Vi spør, Ordet svarer

Velsignet

Vi spør, Ordet svarer

Å være velsignet (salig)


Når folk tenker på å bli velsignet, tenker de vanligvis på materielle velsignelser. I motsetning til hva andre mener, at en velsignelse fra Gud ikke er velstand. Gud kan riktig nok gi deg en økonomisk velsignelse, men det er for å videre hjelpe andre i nød, og ikke for at en selv skal bli materialistisk.


Gud kjenner dine behov, og han lover å alltid sørge for deg. Vanligvis hører du folk si: “Jeg har fått en ny bil, nytt hus eller forfremmelse på jobben. Jeg er så velsignet. Gud har vært fantastisk med meg.”


Selv om vi ikke kan ta ting for gitt, og vi skal være takknemlige for disse tingene, bør vi være mer takknemlige for våre åndelige velsignelser. Kristus har frelst oss fra døden og Guds vrede.

På grunn av ham er vi i Guds familie. Dette er en velsignelse vi alle bør verdsette mer. På grunn av denne ene velsignelsen får vi mange flere, som det at vi kan glede oss i Gud.


Vi får være intime med Gud og forstå ham bedre. Vi får vitne om hva Kristus har gjort for oss. Vi er ikke lenger slaver til synden.

Du er kanskje en fattig kristen, men du er velsignet på grunn av Kristus. Du er rik på Kristus. Vi kan ikke alltid kalle de gode tingene velsignelser og ikke de dårlige tingene. Hver prøvelse er en velsignelse.


Hvordan, spør du? Prøvelser bringer ut frukter, de hjelper deg med å vokse, de gir en mulighet til et vitnesbyrd, etc. Gud velsigner oss og vi er ikke en gang klar over det. Vi må be Gud hjelpe oss med å finne en velsignelse i alt, enten det er bra eller dårlig. Takker du Gud for de mange velsignelsene i livet ditt?


Sitater


 • “Hvor forferdelig å dø uten Kristus! Hvor velsignet å dø med Kristus! ” William Tiptaft


 • "Det er en velsignet å kunne spise deg inn i Bibelens sjel til du til slutt snakker med skriftspråk, og din ånd er blitt smaksatt med Herrens ord, slik at blodet ditt er bibelsk og selve essensen av Bibelen strømmer ut fra deg.” Charles Spurgeon


 • "Det er ikke noe som er mer velsignet enn å bli brukt av Gud." Jack HylesHva sier Bibelen?


 • "Men den som ser inn i den fullkomne lov, frihetens lov, og fortsetter med det og ikke blir en glemsom hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i alt han gjør." (Jakob.1:25)


 • "Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det." (Johannes.13:17)


 • "Men Han sa: «Mer enn det: ‘Salige er de som hører Guds Ord og tar vare på det!" (Lukas.11:28)


 • "Salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den. For tiden er nær." (Åpenbaringen.1:3)


Åndelige velsignelser.


 • "Og av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde." (Johannes.1:16)


 • "Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, slik Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag." (Efeserne.1:3~5)


 • "I Ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse – i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd, som er pantet på vår arv inntil forløsningen av eiendomsfolket, til pris for Hans herlighet. " (Efeserne.1:13~14)


Vi er velsignet til å velsigne andre.


 • "Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse." (1.Mosebok.12:2)


 • "Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning." (2.Korinter.9:8)


 • "Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles tilbake til dere." (Lukas.6:38)


Hvem er velsignet?


 • "Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har bestått prøven, skal han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham." (Jakob.1:12)


 • "Han åpnet sin munn for å tale, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for Himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal bli trøstet. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for Himlenes rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere og for Min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fryd dere og juble av glede, for stor er deres lønn i Himmelen. Slik forfulgte de også profetene som var før dere." (Matteus.5:2~12)


 • "Salig er den som har fått sine lovbrudd tilgitt og sin synd dekket over. Salig er den mann som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd." (Salmene.32:1~2)


 • "Velsignet er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete." (Salmene.1:1)


 • "Salige er dere som nå sulter, for dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le." (Lukas".6:21)


 • "Salig er den som har Jakobs Gud som sin hjelper, som har sitt håp i Herren, sin Gud," (Salme.146:5)


Livets velsignelse.


 • "Jeg la meg ned og sovnet. Jeg våknet opp, for Herren støttet meg." (Salmene.3:6)


Skjulte velsignelser.


 • "Så kom også hans brødre og falt ned for hans ansikt, og de sa: «Se, vi er dine tjenere.» Josef sa til dem: «Frykt ikke, for er vel jeg i Guds sted? Men dere, dere tenkte ut ondt mot meg. Men Gud har tenkt det til det gode, for å gjøre det som det er i dag, og å berge livet til mange mennesker." (1.Mosebok.50:18~20)


 • "Se, salig er det menneske som Gud refser. Derfor må du ikke forakte den Allmektiges tukt!" (Job.5:17)


 • Før jeg ble ydmyket, var jeg på villspor, men nå holder jeg Ditt Ord. Du er god og gjør godt. Lær meg Dine forskrifter!" (Salmene.119:67~68)


Barn


 • "Se, barn er arv fra Herren, morslivets frukt er lønn. Som piler i krigerens hånd, er barna en får i sin ungdom. Salig er den mann som har koggeret fullt av dem. De skal ikke bli til skamme når de snakker med sine fiender i porten." (Salmene.127:3~5)


Påminnelser


 • "Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker." (Salmene.37:4)


 • "Min Gud skal etter sin rikdom fylle alle deres behov i herlighet i Kristus Jesus." (Filipperne.4:19)


Eksempler


 • "..«Ved Meg selv har Jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette og ikke sparte din egen sønn, din enbårne, skal Jeg rikelig velsigne deg og gjøre din slekt tallrik som stjernene på himmelen og sanden på havets strand. Og din slekt skal innta sine fienders porter. I din slekt skal alle folkeslag på jorden velsignes, fordi du var lydig mot Min røst." (1.Mosebok.22:16~18)


 • "Herren hadde sagt til Abram: «Dra ut fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det landet Jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet." (Mosebok.12:1~3)


 • "Om du nøye lyder Herren din Guds røst og trofast holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder Herren din Guds røst: Velsignet skal du være i byen, og velsignet skal du være på marken. Velsignet være din livsfrukt, grøden av din jord og det dine husdyr bærer, avkommet fra ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt deigtrau. Velsignet skal du være i din inngang, og velsignet skal du være i din utgang." (5.Mosebok.28:1~6)


Bonus


 • "Takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus." (1.Tessaloniker.5:18)


Etterord


Vi ser at Bibelen er full av utrolige og kraftige vers om velsignelse. Dette er viktig fordi disse versene er lastet med løfter og hva du kan forvente av Faderen. Jeg tror veldig sterkt på å finne løftene fra Gud og de velsignelsene han viser over sine barn og å holde fast ved dem. Livet blir til tider svært tøft, og det kan være vanskelig, kaotisk og hektisk, og noen ganger direkte sårt og smertefullt. Det er i utfordrende omstendigheter at du har disse versene om velsignelser å holde godt fast i, for å minne deg på Faderens godhet.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker