Serie i 4 deler

4 nivåer av åndelig krigføring mot demoniske ånder

I riket for åndelig krigføring mot demoniske ånder tror jeg at det er 4 grunnleggende nivåer som en individuell troende må møte - avhengig av hva du kan ha å gjøre med i din nåværende samling av omstendigheter og hva du kanskje har hatt i tidligere deler av livet.

Å ha den spesifikke kunnskapen om hva hver av disse 4 nivåene handler om, kan virkelig hjelpe deg med å kunne planlegge og utføre en passende kampstrategi for å beseire demoner dersom de noen gang vil gå inn med et angrep på enten deg eller noen av dine nært kjære.

Men før jeg kommer inn på nøyaktig hva disse fire områdene er, vil jeg gi deg noen veldig grunnleggende vers fra Bibelen som viser deg betydningen som Gud Faderen plasserer på at vi innser virkeligheten av demoniske ånder i denne verden, og at vi ikke skal være redd for å engasjere oss og kaste dem ut av folk når vi kommer over dem i dette livet.


Her er 8 svært kraftige vers fra Bibelen, som alle viser oss at vi ikke skal være redde for demoner, og at vi skal være direkte engasjert med dem hvis vi må, opererende under Guds myndighet og salvelse for å kunne gjøre det.

  • "Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske." (Markus.16:15-18)


  • "I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea,...Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri" (Lukas.4:14-18)


  • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere." (Lukas.10:19)


  • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke." (Lukas.9:1-2)


  • "Han kalte de tolv til seg og begynte å sende dem ut, to og to, og han ga dem makt over de urene åndene... De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem." (Markus.6:7,13)


  • "Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage." (Matteus.10:1)


  • "Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave." (Matteus.10:6-8)


  • "Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg." (1.Johannes.3:8)

Som du merker, hver gang Jesus ga sine apostler makt og befaling om å gå ut, og gå med Hans salvelse, fortalte han dem alltid om å kaste ut demoner som en av hans spesifikke kommandoer - ingen unntak!

Så om Jesus kontinuerlig kastet ut demoner, og alltid fortalte apostlene å kaste ut demoner, og apostlene også alltid kastet ut demoner, så burde det bare være logisk at Kirken fortsetter å fortsatt kaste ut demoner når det trengs.

Det har blitt estimert av mange bibellærde at omtrent 25% av de mirakler Jesus utførte var at han kaster demoner ut av mennesker. Satan og hans demoner er ikke begrenset til den bunnløse gropen i vår tid. Denne hendelsen vil ikke skje før Jesus kommer tilbake til oss i sin neste komme. Inntil den hendelsen skjer, er Satan og hans demoner fremdeles fri til å vandre rundt i "luften" og søker hvem de skal prøve å fortære neste gang.


Som kristne må vi alltid huske at djevelen og hans demoner allerede er beseirede fiender. Jesus har allerede beseiret Satan ved korset da han ble korsfestet.

Det som nå er igjen er at alle kristne må innse at seieren allerede er vår.


Vi må dermed lære å engasjere oss og beseire djevelen og hans demoner når de prøver å bevege seg inn på en person eller i en situasjon - og noen ganger betyr dette en virkelig frigjørelse - fordi demoner kan knytte seg til folk når de beveger seg inn for et angrep.


Og når de gjør det, er den eneste måten å kunne drive dem ut, ved Guds kraft!

Før jeg går inn i de fire spesifikke områdene der demoner vil forsøke å komme imot mennesker, spesielt kristne, er det en enda større debatt som skjer akkurat nå i Kristi legeme om hvor langt demoner kan gå med kristne. Denne debatten er om en demon faktisk kan komme inn i en kristens indre.


Mange tror at når du er frelst og blir født på ny, kan demoner ikke komme inn i deg. Bibelen forteller oss at Den Hellige Ånd vil bokstavelig talt komme inn på innsiden av din menneskelige ånd i øyeblikket av din konvertering med Jesus. Som et resultat av at våre kropper nå blir Den Hellige Ånds tempel, tror de at det ikke er noen måte til at en demon eller en gruppe demoner kan komme inn på kroppen din.


Ved første øyekast ser dette ut til å være et veldig logisk argument. Men det de overser er det faktum at Bibelen forteller oss at vi har tre, forskjellige, separate deler til vårt vesen. Vi har en kropp, en sjel og en ånd. Den Hellige Ånd lever og bor i din menneskelige ånd, men han lever ikke oppe i din sjel eller kroppsområde.


Hvis en kristen ender opp med å begå en alvorlig dør-åpnende synd og overtredelse mot Herren, gis demonene full lovlig rett til å kunne angripe ham direkte, så hva demonene vil forsøke å gjøre hvis de kan komme seg bort med det, er å forsøke og gå inn i personens kropp og sjel. De vil ikke kunne gå inn i den kristnes ånd fordi den Hellige Ånd allerede lever der inne. Men de vil kunne komme inn i denne persons kropp og sjel dersom overtredelsen er ansett å være tung nok av Herren.


Snakk med en frigjører som regelmessig frigjør mennesker, og hver eneste av dem vil fortelle deg at demoner kan komme inn i en kristens indre, og at de da må kastes ut av dem ved hjelp av en aktuell frigjøring. Faktisk kan de ikke kaste demonene ut av en person, med mindre den personen er en kristen til å begynne med, eller med mindre den personen er villig til å bli kristen hvis de ikke er frelst.


Hvis en ufrelst person har demoner som lever og opererer på innsiden av seg, vil de ikke ha noen åndelig autoritet til å kunne kaste demonene ut av seg. Denne form for befrielse er kun tilgjengelig for kristne som er født på ny.


En av de tingene kristne kan gjøre for å fullstendig beskytte seg mot å alltid ha en demon som forsøker å komme inn på innsiden av dem, er å motta Den Hellige Ånds dåp. Vi har en artikkel på nettstedet vårt om nøyaktig hva denne gaven handler om, og hvordan du kan motta den riktig.


Hva som skjer med denne andre erfaringen er at Den Hellige Ånd vil frigjøre seg fra din ånd, komme opp og gå inn i din sjel. Når den Hellige Ånd er bosatt i både din ånd og sjelsområder, da vil demonene ikke kunne gå inn i din sjel siden den Hellige Ånd nå lever der som et resultat av at du har mottatt denne gaven.


Dette er grunnen til at etter at en kristen blir fri fra demoner, vil en frigjører forsøke å få personen til å motta dåpen i den Hellige Ånd - for å bidra til å beskytte, og forhindre demonene fra å være i stand til å komme tilbake på innsiden av den personen noen sinne.


Denne debatten har pågått lenge i Kristi legeme og vil åpenbart ikke løses i næremeste fremtid. Det eneste jeg personlig kan fortelle deg er at jeg har kommet over ganske mange kristne som har hatt demoner bokstavelig talt på innsiden av dem, og de måtte få alle demonene kastet ut av dem ved hjelp av en riktig befrielse.


På slutten av denne artikkelen vil jeg gi deg en liste over de beste bøkene som noensinne er skrevet om befrielse og engasjement med demoner. Hver av disse bøkene er skrevet av svært ærverdige, salvede menn og kvinner av Gud som har lært mye på dette området med åndelig krigføring. Og hva du vil finne ut veldig raskt når du leser fra hver og en av dem er at de alle har funnet ut på de virkelige slagmarkene i livet, der denne typen aktivitet eksisterer, at kristne kan dra demoner til seg på innsiden av dem hvis demonene har riktige juridiske rettigheter for å kunne komme inn.


Når jeg kommer inn i de fire spesifikke områdene hvor demoner direkte kan angripe en kristen, vil du se meg bryte dette ned i to svært grunnleggende områder. Hvis demoner kommer inn for et angrep, vil de enten prøve å angripe deg fra en utvendig posisjon, noe som betyr at de angriper deg fra "luften." Når de angriper deg fra en utvendig posisjon, er de ikke på innsiden av din kropp eller sjel. Disse angrepene kommer på deg fra utsiden av ditt vesen.


Din jobb vil da være å finne ut hva deres juridiske rett er, slik at du kan få det ordentlig ødelagt for Gud Faderen. Når du på riktig måte har ødelagt alle deres juridiske rettigheter fremfor Gud Faderen, så kan du vende deg om for å be dem om å forlate deg nå i Jesu navn.

Men om du har å gjøre med demoner som enten angriper deg fra en utvendig posisjon eller fra en innvendig posisjon - er reglene fortsatt de samme.


Finn ut hva deres juridiske rettigheter er, bryt ned de juridiske rettighetene fremfor Gud Faderen, og så snu deg rundt, og verbalt kaste dem alle ut i Herren og Frelseren Jesu Kristi navn.

Enda så mye som jeg hater å si dette, er det et ekte krigsspill som skjer mellom Gud og djevelen om alle våre sjeler. Og i dette krigsspillet er det ekte, levende demoniske ånder som kommer etter mennesker, spesielt kristne - og de vil forsøke å komme unna med å påføre så mye død, terror, ødeleggelse og undertrykkelse som de bare kan.

Det er derfor Bibelen forteller oss at vi skal motstå djevelen - at vi skal kaste ut demoner når og hvor det er nødvendig - og at vi skal bli gode soldater av Jesus Kristus.


Vi skal være like dristige som løver, og vi skal lære å gå i Guds salvelse slik at vi på riktig måte kan bruke kraften og autoriteten som Gud allerede har gitt til hver enkelt av oss gjennom Hans Hellige Ånd.

Bibelen gjør det veldig klart hva slags stort bilde vi alle skal håndtere. Hver kristen må derfor gjøre opp sin egen personlige mening om hvordan de skal håndtere dette store bildet, og krigsspillene som virkelig foregår bak kulissene mellom Gud og djevelen.


Apostelen Paulus kunne ikke ha sagt det noe bedre da han sa at vår virkelige kamp i dette livet ikke er med kjøtt og blod, men med makter og krefter som er demoner og demonkrefter.


Du kan enten lære å stige opp og gå med Guds salvelse og kraft i livet ditt for å kunne kjempe mot dine fiender, enten de er demoner eller noen andre onde mennesker - eller du kan velge å stikke hodet diit i sanden og la demoner og andre onde mennesker fortsette å rive deg og din familie i stykker.


Vi har en annen artikkel i avsnittet "Åndelig krigføring" på nettstedet vårt, "Kampvers fra Bibelen." I denne artikkelen gir jeg deg 100 av de beste kampversene fra Bibelen som viser deg at Gud Faderen er en "krigsHerre" og at han har en krigerside til sin personlighet, og at han ikke vil nøle med å gå i strid for deg og dine nærmeste kjære, dersom du er villig til å stå opp og kjempe mot dine fiender som en sann soldat av Jesus Kristus .


Men før Gud kan gå i strid for deg, må du først være villig til å marsjere inn på den slagmarken og fronte din fiende som David gjorde med Goliath. Valget er ditt.


Under "Vitnesbyrd" siden på nettstedet vårt har vi flere kraftige vitnesbyrd fra folk som ble lært hvordan de skulle direkte engasjere seg med sine fiender, og i flere av disse tilfellene var deres fiender demoniske ånder.


Disse menneskene ble alle revet fra hverandre med hva disse demonene kunne komme seg unna med - og dette var det som skjedde fordi de ikke visste hvordan de skulle engasjere seg direkte med dem, og hvordan de skulle drive dem fra dem og deres daværende situasjon.


Når vi viste dem hvordan de skulle gå på offensiven og direkte engasjere seg med disse demonene, fikk hver enkelt en fullstendig og total befrielse - og i de fleste tilfellene kom befrielsen innen 24-48 timer. Dette er hvor kraftig denne tingen egentlig er hvis du kan lære å gå på offensiven mot dine fiender, ved å operere under autoritet, kraft og veiledning av Gud Faderen og Hans Sønn Jesus Kristus.


Nå på de første 2 forskjellige områdene du kanskje må møte når det gjelder noen form for direkte angrep fra demoniske ånder.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap