Tolkning av tunger

-gave fra Åndens bibelvers

HolySpirit.no Logo

Denne neste gaven er hvor Den Hellige Ånd vil gi deg tolkningen av tunger som du enten har gjort for deg selv eller når de blir gjort av noen andre i en kirkelyd.


Her er de to viktigste versene som forteller deg hvor fortolkningsgaven kommer i spill med tungenes gave:

  • "Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud." (1.Korinter.14:27~28)


  • "Derfor må den som taler i tunger, også be om å kunne tyde det. For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det." (1.Korinter.14:13~14)

Det første verset har å gjøre med andre som tolker tunge når det er gjort i en kirketjeneste. Det andre verset viser deg at Den Hellige Ånd kan gi deg tolkningen av ditt eget tungemål som du ber i det helt alene.


Igjen, en annen veldig kraftig gave som du kan be om å motta fra Herren hvis du ønsker å tråkke inn i slike dypere farvann med Ham.