Vi spør, Ordet svarer

En dårlig dag

HolySpirit.no Tilbe Gud i Ånden

Bibelvers for dårlige dager.


Har du en dårlig dag der det føles som om ingenting går din vei? Du føler deg kanskje litt nede og er frustrert over livet. Dette hender oss alle innimellom, men det som er så flott for oss kristne er at vi har Gud å løpe til, når vi enn måtte ønske, både for oppmuntring og hjelp til å komme oss videre.


Men selv om vi er plassert i denne syndige verden, så husk at Gud er så mye større enn hele denne verden. Og Han som er så mye større enn hele denne verden, Han kan gjøre din verste dag til din aller beste dag. Så la nå Guds ord synke dypt inn i hjertet ditt og kjenn så på det håpet og den varmen Han gir deg.


En bønn for tro og styrke:


Vår himmelske Far, vær så snill å styrke hjertene våre, og minne oss om å oppmuntre hverandre når livets problemer begynner å overvelde oss. Vennligst beskytt hjertene våre mot depresjon. Gi oss styrken til å stå opp hver dag og kjempe mot strevet som søker å trykke oss ned. Amen.


Dårlige tider.


Gud forteller oss at vi vil støte på problemer i denne verden og møte noen ukjente, utfordrende tider. Han lover imidlertid også at vi skal seire gjennom vår tro fordi Jesus Kristus har overvunnet verden. Hvis du står overfor tøffe og usikre tider, kan du bli oppmuntret til å trykke på videre, vel vitende om at du er en overvinner! Bruk versene nedenfor til å løfte ånden og for å dele med andre som stiller spørsmål ved Guds godhet.


 • "Mine brødre, se det bare som en glede når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen prøves, fører det til utholdenhet. Men utholden-heten må vise seg i fullført gjerning, så dere kan være fullkomne og hele og ikke stå tilbake i noe. Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. " (Jakob.1:2~5)


 • "Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp." (Romerne.5:3~4)


 • "Vær glad når dagen er god, men er den vond, skal du tenke på at det er Gud som har skapt den likeså vel som den andre, for at menneskene ikke skal finne ut noe om det som kommer etter." (Forkynneren.7:14)


Fred. 


Det beste du kan gjøre når du er fylt av angst og bekymring, er å finne et rolig sted å be, lese Skriften og lytte til oppmuntrende lovsangmusikk. Gud vil at du skal leve livet til det fulle, og det inkluderer å ha fred. Du opplever Guds fred når du kommer til Ham i ydmykhet og aksepterer de velsignelsene han ønsker for deg gjennom Jesus Kristus. For ytterligere hjelp med åndelig vekst, bruk disse bønnene for trygghet til å roe din angst og ditt stressnivå.


 • "Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden." (Johannes.16:33)


 • "Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt!" (Johannes.14:27)


 • "Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!" (2.tessaloniker.3:16)


 • "Herren skal gi styrke til sitt folk. Herren skal velsigne sitt folk med fred."(Salmene.29:11)


 • "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus."(Filipperne.4:6~7)


 • "Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1.Peter.5:7)


Vær sterk.


Bibelen tilbyr mange verdifulle sitater og vers for å finne styrke når du føler deg sliten og overveldet. Gud vil at hans ord skal trøste oss i vanskelige tider og oppmuntre til vår tro når vi føler oss fortvilet.


 • "På den dagen jeg ropte, svarte Du meg og gjorde meg frimodig i sjelen og ga meg styrke." (Salmene.138:3)


 • "Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft." (Efeserne.6:10)


 • "Herren, Han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet." (5.Mosebok.31:8)


 • "Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!" (1.Krøniker.16:11)


 • "Våk, stå faste i troen, vær modige , vær sterke!" (1.Korinter.16:13)


 • "Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir Han stor styrke." (Jesaja.40:29)


Alle ting fungerer sammen for det gode.


Gud skjenket oss med sin kjærlighet, selv om det innebar å gi fra seg sønnen for at vi kunne leve evig med Ham. Vårt formål er ikke i denne verden, men i Gud. Hvis vi forblir i Gud, forblir i hans kjærlighet, så vet vi at alle ting vil være til det beste for oss.


 • "Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning. For dem som Han kjente på forhånd, har Han også forutbestemt til å bli likedannet med sin Sønns bilde, for at Han skulle være Den Førstefødte blant mange søsken." (Romerne.8:28~29)


 • "Min Gud skal etter sin rikdom fylle alle deres behov i herlighet i Kristus Jesus." (Filipperne.4:19)


Vi har vel alle hørt at "Gud er god, hele tiden og for alltid, Gud er god"? Det virker som om Guds godhet er noe vi skulle vurdere. Når omstendigheter oppstår, pleier vi å glemme at Gud alltid er god. Våre tanker begynner å stille spørsmål ved om Gud virkelig er god når vi går gjennom livets problemer. Vi stiller spørsmål ved vårt formål i livet. Vi stiller spørsmål ved om Gud har den beste interessen i livene våre. Noen ganger påvirker dette også vår kjærlighet til Gud. Så hvorfor oppstår egentlig dette, ettersom Gud ga sin eneste sønn Jesus Kristus slik at vi kunne leve?


 • "For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham." (Johannes.3:16~17)


Når vi begynner å se på oss selv i stedet for å se på Gud, blir alt forstørret. Våre følelser, tanker og det fysiske aspektet av omstendighetene våre blir den vi er i disse stunder. Hvorfor la dette definere hvem Gud skapte deg til å være? Salmene.139


Gud er god, hele tiden.


Hans kjærlighet er uendelig. Hans nåde er tilstrekkelig. Hans fred er alt vi trenger. Gud, selv, er vårt liv.


 • "Men Han svarte: «Min nåde er nok for deg, for Min kraft blir fullendt i svakhet.» Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan hvile over meg. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, nød, forfølgelser og angst for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk." (2.Korinter.12:9~10)


Derfor, hvordan definerer vi "alle ting fungerer sammen for det gode"?

Hvis godhet er en frukt av Den Hellige Ånd (Galaterne 5:22), bør ikke det da være en del av hvem Gud er? I Salmenes bok er Guds godhet og hvor god Gud er nevnt mange ganger:


 • "Herren er god mot alle, og Hans rike barmhjertighet hviler over alle Hans gjerninger." (Salmene.145:9)


 • "For all Guds skapning er god, og ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse," (1.Timoteus.4:4)


 • "Du er god og gjør godt. Lær meg Dine forskrifter!" (Salmene.119:68)


I vanskelige tider bør vi huske at Gud er god uansett utfall. Enten det gjelder død, sykdom, naturkatastrofe eller til og med en intern kamp, er Gud fortsatt god.


Hvordan kan man anvende denne sannheten? I 1. Johannes 4 snakkes det om å kjenne Gud gjennom kjærlighet.


 • "Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre." (1.Johannes.4:7~11)


 • "Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er gjort fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i Ham og Han i oss, for Han har gitt oss av sin Ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som Verdens Frelser. Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn – Gud blir i ham, og han i Gud. Vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham." (1.Johannes.4:12~16)


Gud er vår tilflukt


 • "Du er mitt skjulested. Fra trengsel bevarer Du meg. Med frelsesjubel omgir Du meg." (Salmene.32:7)


 • "Herren skal også være en tilflukt for den undertrykte, en tilflukt i trengselstider." (Salmene.9:10)


 • "Herren er god, en festning på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til Ham." (Nahum.1:7)


Han trøster oss.


Gjennom Skriften kan vi trøstes ved å vite at Gud er trofast og alltid ser oss. Han bryr seg virkelig og er vår beskytter og trøster i tider hvor det trengs. Uansett omstendighet, kan vi bruke disse trøstende bibelversene for å finne en fred som gir oss forståelse.


 • "Salige er de som sørger, for de skal bli trøstet." (Matteus.5:4)


 • "Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste andre som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud." (2.Korinter.1:4)


 • "Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." (Jesaja.41:10)


 • "Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg." (Hebreerne.13:5)


Rop på Herren


 • "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperne.4:6~7)


 • "Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1.Peter.5:7)


 • "Kall på Meg på trengselens dag, så skal Jeg utfri deg, og du skal prise Meg." (Salmene.50:15)


Takk Ham i alle situasjoner. Husk alltid på at våre dårlige dager anses som gode dager for noen mennesker.


Skriften forteller oss å være "takknemlige for alt, under alle omstendigheter" (1.Tessaloniker.5:18). Når vi blir overveldet av byrder og bekymrer oss for i morgen, kan vi prise Gud for den han er og hans løfte om å aldri forlate oss eller svikte oss. Vi har blitt velsignet med frelsens gave og evig liv!


Les gjennom disse takknemlige bibelversene for å reflektere over alt vi må være takknemlige for. Be og takk Gud, les Skriften høyt og finn et fornyet hjerte som er fylt med fred og glede!


 • "Takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus." (1.Tessaloniker.5:18)


 • "Og alltid takker Gud vår Far for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,"  (Efeserne.5:20)


 • "Pris Herren, for Han er god! For Hans trofasthet varer evig." (1.Krøniker.16:34)


En kort takkebønn


Far, noen ganger trykker livet meg ned, og jeg har vanskelig for å se ting jeg skal være takknemlig for. Åpne øynene mine for å se gavene du har gitt meg i livet mitt. Jeg vil begynne med å takke deg for at du elsker meg nok til å komme til jorden for å dø, slik at vi kan leve sammen for alltid. Amen.


Påminnelser.


 • "En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting." (Salme.23:1)


 • "Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke andre mennesker også har møtt. Gud er trofast; Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det." (1.Korinter.10:13)


Bonus.


 • "De rettferdige roper, og Herren hører, og Han frir dem ut av alle deres trengsler." (Salme.34:18)

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Vår  troStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall