Masturbering/onani

Jeg tror en ting som gjør at hver enkelt av oss er like, er de kampene vi møter eller har måttet møte. Kampene er veldig forskjellige for hver av oss, men de har likevel evnen til å påvirke oss.


Det var derfor Jesus trådte inn og gjorde offeret for hele verden. Vi alle trenger Jesus uansett hva våre kamper er, og når vi står overfor dette behovet og tilfredsstiller det ved å akseptere Jesus, åpner han opp for oss et liv som vi aldri har kjent maken til.

Et liv preget av frihet, fred, glede og rettferdighet. Som en kristen som ser dette, kan du finne deg selv på et sted der dine nåværende omstendigheter ikke ligner i det hele tatt på den identiteten du vet at du har i Kristus.

Kanskje sliter du med onani. Du har gjort alt du kan for å gi slipp på det, men innsatsen din har ikke gitt deg den endelige seieren. I dag skal jeg skrive om de farlige virkningene av onani i ditt åndelige liv og hvorfor du må kvitte deg med vanen, dette fordi det ikke er i Guds vilje for deg.


Vi kommer til å snakke om onani som en synd, og hva det gjør med oss Åndelig. Jeg skal ikke snakke så mye om hvordan stoppe å onanere, fordi mye av undervisningen om onani i hovedsak bygger på forståelsen av at onani er galt, fordi Bibelen ikke direkte fordømmer det med rene ord, men vi skal vise deg her at det faktisk står klart nok i bibelen, og når du har lest igjennom dette er jeg sikker på at du har det klart for deg at onani er en synd.

For eksempel sies det at du ikke kan onanere uten å begjære, og de fleste onanerer ikke uten porno, eller at det er en veldig egoistisk handling, og egoisme er en synd i Bibelen. Derfor er onani galt, noe jeg er enig i. 


Men jeg tror Bibelen sier mer om onani, og den snakker om det, og det er viktig å forstå det, fordi jeg har snakket med folk som kan bruke virkelig rare tenkemåter for å rettferdiggjøre synden med onani, fordi de tror det ikke direkte fordømmes i Bibelen. For eksempel har noen fortalt meg at de kan onanere med en tom tanke, slik at de ikke trenger å tenke på en kvinne.


Noen mennesker bruker ikke porno. Noen som er gift, sier: "Vel, hvis jeg tenker på ektefellen min, er det ikke begjær fordi jeg er gift med den personen." Slik tenker noen, og det fortsetter i samme spor. Noen mennesker tror at fordi de onanerer, vil de synde på mindre direkte måter, og det vil hindre dem i å se på porno, ha en affære, eller ha en engangaffære eller noe slikt. Så de bruker denne merkelige begrunnelsen for å synde på den måten. 


Men vi kan avvise all denne usunne tenkningen når vi ser at Bibelen direkte fordømmer onani gjennom det den bifaller. Hva mener jeg med det? Jeg mener at Bibelen generelt ikke lister opp spesifikke synder og har en gigantisk katalog over hver synd du ikke skal begå.


I stedet for å nevne spesifikke synder, gir Bibelen oss vanligvis kategorier å leve innenfor.

For eksempel lister ikke Bibelen opp hvert enkelt banning eller hver vulgær type vits eller tale. Listen kunne blitt uendelig fordi folk stadig finner på denne typen språk. Så det Bibelen sier, er ting som i Efeserne 4:

  • "La ingen umoralsk samtale komme ut av deres munn, bare det som er til nytte for å bygge opp andre."
Bibelen

Den gir oss denne kategorien for å filtrere alt vi sier gjennom den. Hvis det jeg sier ikke bygger opp noen eller ikke er moralsk, blir det fordømt.


Så all denne typen vulgær tale fordømmes gjennom det som blir bifalt, det vil si det som blir støttet og oppmuntret i Bibelen. Det er også det Bibelen gjør med seksuelle synder. Gud gir oss ikke en liste over hver enkelt seksuell synd som finnes, for det første fordi folk stadig skaper nye uttrykk for synd, så det ville være helt umulig å liste opp hver enkelt synd der ute. 


Så de to store kategoriene Gud gir oss i sitt ord når det gjelder seksualitet, er disse: All seksuell aktivitet med ektefellen din er bra, all seksuell aktivitet utenfor ekteskapets pakt er dårlig. Dette får jeg fra Første Korinterbrev 7, og der kan du se de to store kategoriene. Så la oss se på de gifte først, og deretter de single, for det er rekkefølgen som Første Korinterbrev 7 adresserer det. Her er hva Første Korinterbrev 7 sier, vers 5: 

  • “Hold dere ikke borte fra hverandre, uten at dere er blitt enige om det for en stund, slik at dere kan hengi dere til faste og bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å leve avholdende.”

Hvis du legger nøye merke til det Paulus nettopp sa der, sa han egentlig: "Kom sammen igjen, dere gifte, så Satan ikke frister dere på grunn av mangel på selvkontroll." Så dette er de to kategoriene: Hvis du er borte fra ektefellen din og du begår noen form for seksuell aktivitet, havnet du akkurat i kategorien hvor du falt for Satans fristelse på grunn av mangel på selvkontroll. 


Så sier han: "Kom sammen, de tingene du gjør seksuelt med ektefellen din, blir bifalt, og er bra." Jeg tror det kanskje er to kvalifikatorer for det i ekteskapet: Hvis noe er skadelig for kroppen eller hvis noe ikke er i enighet mellom begge ektefeller, ville jeg si at du ikke burde gjøre de tingene, for det er andre deler i Bibelen som sier å ære Herren med kroppen din, hedre ektefellen din og respektere ektefellen din. Så åpenbart i denne sammenhengen bør du ikke gjøre disse tingene.


Det jeg prøver å si er at når ektefellen din er enig og det ikke skader kroppen, er alt tillatt og oppmuntret i ekteskapet. Alt, all seksuell aktivitet utenfor ekteskapet er fordømt. Den samme kategorien gjelder for enslige mennesker. Når du går ned til vers 8 og 9, står det: 

  • “Jeg sier til de ugifte og til enkene: Det er godt for dem om de fortsatt kan være slik jeg er. Men hvis de ikke kan leve avholdende , så skal de gifte seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst.”

Ektepar

Så igjen gir Paulus oss disse to kategoriene for enslige mennesker når det gjelder deres seksualitet. Han sier de to alternativene for deg når det gjelder å håndtere seksuelle begjær er full avholdenhet fra deltakelse i seksuell aktivitet eller å gifte deg.


Slik er det. Dette er de eneste to kategoriene for enslige mennesker, og de er i stor grad de samme for gifte mennesker: Alt som skjer utenfor ektefellen din er synd, alt med ektefellen din er i orden.

 For enslige mennesker, siden de ikke har en ektefelle, er all seksuell aktivitet utenfor Guds ønske for deg, og hvis du har en sterk lengsel, betyr det sannsynligvis at du er kalt til ekteskap.


Så for å oppsummere, er onani en synd? Ja, det er en synd. Det fordømmes gjennom det som blir bifalt i Bibelen. Det faller ikke innenfor den gode kategorien for seksualitet.


Og så er det den andre delen som påvirker en når en synder, som bekrefter at dette er noe vi allerede vet og har visst, og som kanskje er grunnen til at du leser denne artikkelen, og det skal vi se litt nærmere på nå.

I Andre Peters brev 1, snakker apostelen Peter om hvordan Gud ved sin guddommelige makt har gitt oss alt vi trenger for liv og gudsfrykt. Dette betyr at når vi opplever noe som påvirker vår evne til å leve det rike livet Gud ønsker for oss, bør vi ikke være komfortable med en slik anomali, men vi burde håndtere det.


Onani er en synd, og det påvirker vårt åndelige liv på følgende måter:

  • Det gir rom for skyld og anklager fra fienden.


  • Det begrenser din tjeneste for Gud og dine relasjoner med andre kristne.


  • Til slutt kan det føre til evig fordømmelse.


  • Det gir rom for skyldfølelse og fiendens anklager.

Hvis det er noe vi er sikre på, så er det at vi har en fiende som er svært rastløs og alltid søker etter områder i livet vårt der han kan få fotfeste. Hvis fienden noen gang finner et slikt fotfeste i livene våre, gjør han alt han kan for å bo der til det blir en festning. Å leve konsekvent i synd eller akseptere synd inn i livene våre kan få oss til å føle oss skyldige som troende.


Sannheten er at vi ble skapt for å oppleve Guds kjærlighet, ikke skyld. Men når vi lever i synd, begynner vi å føle skyld for våre synder. Onani som troende setter deg under din virkelighet og er bundet til å få deg til å føle deg skyldig. Skyld påvirker alt ved oss.


Tenk deg at du kom hjem fra skolen og fant litt kylling i kjøleskapet. Du grillet kyllingen, spiste den, og ryddet opp for å fjerne alle spor av bevis. Moren din kommer hjem fra jobb og ser at kyllingen er borte fra kjøleskapet og spør om den. Alle nekter å vite noe om kyllingen. Så begynte hun å gråte fordi hun hadde spesielle middagsplaner med kyllingen. Alle går til sengs uten middag den kvelden, men du går til sengs mett, ikke bare av kylling, men også av skyld.

Sannheten er at vi føler anger som kristne fordi vi har Guds Ånd som overbeviser oss om våre synder. Imidlertid, når vi slutter å svare på overbevisningen og fortsetter i synd i stedet for anger, kommer detaljene inn med skyld og vil få oss til å tro at vi er så forferdelige og at det ikke er plass for oss hos Gud igjen. Gud ønsker ikke at djevelen skal ha en festning i ditt liv. Han designet sex kun for ekteskapet, og hvis du har forsøkt å oppnå nytelse av sex uten å være gift, er det på tide å sette en stopper for det. Fienden har ingen rett til å rette anklager mot deg, med mindre du gir ham det. 

Det er på tide å komme seg bort fra skyld og anklager som onani medfører, og søke Gud for hjelp og frelse. Du bør aldri føle deg komfortabel med denne synden. Fortell djevelen at kroppen din er Guds tempel og begynn å vandre i din opprinnelige identitet.


Onani begrenser din tjeneste for Gud og dine interaksjoner med andre kristne. En annen effekt av onani er at det begrenser hvor mye du kan gjøre for Gud. Gud frelste oss fordi han ønsker et personlig forhold til oss, men synd holder oss borte fra å kjenne Gud og tjene ham. Når vi har synd i livene våre, er det vanskelig å gjøre så mye som Gud ønsker at vi skal gjøre, eller tjene Guds folk slik vi bør.


For eksempel, hvis en bror eller søster i troen kommer for å søke din hjelp med et problem, og du selv sliter med onani, er sjansene større for at du ikke vil være i stand til å hjelpe dem med det problemet. Skylden for onani kan også være så overveldende at den hindrer deg i å vende tilbake til fellesskapet med Gud. Den får deg til å tro at du ikke er verdig til å stå foran Gud.


Én ting Skriften sier at vi alltid må ha i bakhodet, uansett hvilken synd vi sliter med, er å komme frimodig til nådens trone, for å få barmhjertighet, tilgivelse og finne nåde til hjelp i nødens stund. Bare Gud kan gi deg frihet fra onani. Men hvis du slutter å ha fellesskap med Ham og begynner å unngå andre troende, hvordan kan du da få den befrielsen du trenger? Fienden ønsker at du skal føle at du ikke er god nok til å stå foran Gud med dine synder, men du må huske og bekjenne at mens vi ennå var uten kraft, døde Kristus for oss.

Kristus ofret ikke sitt liv for deg fordi du allerede var perfekt, men for å gjøre deg perfekt. Husk at du ble frelst ved nåde, ikke gjerninger, som vil sette deg på vei mot frihet fra din synd. Gå tilbake til fellesskap med Gud, fortell anerkjente troende hva dugår gjennom og søk bønn. Fortsett å be og vær ansvarlig. Når du gjør dette og motstår fristelsen hver gang den kommer, er du på vei til å gjenopprette forholdet ditt med Gud og motta frihet fra fienden.

Til slutt kan det ellers føre til evig fordømmelse. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Å engasjere seg i synd fører til død. Det er derfor Jesus kom for å redde oss fra vår syndige natur. Imidlertid, når vi velger å gå bort fra frelsen og fortsette å synde, velger vi å pådra oss konsekvensene av våre syndige handlinger, og det finnes ingen unnskyldninger. Vi kan ikke påberope oss uvitenhet som en grunn. Gud ga sin Sønn, og å gå bort fra det livet hans Sønn tilbyr for å nyte syndens gleder, er det verste valget vi noensinne kan gjøre.


Som troende, hvis du lever i synd, kommer Den Hellige Ånd for å overbevise, hjelpe og rettlede. Han gjør alt dette ved å bringe Guds ord til deg og vekke deg i bønnens sted mens du bygger opp din Helligste tro. Imidlertid, hvis vi avviser overbevisningen og vender tilbake til synd igjen og igjen, gir han ikke opp på oss, men fortsetter å komme tilbake. Likevel skjer det noe med oss hver gang vi mottar korreksjoner. Vi herder vårt samvittighet og gradvis glir mot å bli mindre følsomme for Guds Ånds stemme. Sannsynligvis, etter lang tid, kommer ingen anger fra synden, og synden gjør Ånden død for Gud igjen. Dette er grunnen til at vi ikke må være komfortable med synd, og vi må bevisst velge å vandre i det nye livet vi har mottatt. Velg å si nei til synd, velg å søke hjelp for tidligere avhengigheter, og velg alltid å ha en klar samvittighet foran Gud og mennesker. Dette beskytter deg mot å komme til et punkt der du ikke ønsker å ha noe med Gud å gjøre og forkaste din frelse. Hvis du bekjenner dine synder, er Gud trofast og rettferdig ved å tilgi deg, men hvis du ikke gjør det, kan du bevege deg på vei til helvete og sette din sjel opp for evig fordømmelse. 


La ikke onani føre deg til et sted der Gud allerede har frelst deg fra. Si nei til synd, si ja til Guds ord, og få forholdet ditt med Gud tilbake på rett spor. Du har fått seier over synd, og den beste måten å ha denne seieren på er å vandre i Ånden. Når du vandrer i Ånden, vil du ikke oppfylle kjødets lyster. Vær forpliktet til å studere Guds ord, be og være en del av et fellesskap dedikert til Gud. Dette vil hjelpe deg å vokse åndelig og overvinne når fristelsen kommer.


Djevelen vil ikke få fotfeste i ditt liv når du motstår ham standhaftig. Måtte Gud velsigne og hjelpe deg. Amen.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

InnsiktStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap