13. Bønn hemmelighet

Be til Gud faderen i Jesu navn

Be til Gud faderen i Jesu navn

Et spørsmål vi har funnet ut at mange kristne har i sitt bønneliv med Herren, er hvem de nøyaktig skal lede deres personlige bønner til - Gud Faderen, Jesus Kristus eller Den Hellige Ånd?


Som du vil se i Skriftversene jeg vil gi deg i denne artikkelen, gjør Jesus selv det veldig enkelt og veldig klart at vi skal lede alle våre personlige bønner direkte til Gud Faderen.

Vi skal ikke be direkte til Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå lever i himmelen. Her er 5 veldig gode klare vers som staver alt dette ut for oss:

  • "Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:


Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i all evighet.


Amen.                                                                                     (Matteus.6:6~13)  • "Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk." (Filipperne.4:6)


  • "Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker." (Salmene.65:2~3)


  • "...Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen." (Johannes.16:23~24)


  • "Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det." (Johannes.14:13~14)

Legg merke til flere viktige ting fra disse versene, sammen med hvordan Jesus samhandlet med sin Far da han gikk ned her på vår jord i kjødet:


1. I det aller første verset som er nevnt ovenfor, forteller Jesus oss spesielt å be direkte til Gud Faderen. Han forteller oss ikke å be direkte til seg selv, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige som vil være oppe i himmelen når han dør på korset for oss alle.


Hvis Jesus ville at vi skulle be til Ham eller Den Hellige Ånd, tror jeg at han ville ha tatt med det direktivet i dette verset. Dette verset er veldig spesifikt fordi vi skal kun be til Gud Faderen hvis vi har noen spesifikke bønneforespørsler som trenger å bli møtt.


2. I det andre verset ovenfor forteller apostelen Paulus oss igjen å gjøre alle våre bønneforespørsler kjent direkte til Gud Faderen, ikke til Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå er oppe i himmelen på den tiden Paulus gjør denne uttalelsen.


3. Det tredje verset ovenfor er fra Kong David. Legg merke til at han adresserer Gud Faderen direkte, og deretter gjør erklæringen at Gud Faderen er den Ene som faktisk "hører bønn." Igjen adresserer han bare Gud Faderen om dette emnet, ikke Jesus eller Den Hellige Ånd.


4. De to siste versene fra Jesus kommer nå til å gi oss en enda viktigere nøkkel bit av åpenbaring. Ikke bare må du be direkte til Gud Faderen, men Jesus ønsker nå at disse bønnene skal gjøres "i Hans navn". Med andre ord, be direkte til Gud Faderen i Jesu navn.


Å be direkte til Gud Faderen i Jesu navn, betyr at du gjenkjenner og innser at det bare er gjennom Jesus og Hans offerdød på korset at vi nå har direkte tilgang til både Ham og Hans Fader i himmelen. Her er to hovedvers som vil fortelle oss at Jesus Kristus er den eneste veien til evig frelse med Gud Faderen:

  • "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg." (Johannes.14:6)


  • "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»"                 (Apostlenes.gj.4:12)

Enten kommer vi direkte til Gud Faderen i bønn gjennom Jesus og blodet som Han personlig har utøst for oss alle på korset, eller vi kommer ikke gjennom i det hele tatt. Bare en sann født-på-ny Kristen har direkte tilgang til Gud Faderen i himmelen.


Derfor må vi alltid nærme oss Gud Faderen i bønn i Jesu navn - som en konstant påminnelse om at det bare er gjennom Jesus Kristus og Hans offerdød på korset at vi nå har denne utrolige direkte forbindelsen etablert med Ham.


Ved å fortelle Gud Faderen at vi nå ber til Ham i Hans Sønns Jesu navn, tror jeg Han er virkelig beveget og berørt av dette utsagnet, og det legger oss på en veldig god solid fot med Ham i bønnerommet.

Jeg personlig liker å starte alle mine bønner i Jesu navn ved begynnelsen av min bønn til Gud Faderen, og avhengig av lengden på bønnen, inkluderer jeg det også i ulike deler av bønnen.


Du vil se oss gjøre dette i alle slagbønnene som vi har oppført i avsnittene om åndelig krigføring og historier og vitnesbyrd på vår nettside.


5. Hvis du studerer veldig nøye hvordan Jesus samhandlet med Faderen mens han gikk her nede på denne jorden, han ba alltid direkte til Gud Faderen. Det er ikke en forekomst der han ba direkte til Den Hellige Ånd. Jesus gjorde åpenbart alle sine mirakler ved Den Hellige Ånds kraft, men alle hans faktiske bønner var alltid rettet til Gud Faderen, ikke til seg selv eller til den Hellige Ånd.


Jeg tror at alle de ovennevnte versene skal tolkes veldig bokstavelig. Og hvis Jesus og apostelen Paulus forteller oss om å rette alle våre bønner til Gud Faderen, da skal vi gjøre akkurat det og ikke prøve å lede våre bønner til enten Jesus, Den Hellige Ånd eller noen døde hellige som nå er i himmelen.


Hvis Jesus ville at vi skulle lede noen av våre personlige bønner til enten Ham, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige som nå er oppe i himmelen, tror jeg at han personlig ville plassere den slags åpenbaring i Bibelen.


Jesus visste godt at Gud skulle orkestrere at hans ord og vitnesbyrd ville alle bli satt inn i denne ene hellige boken. Han visste at denne Hellige Boken til slutt ville bli lest av millioner av mennesker i fremtiden, med alle på jakt etter åndelig veiledning om hvordan å leve sine liv i Ham og Hans Far. Som sådan tror jeg at Jesus har lagt ut for oss nøyaktig hvem vi skal be til og nøyaktig hvordan vi skal be til Ham.

Jeg tror vi kan kommunisere med, ha fellesskap med, snakke med og tilbe og prise, både Jesus og Den Hellige Ånd.


Vi kan utvikle gode kommunikasjons- og bestevennskapsrelasjoner  med begge dem. Men når det kommer til direkte alvorlig bønn, tror jeg  at Jesus vil at alle av oss skal lede slike bønner direkte til Hans Far,  ikke til seg selv eller til den Hellige Ånd.

Jeg vet at noen mennesker har fått noen av sine bønner besvart når de ber til Jesus. En spesiell bønn spesielt, er når folk roper ut, "Jesus", akkurat når de skal inn i et bilcrash, og så beveger Gud seg for å redde dem akkurat i tide.


Jeg tror at Gud svarer på noen av våre bønner til Jesus, spesielt hvis personen ikke har denne kunnskapen om at vi skal bede direkte til Gud Faderen.


Jeg tror at det er noe "slakk" med Gud på dette problemet, og at Han fortsatt vil hjelpe oss, selv om vi ikke gjør ting på helt riktig måte. Men jeg tror fortsatt at de ovennevnte versene burde tolkes veldig bokstavelig - og når Jesus selv forteller oss å lede våre bønner bare til Gud Faderen, så tror jeg at vi skal gjøre det på den måten.


Konklusjon


Jeg har sett mange vitnesbyrd fra andre kristne som ikke hadde mye suksess i sitt bønneliv med Herren, da mange av dem ledet sine personlige bønner til Jesus i stedet for direkte til Gud Faderen.


Da de så ble oppmerksom på dette grunnleggende bønnprinsippet fra Jesus selv, og deretter begynte å lede alle sine personlige bønner direkte til Gud Faderen i Jesu navn, begynte mange av dem å få mange fler av deres personlige bønner besvart.


Hvis det er noen av dere der ute som ikke har hatt noen stor suksess i din personlige bønn med Herren, og du ikke visste om denne spesielle bønnestrategien fra Herren, prøv å styre alle dine personlige bønner direkte til Gud Faderen i stedet for til Jesus, Den Hellige Ånd eller til noen døde hellige du prøvde å nå der oppe i himmelen.


Denne enkle forandringen i bønnestrategien kan helt åpne døren for deg i ditt eget personlige bønneliv med Gud Faderen og dermed føre til mye mer av dine personlige bønner for å bli faktisk besvart av Ham, siden du nå følger en direkte spesifikk befaling fra hans ord - Bibelen!

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære