

Vær et lys på jorden

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Matteus 5:16

*

Elsk dine fiender

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.

Matteus 5:43-44

*

Gjør for andre

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

*

Det største budet: Elsk Gud og din neste

Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matteus 22:37-40

*

Vær en tjener for andre

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Markus 10:45