Velg dine Venner med Omhu

del 2

I del 2, vil jeg diskutere skriftversene som handler om å velge våre venner.


1. Velg dine venner med Omhu


Dette første verset er det som vil fortelle oss å velge våre venner veldig nøye i dette livet.


Dette verset skal bokstavelig talt brennes inn i minnebankene dine slik at du aldri glemmer denne grunnleggende fundamentale befalning fra Herren! Her er det:

 • "De rettferdige skal velge sine venner med omhu, for de ugudeliges vei fører dem vill." (Ordspråkene 12:26) NIV

Legg merke til at dette verset spesifikt forteller oss at hvis vi ikke velger våre venner veldig nøye i dette livet, kan vi ende opp med å velge feil type mennesker vi skal bli venner med, og de kan da ende opp med å føre oss på avveie fra Gud og med hva han vil gjøre med våre liv. Mange av Guds folk har mistet sine kall i Ham fordi de valgte å henge med feil type mennesker.

2. Fordeler ved å velge gode Gudevenner


Her er seks veldig interessante vers som viser deg hvorfor Gud vil at du skal ha andre gode, solide, kristne venner til å dele din vandring med.


Disse seks versene vil vise deg at det

er sikkerhet i å ha en rekke rådgivere, at planer kan slå feil dersom en ikke har andre å lufte tingene med, at krig er blitt belønnet etter å ha kloke diskusjoner med andre, at din læring øker ved å ha kloke råd med andre, at riktige beslutninger økes ved å lytte til kloke råd, og hvis du slutter å lytte til kloke råd - da vil du nok begynne å komme bort fra å kunne skaffe deg mer kunnskap i Gud.

 • "Hvor det ikke er noe råd, faller folket; Men i de mange rådgivere er det sikkerhet. " (Ordspråkene.11:14)


 • "En vis mann er sterk, ja, en kunnskapens mann øker styrken; For med kloke råd vil du føre din egen krig, og i en rekke rådgivere er det sikkerhet." (Ordspråkene.24:5)


 • "Når en rådslår,lykkes planene. Hold råd før du fører krig!"  (Ordspråkene.20:18)


 • "Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd,skal de lykkes." (Ordspråkene.15:22)


 • "Lytt til råd og ta imot formaning, så blir du vis til slutt." (Ordspråkene.19:20)


 • Hold opp med å høre på formaning, min sønn, om du vil vike fra kunnskapens ord!" (Ordspråkene.19:27)

Når du snur styringen av livet ditt over til Gud for at han skal håndtere det fullt, vil han nå sørge for at du blir tilpasset den rette typen mennesker som du kan bli sanne Gudevenner med.


3. Som jern skjerper jern


Dette neste verset er ekstremt fascinerende da det forteller oss at to

venner kan bidra til å skjerpe hverandre som jern skjerper jern.


En sann Gudevenn kan hjelpe deg med å holde deg skarp i Ånden, gi deg beskjed når du kommer for langt unna, hjelper deg med å komme igjennom og gi mening til noen av de nedturer som kan oppstå i din vandring, bekrefte og bidra med å vitne når du er på rett spor, gi deg pep-talk når det er nødvendig, og holde deg i spillet når du begynner å bli for sint og frustrert når ting ikke går din vei.


Dere tjener hverandre til å holde hverandre oppe i Herren, slik at dere begge kan fortsette å være på den rette og smale veien som Gud nå har satt deg opp på. Dere kan også hjelpe hverandre om man begynner å bli fristet til å gjøre noe dere ikke bør engasjere dere i. Her er verset:

 • "Jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre."(Ordspråkene.27:17)

En sann Gudevenn vil alltid være ærlig og rett frem med deg. Dere kan ikke bidra til å holde hverandre oppe og skarpe i Herren, med mindre dere er villig til å være helt ærlig med hverandre.

4. Gå ikke under fremmed åk med de vantro


Disse neste syv versene vil fortelle oss om å ikke bli forent sammen med vantro, dumme menn, hunder, onde arbeidere, de som er uordenlige, hensynsløse, omstridte, og som alltid forårsaker problemer og stridigheter.


Det er spesielt et vers som forteller oss at «ondt selskap ødelegger gode vaner». Dette verset viser oss perfekt hva som kan skje med noen av barna dine hvis de begynner å henge med feil type mennesker.

Her er 7 gode vers som forteller oss å bli på vår side av gjerdet og å holde oss borte fra alle de dårlige eplene som ikke har noe ønske om hverken Gud eller noe han står for.

 • "Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel ...." (2.Korinter.6:14~16)


 • "Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille." (Ordspråkene.13:20)


 • "En spotter søker visdom, men finner den ikke, for den kloke er det lett  å få kunnskap. Hold deg borte fra dåren, du får ikke kunnskap fra leppene hans."  (Ordspråkene.14:6~7)


 • "Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne..."    (Filipperne.3:2)


 • "Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss." (2.Tessaloniker.3:6)


 • "Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte." (Romerne.16:17~18)


 • "La dere ikke føre vill! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner.» Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det." (1.Korinter.15:33~34)

Alle disse versene gir oss store advarsler om at vi skal holde oss borte fra alle de dårlige eplene i dette livet som ikke vil gjøre noe annet enn å prøve å få oss ned til deres lavere livsstil i dette livet.


Mange kristne har fått deres liv helt ruinert og ødelagt som et resultat av å gifte seg med feile personer eller velge feile venner å henge med.

Konklusjon


Akkurat som Gud passet på å skape Eva for Adam i Edens hage da han først skapte den første mannen - legger Gud fremdeles en ekstremt høy verdi på personlige vennskap, og han vil sørge for å bringe de riktige menneskene og det riktige antallet mennesker I livet ditt slik at dere hver og en kan hjelpe hverandre til å gå lenger og fly høyere i Herren.


Da Jesus først begynte å sende de tolv apostlene ut for å gå med sin salvelse, sendte Han dem alltid ut to og to.


Når du går inn i en ekte overnaturlig vandring med Herren, vil du bli sprø hvis du ikke har noen til å dele din vandring med. Det er rett og slett for mange gode Gud ting som vil begynne å skje i livet ditt, og du vil trenge andre til å snakke med, å lufte det med, dele med, lære av hverandre, og for å holde hverandre på rett spor.


Jeg tror at Jesus ga oss en stor åpenbaring da han begynte å sende apostlene ut to og to i stedet for av seg selv.


For de av dere som ikke har vært sammen med en god Gudevenn på dette tidspunktet - bare gå til Gud Faderen i bønn og be ham om å bringe deg den riktige vennen som passer best for deg på ditt nåværende nivå av åndelig utvikling i ham.


Med mindre Gud holder deg helt for seg selv av en eller annen årsak, er det ingen grunn til at Gud ikke vil ønske å bevege seg på denne forespørselen for å gi deg en ekte spesiell Gudevenn for å bidra til å akselerere din åndelige vekst i Ham.


Hvis Gud gjorde det for Adam i Edens hage, så er det ingen grunn til at han ikke vil gjøre det for deg.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap