Vi spør, Ordet svarer

Dømme andre

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers om å dømme andre


Folk skriver noen ganger til meg og sier: "Ikke døm, bare Gud kan dømme." Denne uttalelsen er ikke engang i Bibelen. De fleste som sier at det er galt å dømme andre, er ikke vantro. De er mennesker som bekjenner seg å være kristne, men folk forstår ikke at de er hykleriske fordi de dømmer seg selv.


I disse dager vil folk heller la sine medmennesker ende i helvete enn å avdekke ondskap. Mange sier: "hvorfor er kristne så fordømmende?" Du blir dømt hele livet, men så snart det handler om kristendom er det et problem. Å dømme er ikke syndig, men et dømmende kritisk hjerte er det, og jeg vil forklare dette nedenfor.


Å korrigere synderen er ikkeå være dømmende.” Det er et helt essensielt arbeid av veldedighet.


Sitater:


 • “Folk sier til meg at jeg ikke skal dømme. Jeg sier alltid til dem: vri ikke Skriften for at dere ikke skal være som Satan. ” Paul Washer


 • Hver gang du dømmer, er det eneste grunnlaget for dommen ikke ditt eget perspektiv eller noe annet, det er selve Guds karakter og natur, og det er derfor vi skal tillate ham å utøve sin rettferdighet, der jeg personlig vil ta det på meg selv .” Josh McDowell


 • "En smak av rettferdighet kan lett omdannes til en overdreven følelse av selvrettferdighet og bedømmelse." R. Kent Hughes


 • “Hvis sannheten fornærmer, så la den fornærme. Mennesker har levd hele livet i krenkelse mot Gud; la dem bli fornærmet en stund. " John MacArthur


Hvordan kan du skille god frukt fra dårlig frukt uten å dømme? Hvordan kan du skille gode venner fra dårlige venner uten å dømme? Hvordan kan noen ansette en barnevakt uten å dømme? Du må dømme, og ja, du dømmer.


 • "Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene." (Matteus.7:18~20)


Skriften sier at vi skal avsløre det onde. Disse falske læresetningene og disse løgnene som kommer inn i kristendommen som sier: "du kan praktisere homoseksualitet og fremdeles være en kristen" ville ikke ha kommet inn hvis flere mennesker ville stått opp og sagt, "nei det er en synd!"


 • "Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller!" (Efeserne.5:11)


Noen ganger er det en synd å være stille.


 • "Når Jeg sier til den ugudelige : ‘Du skal sannelig dø’, og du ikke advarer ham, og du heller ikke taler og advarer den ugudelige mot hans ugudelige ferd, så han kan berge livet, da skal den ugudelige dø for sin misgjerning. Men hans blod skal Jeg kreve av din hånd. Hvis du advarer den ugudelige, og han ikke vender om fra sin ugudelighet og sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjerning. Men du har reddet din sjel." (Esekiel.3:18~19)


Mange peker på Matteus.7:1 og sier: "Du ser at det er en synd å dømme." Men vi må lese det i sammenheng. Det er snakk om hyklersk dømming. Hvordan kan jeg for eksempel dømme deg for å være en tyv, mens jeg stjeler like mye eller mer? Hvordan kan jeg fortelle deg at du må slutte å ha sex før ekteskapet når jeg selv har førekteskapelig sex? Jeg må undersøke meg selv. Er jeg en hykler?


 • "Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt tilbake for dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke bjelken i ditt eget øye? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt!’ når det er en bjelke i ditt eget øye? Hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da skal du se klart så du kan ta flisen ut av din brors øye." (Matteus.7:1~5)


 • "Døm ikke, så skal dere slett ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Tilgi, så skal dere bli tilgitt." (Lukas.6:37)


 • "Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting. Vi vet at Guds dom, den som er i sam-svar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags." (Romerne.2:1~2)


 • "Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier: «Du skal ikke drive hor », driver du hor? Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran?" (Romerne.2:21~22)


Hvordan kan vi skille svin og hund om vi ikke dømmer?


 • "Gi ikke det hellige til hundene! Kast heller ikke perlene deres til svin! For de vil bare trampe dem under føttene sine, vende seg mot dere og rive dere i stykker." (Matteus.7:6)


Hvordan skal vi passe oss for falske lærere hvis vi ikke kan dømme?


 • "Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men innvendig er rovlystne ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fikener fra tistler?" (Matteus.7:15~16)


Hvordan skal vi skille det gode fra det onde uten å dømme?


 • "Men fast føde er for dem som er modne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene til å skjelne mellom godt og ondt." (Hebreerne.5:14)


Hva med Johannes 8:7?


Mange bruker dette ene verset Johannes 8:7 for å si at vi ikke skal dømme. Du kan ikke bruke dette verset fordi det vil være i strid med alle de andre versene, og det må brukes i sammenheng. I sammenhengen hvor de jødiske lederne som sannsynligvis brakte den utro kvinnen i synd selv, og det var grunnen til at Jesus skrev i jorden. Loven krevde også at den skyldige mannen skulle straffes. Det kreves også at det foreligger et vitne. Ikke bare at de ikke hadde noen av dem, men det er mulig de visste at kvinnen var skyldig i utroskap fordi hun var utro med en av dem. Hvordan skulle de ellers kunne vite det?


 • "Da kom de skriftlærde og fariseerne til Ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Da de hadde ført henne fram midt imellom dem, sa de til Ham: «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier Du?» Dette sa de for å prøve Ham, så de kunne få noe å anklage Ham for. Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om Han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem: «Den syndfrie blant dere kan være den første til å kaste stein på henne.» På nytt bøyde Han seg ned og skrev på jorden. De som hørte dette, ble dømt av sin samvittighet og gikk bort, én etter én, de eldste først, så alle de andre. Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på plassen. Da Jesus hadde reist seg og ikke så andre enn kvinnen , sa Han til henne: «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!" (Johannes.8:3~11)


Guds folk vil dømme.


 • "Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis verden skal bli dømt av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker?" (1.Korinter.6:2)


 • "Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen." (1.Korinter.2:15)


Skriften instruerer kristne spesielt om å dømme andre kristne. I 1. Korinterbrev 5 befaler Paulus kirken "Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha fellesskap med dem som lever i hor.", om de skal adlyde denne ordre, så krever dette å dømme sine søsken i kirken.


Paulus skriver videre: "For hva har jeg med å dømme også dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor: Driv denne onde ut fra dere!


Så ikke bare bør kristne dømme andre troende, de bør også disiplinere dem ut fra disse bedømmelsene.


På samme måte sier Jesus i Johannes 7:24: "Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom!"


Dette viser helt klart at Jesus forventer at vi skal dømme, men han vil at vi skal dømme riktig ved å bruke riktige metoder.Hvordan kan vi advare uten å dømme?


 • "Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror." (2.Tessaloniker.3:15)


Vi skal dømme, men vi skal ikke dømme utifra hva vi ser. Dette er noe vi alle sliter med og må be om hjelp med. Enten vi er på skole, jobb, matbutikken osv. Vi liker å dømme mennesker etter hva vi ser, hva de har på seg, hva de kjøper, og dette skal vi ikke gjøre. Vi ser et fattig menneske og tror han ble på den måten fordi han var en rusavhengig. Vi må kontinuerlig be om hjelp med vår svake bedømmelsesånd.


 • "Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom! (Johannes.7:24)


 • "Dere skal ikke begå urett i dommen. Du skal ikke favorisere den fattige, og du skal ikke vise den mektige ære. I rettferdighet skal du dømme din neste." (3.Mosebok.19:15)


Skal vi la våre brødre og søstre gjøre opprør og leve ugudelig uten å restituere dem? Når en kristen begynner å komme på villspor må vi kjærlig si noe. Er det kjærlig å se noen gå på veien som fører til helvete uten å si noe? Hvis jeg var på den brede veien som førte til helvete og jeg døde hvert sekund brennende, ville jeg hate deg mer og mer. Jeg ville tenkt for meg selv hvorfor sa han ikke noe til meg? Jeg passerte selv 50 år uten at en eneste kristen noen gang forsøkte å få meg på rett spor i livet. For å hjelpe andre mennesker til evig liv må en oppsøke dem, ikke være redd for å omgås dem, ikke bare stagnere i en menighet med  bare Kristne. De Kristne rundt oss er allerede frelst, gå ut innimellom og vis andre at du er en praktfull omsorgsfull Kristen som elsker både Gud og alle mennesker, da er du der du skal være, og mange vil ønske å bli som deg.


 • "Så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarelses vei, frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder." (Jakob.5:20)


 • "Søsken, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige, vise vedkommende til rette med en ydmyk ånd. Og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov." (Galaterne.6:1~2)


Den gudfryktige vil sette pris på en ærlig irettesettelse. Noen ganger begynner vi først å spenne oss mot det, men så innser vi at vi trengte å høre dette.


 • "La den rettferdige slå meg når det er av barmhjertighet. Og la ham tukte meg; det er som olje for hodet. La bare ikke mitt hode avvise den! For ennå står min bønn imot deres onde gjerninger." (Salmene.141.5)


 • "Refs ikke spotteren, så han ikke skal hate deg. Refs den vise, så vil han elske deg." (Salomos.ordspråk.9:8)


Vi skal snakke sannheten med kjærlighet.


Noen mennesker dømmer med et vondt hjerte når andre gjør noe feil. Det er fordi noen mennesker har en dømmende kritisk ånd, og de søker etter noe som er feil med andre, noe som er syndig. Noen mennesker trakker alltid ned andre og dømmer dem grovt. Noen mennesker setter hindringer fremfor nye troende, noe som vil få dem til å føle seg i lenker. Noen mennesker gjør ondskapsfulle ting for å skremme folk. Det de egentlig gjør er å provosere folk til sinne.


Vi skal snakke sannheten i kjærlighet og mildhet. Vi skal ydmyke oss selv og vite at vi også er syndere. Vi har alle kommet til kort. Jeg skal ikke søke etter noe som er galt med deg. Jeg skal ikke si noe om alle små ting som er feil, for jeg vil ikke at noen skal gjøre det mot meg. Ingen vil like deg hvis du har et hjerte til en fariseer. For eksempel, hvis et banneord glir ut av munnen din, så skal jeg ikke hoppe på deg.


Det har skjedd med meg før. Men det er en annen historie hvis du erklærer deg som en troende og du stadig banner og bruker munnen din til ugudelighet uten å bry deg med det. Jeg vil komme til deg i kjærlighet, mildhet og Skrifter. Husk at det alltid er godt å ydmyke seg selv og snakke om sine egne feil, slik at personen og du vil vite at det kommer fra et godt hjerte.


 • "Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus." (Efeserne.4:15)


 • "De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker." (Titus.3:2)


Noen ganger er det vanskelig å irettesette noen, men en kjærlig venn forteller oss ting vi trenger å vite, selv om det kan skade. Og selv om det kan skade så vet vi at det er sant og at det kommer fra kjærlighet.


 • "Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult. En venn er trofast selv når han sårer, men en fiendes kyss er svikefulle." (Ordspråkene.27:5~6)


Mange gudfryktige menn i Bibelen dømte andre. • "og sa: «Du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens sønn, du fiende av all rettferdighet, kan du ikke holde opp med å forvrenge Herrens rette veier?" (Apostlenes.gj.13:10)


Alle gjør det som er riktig i sine egne øyne. Ingen som lever i ugudlighet vil at synden skal bli avslørt. Guds ord vil domfelle verden. Mange mennesker vil ikke at du skal dømme andre fordi de vet at de ikke er riktig med Gud, og de vil ikke at du skal dømme dem.


 • "Hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli avslørt." (Johannes.3:20)


Bonus


Den siste type dømming som jeg vil snakke om er falsk dømming. Det er syndfullt å lyve, og på falskt grunnlag dømme noen. Vær også forsiktig så du ikke dømmer noens situasjon etter det du ser. For eksempel ser du noen som går gjennom vanskelige tider, og du sier: “Å Gud, hvilken synd begikk han? Hvorfor gjør han ikke bare det og det? " Noen ganger forstår vi ikke det store arbeidet Gud gjør i noens liv. Noen ganger er det også Guds vilje at vi går gjennom en storm, og mange mennesker på utsiden som ser inn, vil ikke kunne forstå det.


Etterord


Så kjære brødre og søstre, vi lever sammen under en fantastisk tro, med en fantastisk God og Kjærlig Gud som vi alltid må ønske å sette først i våre liv. Så vær så snill, for Hans del, la oss slutte å anklage dem som strever etter å gjøre alt for Ham og som Ham, for å dømme. La nå ikke dette misbrukte ordet være noe som begrenser vår sanne ekte frimodighet i Herren. Gud velsigne dere alle!

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide