Bibelvers om Guds Kraft til å Vitne

HolySpirit.no Guds Kraft til å Vitne
Bibelvers om Guds Kraft til å Vitne

Bibelvers om Guds Kraft til å VitneVelkommen til "Vitnesbyrdets Kraft": Dykk ned i Guds Ord om Å Vitne


Denne hellige hengivenhet er viet til å utforske bibelvers som belyser den mektige kraften som ligger i å være et vitne av Guds nåde. Gjennom skriftene blir vi minnet om at vitnesbyrdet ikke bare er en handling, men en kraft som strømmer fra vår tro på Jesus Kristus. Hvert vers på denne siden fungerer som et levende bevis på Guds transformasjonskraft i livene våre. La "Vitnesbyrdets Kraft" være en inspirasjon, en påminnelse om at Guds Ord gir oss styrken til å formidle sannheten om hans kjærlighet og frelse.


Må du finne veiledning og mot i disse versene, og la din egen historie bli et lys for andre på deres åndelige reise.


Her kommer 18 flotte bibelvers til deg om Guds Kraft til å Vitne:


 • "Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag." (Johannes.6:44)


 • "..Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd." (1.Korinter.12:3)


 • "Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet." (Apostlenes.gj.10:44)


 • "..Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa." (Apostlenes.gj.16:14)


 • "Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel, Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)


 • "Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende." (Apostlenes.gj.1:8)


 • "For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning." (1.Tessaloniker.1:5)


 • "For Guds rike består ikke i ord, men i kraft." (1.Korinter.4:20)


 • "ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft," (Romerne.15:19)


 • "Med stor tålmodighet har jeg gjort en apostels tegn blant dere: tegn, under og mektige gjerninger." (2.Korinter.12:12)


 • "Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje." (Hebreerne.2:4)


 • "Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte." (Markus.16:20)


 • "Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle." (Apostlenes.gj.4:33)


 • "Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere..." (1.Johannes.2:27)


 • "Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten." (1.Johannes.2:20)


 • "Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene." (Apostlenes.gjern.2:43)


 • "For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham." (2.Krøniker.16:9)


 • "Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling." (Daniel.11:32)