Kristi himmelfart

Del 6 av 12 deler


Den aller siste tingen som Jesus gjorde med apostlene, var å bokstavelig talt å reise seg tilbake opp mot himmelen fra hvor han opprinnelig kom fra. Med dette som det aller siste Jesus gjorde med apostlene, bør denne høyt overnaturlige begivenheten også inkluderes som en av de viktigste grunnleggende trossetninger i den kristne tro.


Her er 5 veldig gode vers som alle viser oss at Jesus bokstavelig talt steg opp i himmelen etter at han hadde fullstendig fullført sin guddommelige oppgave for oss alle her nede på vår jord.

  • "Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen." (Lukas.24:50~51)


  • "Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem," (Apostlenes.gj.1:9~10)


  • "Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til brødrene mine og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud." (Johannes.20:17)


  • "Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen." (Johannes.3:13)


  • "Hva så når dere får se Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før?" (Johannes.6:62)

Igjen tror jeg at alle disse versene skal tolkes bokstavelig. Og akkurat som Jesus avsluttet den første delen av hans historie med oss, ved å stige opp igjen mot himmelen, skal han begynne den andre delen av sin historie med oss ved å komme tilbake til oss på samme måte som han forlot oss - synlig synkende tilbake til oss fra himmelen hvor hvert øye vil kunne se ham.


Oppstigningen av Jesus Kristus tilbake til himmelen, fullfører nå fullstendig den største historien som noen gang er fortalt, og den bør derfor fullt ut aksepteres og fullt ut undervises som en av de viktigste, grunnleggende, fundamentale trossetninger i den kristne troen.


Neste del