Jesus Kristus er den eneste veien til

evig frelse med Gud Faderen

Del 1 av 12 deler


Uten tvil er den første grunnleggende trossetningen for den kristne tro at Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den eneste måten å kunne motta evig frelse med Gud Faderen.


Bibelen gjør det veldig klart at det ikke er noe annet navn og ingen annen vei inn i Guds rike enn ved Jesu Kristi navn og Hans offerdød på korset.


Hvis noen annen kirke eller kirkesamfunn noen gang begynner å forkynne at det er noen andre navn eller andre veier å komme inn i himmelriket sammen med Gud Faderen enn ved Jesu Kristi navn, så ta beina på nakken og løp om du ikke vil ta imot og bli uriktig korrigert, ettersom de da vil ha falt i en veldig tung, alvorlig feil med Gud Faderen.


I vår trosbekjennelse erklærer vi at Jesus Kristus er den eneste vei til evig frelse med Gud Faderen, at det ikke er noe annet navn under himmelen, som kan frelse mennesket, og at ingen kommer til Faderen, unntatt gjennom Jesus Kristus og hans offerdød på korset.


Vi tror at Jesus Kristus er den eneste måten som fører til evig liv med Gud Faderen, og at det ikke finnes noen annen formidler eller frelser mellom Gud og mennesket enn Jesus Kristus.


Igjen, her er noen av de viktigste versene, slik at du kan ha dem alle like for hånden i denne artikkelen:

 • "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." (Apostlenes.gj.4:12)


 • "For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus," (1.Timoteus.2:5)


 • "Det er ett legeme og én Ånd... Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle."             (Efeserne.4:4~6)


 • "Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Johannes.14:6)


 • "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde...Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod." (Johannes.10:9~10)


 • "Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø... (Johannes.11:25~26)


 • "Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." (Johannes.8:12)


 • "Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste." (Johannes.6:35)


 • "Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv." (Johannes.6:51)


 • "... hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:15)


 • "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Johannes.3:16)

Alle disse versene betyr nøyaktig hva de sier, og de bør derfor alle tas veldig alvorlig og veldig bokstavelig. Gud skjuler ikke noen ord.


Enten tror vi på Hans Sønn Jesus og kommer direkte til Ham gjennom Hans Sønns offerdød på korset, eller vi vil helt enkelt dø i alle våre synder og overtredelser foran Ham. Dette er en alt eller ingenting erklæring som gjøres av Herren til hver eneste person han noensinne har skapt.


Bunnlinjen på denne første grunnleggende trossetningen - som et resultat av Adam og Evas første synd, har vi nå alle blitt født i denne verden i synd og misgjerning.


Med andre ord har vi alle blitt født inn denne verden med en fallen og syndig natur. Som et resultat av at alle oss nå blir født i denne verden med en fallen og syndig natur, er det nå ingen som er virkelig rettferdig nok for Gud Faderen.


Som et resultat av at ingen nå er virkelig rettferdige nok for Gud Faderen, trenger vi alle en Frelser som vil frelse oss og løse oss fra våre synder.


Gud Faderen, siden han elsker oss alle så mye, bestemte seg for å sende sin eneste og enbårne Sønn Jesus Kristus til vår jord i kjødet, så han kunne da bli korsfestet på et kors for alle våre synder. Jesus har nå betalt full straff for alle våre synder da han døde på korset for oss alle - og med mindre en person er villig til å innrømme at de er en synder som trenger Jesu frelsende nåde, vil de da dø i deres synder og fallen tilstand for ham.


Således vil enhver pastor, kirke eller trossamfunn som begynner å komme vekk fra denne første grunnleggende trossetning med Herren, trakke i veldig dyp mark med Ham. Det er rett og slett ingen annen tolkning eller vri som du kan putte inn i noen av de ovennevnte versene.


De er alle veldig lett å forstå, og de betyr alle akkurat hva de sier. Jesus Kristus og hans offerdød på korset er den sentrale og viktigste grunnleggende fundamentale trossetning i den kristne tro. Slutt på den diskusjonen!


Neste del

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers