Befrielse fra Satanisme

Selvbefrielse Del 3

Uten tvil må den største av fiendens høyborger som vi noensinne kan møte på denne jorden være de ekte levende kultene til sanne satanister.


Disse menneskene tror ikke bare på djevelen, men de tilber ham faktisk og tjener ham også med fullt ut samtykke fra deres egne frie viljer.

Siden vi har åpnet dette nettstedet, har vi mottatt svært mange e-postmeldinger fra mennesker som har satt seg fast bak demoniske linjer som et resultat av å krysse over på forbudt territorium med Herren - med noen av dem gjorde dette etter deres eget valg - og andre som faktisk ble født inn i det og hadde ingen anelse om hvor ille det egentlig var før de ble eldre og så grufullheten i det de faktisk ble oppdratt i.


Akkurat som vi tilber og tjener vår Herre og Frelser Jesus Kristus, på samme måte vil en ekte hardcore satanist tilbe og tjene sin allmektige gud, som er Satan selv. Og hvis disse menneskene tjener Satan direkte, så forestill deg bare hva slags onde handlinger han og hans demoner vil prøve å få disse menneskene til å begå på deres vegne.


Jeg tror at Satan, etter at Gud kastet ham ut fra himmelen, ikke har blitt noe annet enn ren ondskap. Jeg tror ikke det er ett gram godhet igjen i hans personlighet. Både han og resten av hans demoniske horde har nå falt ned i det laveste dypet av ondskap og fordervelse som et skapt vesen kan falle i.


Som sådan er det ingen frelsesnåde igjen for Satan og resten av hans demoniske horde, og de vil til slutt bli kastet i ildsjøen etter årtusenet har gått. Årtusenet er når Jesus vil ha full kontroll og herske over denne jorden i tusen år fra byen Jerusalem.


Når Satan og hans demoner endelig blir kastet i denne ildsjøen etter at årtusenet har gått, vil det være det siste vi noensinne vil se eller høre fra Satan og resten av demonene hans, og han vil aldri, noen gang plage et annen skapte vesen - igjen!


Men inntil den siste og strålende begivenheten faktisk inntreffer med Herren, vil vi alle bli sittende fast med å måtte kjempe med ham og noen av hans onde demoner fra tid til annen.


Som jeg har sagt flere ganger i mine andre artikler, har vi alle blitt født inn i en ren krigssone som et resultat av forbannelsen til Adam og Eva som fremdeles er i full drift på denne jorden.


Og til den forbannelsen er fullstendig og endelig fjernet i den nye himmelen og den nye jorden som vi til slutt vil få med Herren, vil det bli krig med djevelen på alle fronter i våre liv, ettersom han og hans demoner er veldig aktive i alle spekter av våre liv.


Vi ser fortsatt tung demonisk innflytelse i media, politikk, i noen av våre kirker og menigheter, sammen med skolene og tinghusene våre over hele dette landet.


Vi har fremdeles liberale politikere, dommere og leger som ikke har noe problem med å ordinere slakting av uskyldige små barn som fortsatt er i mors liv, med abort som fortsatt er en lovlig rettighet for enhver kvinne som fremdeles ønsker å få en i dette landet.


Nå i disse dager er det full stemning for abort frem til 18 uker, fra 12, i noen stater i USA er denne grensen frem til fødselen. Altså å drepe et barn på fødselsdagen, kan noen forestille seg mer ondskap enn dette i et etter sigende sivilisert samfunn? 


Vi har politikere som bare er oppblåst av ren stolthet, arroganse og grådighet, og som bare ønsker å tjene seg selv og sine egne spesielle interesser og agendaer i stedet for folks virkelige interesser. Vi ser stadig mer av at folket ikke blir hørt og at ytringsfriheten innskrenkes, tidene er demoniske og i endring.


Vi har noen veldig liberale politikere som prøver å vedta liberale lover som strider mot viljen til flertallet av folket, sammen med at vi fremdeles har egne problemer i våre egne kirker med liberale pastorer og ministre som tror at Gud ikke har noen problemer med at de har homofile og lesbiske pastorer i noen av deres liberale kirker.


Vi har også mange ateistiske professorer i mange av våre høyskoler som fremdeles prøver å snu barna våre mot den grunnleggende kristne troen de ble oppvokst i av sine gode, gudfryktige foreldre, for ikke å nevne noen av menneskene i media som er prøver å føre dette landet ned i en sekulær og sosialistisk regjeringsstil.


Inntil Satan endelig blir tatt ut av det store bildet, er det ganske åpenbart at han ikke kommer til å stoppe denne typen direkte angrep og overfall på alle større områder i vårt daglige liv.


For de av dere som er koblet til de viktigste daglige nyhetsuttakene, kan du se dette skriptet spilles ut hver dag i alle deler av samfunnet vårt. Det er virkelig en kamp mellom det gode og det onde, Gud mot djevelen.


I denne artikkelen vil jeg konsentrere meg om en helt spesiell gruppe mennesker - og det er alle de menneskene som enten har blitt oppvokst i en satanisk familie, eller som uvitende har falt i en av disse typer onde kulter og har gjort noen virkelig forferdelige og onde ting som et resultat av å være under deres direkte demoniske innflytelse.

Enten du ble født inn i denne typen ond kult eller senere har falt inn i denne kulten, er jeg her for å fortelle deg som Guds representant at det er en fullstendig tilgivelse for deg for syndene du allerede har begått mens du er under denne gruppens onde innflytelse - og at det er full frihet og befrielse for deg - hvis du bare vil være villig til å ta Jesu Kristi frelsende hånd og la ham trekke deg ut av dødsfellen du har falt inn i. Du trenger ikke fortsette å forbli i trellskap og slaveri til Satan og hans onde demoner.


Uansett hvor forferdelig, hvor ond og hvor skammelig noen av dine handlinger kan ha vært mens du var under denne gruppens onde innflytelse, er det fremdeles full tilgivelse og full utfrielse for hver enkelt av dere hvis du bare er villig til å akseptere offeret som Jesus allerede har gjort for deg på korset.


Det er ingen synd eller ond handling som ikke fullt ut kan tilgis under blodet som Jesus allerede har utøst for deg på korset - selv om du allerede skulle ha vært direkte involvert i ekte, levende, menneskelige ofre!


Satan og hans demoner er ingen kamp for kraften til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Jesus har allerede beseiret Satan ved korset der han ble korsfestet spesielt for alle dine synder.


Den eneste makten som Satan nå har over deg, er makten du lar ham ha over deg med samtykke fra din egen frie vilje. Jesus har allerede kommet for å sette fangene fri, og det inkluderer noen av dere som enten har falt inn i eller har blitt født i denne typen dødskult.

Det jeg kan gi deg i denne artikkelen er nøyaktig hvordan du kan motta din frelse i Herren og hvordan du kan kaste bort demoner som fremdeles kan være knyttet til deg som et resultat av ditt direkte engasjement i denne typen kulter.


Noen av dere har kanskje allerede gått bort fra kulten, men du trenger kun befrielse fra de demonene som fremdeles følger og angriper deg. Likevel er det fortsatt noen av dere som fremdeles er fanget i nettene til disse kultene, og du vil ut, men du er for redd for å prøve å komme deg ut på egenhånd, av frykt for at noen av medlemmene i gruppen kan prøve å skade deg.


Frykt er en av de viktigste taktikkene de vil prøve å bruke for å beholde medlemmene i kulten, spesielt i generasjonsfamiliene som fortsetter ned å overføre denne avskyeligheten nedover i deres fremtidige blodslinjer.


Hvis du er fanget i denne typen dødskult og er for redd til å prøve å dra bort fra det, av frykt for livet ditt, er det jeg kan gi deg i denne artikkelen nøyaktig hvordan du kan motta din frelse fra Herren. Men det jeg ikke kan gi deg er nøyaktig hvordan Gud vil få deg trygt trukket ut av denne typen grupper når du først er blitt frelst og født på ny under blodet som Jesus allerede har utøst for deg.


Dere må hver og en få deres egen spesifikke kampstrategi for hvordan man kommer ut av disse onde gruppene direkte fra Herren selv etter at dere har mottatt hans gave om evig frelse.


Hvis du er villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser, vil Jesus fullføre din utfrielse ved å tilrettelegge en måte for deg å kunne flykte. Men dere må få den spesifikke kampstrategien direkte fra ham, siden hver og en av disse situasjonene vil være helt forskjellige og unike.


Vi vil vise deg hvordan du kan komme i full overgivelse med Herren, slik at han kan begynne å ordne for din flukt. Vi vil også gi deg et ekte vitnesbyrd om en ung mann som er født og oppvokst i en ekte satanisk familie.


Jeg vil gi deg den nøyaktige kampbønnen jeg gav ham for å frigjøre ham fra demonene som fortsatt fulgte ham og angrep ham. Men dere må bestemme dere for om dere vil samarbeide med Herren om dette, eller fortsette å være bundet og i slaveri til denne gruppen og demonene som leder dem. Valget må du ta selv.


Nå vil jeg liste opp de 9 trinnene du må ta hvis du vil at Jesus skal sette deg helt fri fra denne forferdelige forbannelsen og livsstilen. Disse ni trinnene vil vise deg hvordan du kan komme deg helt løs fra denne forferdelige livsstilen, sammen med de ekstra tingene du må gjøre for å starte ditt helt nye liv med Herren.

1. Hvordan motta din personlige frelse fra Jesus Kristus


Hvis du har vokst opp i en satanisk familie og fortsatt sitter fast i den, eller hvis du tilfeldigvis allerede har klart å unnslippe deres onde klør, men fortsatt har demoniske ånder som følger og angriper deg, da er det aller første trinnet i å kunne å motta din personlige utfrielse at du må være villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser.


Jesus Kristus er den eneste som kan kaste disse demonene fra deg. Verken du eller noen av medlemmene i din satanistgruppe kan kaste disse onde åndene fra deg. Bare Jesus Kristus, ved kraften av Hans Hellige Ånd, har makten til å kunne gjøre dette for deg.


Hvis du ikke er villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser, vil det ikke være noen utfrielse for deg fra disse onde åndene.

Hvis Gud allerede har forberedt hjertet ditt på dette når du leser denne artikkelen - hvis ditt hjerte og din ånd roper til Jesus for tilgivelse for dine synder som bare han kan gi deg og den fulle utfrielsen som bare han også kan gi deg - så er du nå klar til å ta imot hans gave av evig frelse, og han vil nå frelse deg fullt ut - fra både deg selv og din syndige tilstand, den onde satanistgruppen du enten er oppvokst i eller har falt i, og alle demoner som måtte fortsatt følge og angripe deg.


Jesus Kristus har kommet for å frigjøre deg personlig, og det kan begynne akkurat nå - akkurat der du sitter og leser dette!


Poenget - du ble født inn i denne verden i synd og urettferdighet, og bare blodet som Jesus personlig har utøst for deg på korset, kan vaske bort alle disse syndene, inkludert eventuelle forferdelige synder du måtte ha begått mens du var i denne sataniske gruppen.

Hvis du vil akseptere den fullstendige tilgivelsen som bare Jesus Kristus kan tilby deg - hvis du vil akseptere hans fulle forløsning for alle syndene du noen gang har begått og noen gang vil begå i fremtiden - her er den grunnleggende frelsesbønnen som vil gi deg fullstendig frelst og fullt ut født på ny under blodet som Jesus allerede har utøst for deg på korset. Si denne bønnen høyt, tro den fra ditt hjerte, så blir du straks frelst og født på ny:

Kjære far,


Jeg tror nå at Jesus Kristus er din enbårne Sønn, at han kom til vår jord i kjødet og døde på korset for å ta bort alle mine synder og syndene i hele denne verden. Jeg tror også at Jesus Kristus sto opp fra de døde på den tredje dagen for å gi oss alle evig liv.


Herre Jesus,


Nå bekjenner jeg overfor deg alle de gale og syndige tingene jeg noensinne har gjort i livet mitt. Jeg ber deg om å tilgi meg og vaske bort alle syndene mine med blodet du personlig har utøst for meg på korset. Jeg er nå klar til å ta imot deg som min personlige Herre og frelser. Jeg ber nå om at du kommer inn i livet mitt og lever sammen med meg i all evighet.


Far, Jesus - Jeg tror nå at jeg virkelig er frelst og født på ny.


Takk far.
Takk Jesus.                                                                     Skriv ut

2. Den fullstendige overgivelsen


Det neste trinnet du må ta er å være villig til å fullstendig overgi din kropp, din sjel, din ånd og hele ditt liv i hendene på Jesus for hans fulle kontroll og ledelse. Jesus må nå bli Herre over livet ditt, ikke bare din frelser. Å gjøre Jesus til Herren over livet ditt betyr at du nå vil overføre styringen av hele ditt liv til ham, og han vil nå være den som vil lede livet ditt i den spesifikke retningen som han vil at det skal gå inn i.


Vi ber deg nå om å gå til artikkelen vår, "Den fullstendige overgivelsen", i delen om det grunnleggende om Bibelen. Vi ber deg ta deg god tid til å lese den artikkelen i sin helhet.


Hvis du er helt enig i det, ber vi deg om å gjøre hele overgivelsesbønnen som er der inne. Hvis du kan si hele denne overgivelsesbønnen fra hjertet og overgi alle deler av ditt vesen og alle deler av livet ditt til Herren både for hans ledelse og håndtering, så er du nå klar for trinn 3

3. Kast eller brenn alle gjenstander knyttet til det okkulte


Den neste tingen du må gjøre er å kaste bort eller brenne alle gjenstander knyttet til noen form for okkult aktivitet, som åpenbart vil omfatte alt som har å gjøre med tilbedelsen av djevelen. Dette vil omfatte alle bøker om dette emnet, sammen med tarotkort, ouija-tavle og alle slags lys, røkelse, ringer, smykker, statuer og bilder som brukes i tilbedelsen av Satan.


Denne typen gjenstander, siden de har blitt brukt i riket til Satan og det okkulte, betraktes som forbannede gjenstander, og de må enten brennes eller kastes fullstendig. Som forbannede gjenstander kan demoner fremdeles holde seg knyttet til dem, og demonene kan dermed ende opp med å bli i huset ditt til du enten brenner eller kaster bort alle disse forbannede gjenstandene.

4. Kampbønn for å kaste demonene av deg


Du vil ha ett av to alternativer på dette neste trinnet. Dette neste trinnet vil være hvor du vil prøve å kaste disse demonene fra deg som har fulgt deg og angripet deg som et resultat av ditt direkte engasjement med denne sataniske gruppen.


Du kan enten bli koblet til en god, åndsfylt kirke i ditt område og la pastoren i denne kirken jobbe med deg om dette, eller du kan prøve å gjøre dette på egen hånd. Hvis du vil prøve å gjøre dette på egen hånd, ber vi deg se på vitnesbyrdet vi har gitt tittelen, “Slagbønn for en mann som vokste opp i en satanistisk familie,” i delen åndelig Krigføring på nettstedet vårt.


Dette vitnesbyrdet er om en ung mann som var i stand til å frigjøre seg fra demonene som fortsatt fortsatte å følge og trakassere ham etter at han hadde forlatt den sataniske gruppen som han ble oppvokst i. Vi satte opp en veldig spesiell og kraftig kampbønn for ham, og viser ham hvordan han fullt ut kan bryte demonenes juridiske rettigheter, og hvordan han kan kaste dem bort fra seg for godt.


Alle tilfeller vil være unike og forskjellige, så du må bruke den grunnleggende oversikten fra den bønnen, og deretter utforme din egen personlige bønn, plugge inn dine egne passende ord og det spesifikke settet med fakta du direkte har å gjøre med på slutten.

5. Be om Jesus over deg for hans guddommelige beskyttelse


Det neste du må gjøre for å holde Guds beskyttelse over deg, er å be om Jesu blod på kroppen din, sjelen din og ånden din, sammen med noen ekstra ting jeg vil gi deg i artikkelen jeg vil anbefale nedenfor . Jeg ville gjort denne bønnen en gang i måneden, den første dagen i hver måned.


Innimellom kan demonene komme tilbake for å sjekke deg ut for å se om du har noen hull i din beskyttelse. Hvis de ser Jesu blod fremdeles på deg som et beskyttende dekke, vil de ikke være i stand til å berøre deg eller skade deg, og de vil da mer enn sannsynlig la deg være alene og prøve å finne noen andre de kan plage.


Det vil være vår sterke anbefaling på dette tidspunktet at du leser vår artikkel med tittelen, "Hvordan be om Jesu blod for befrielse og beskyttelse," i delen åndelig krigføring på nettstedet vårt. Denne artikkelen vil gi deg den fulle forklaringen på hvordan du kan påkalle Jesu blod på både deg selv, familien din og de andre hovedområdene du trenger hans beskyttelse på, for eksempel huset ditt og bilen din.

6. Begynn å lese og vokse fra Guds ord


Nå som du virkelig er blitt frelst og født på nytt, må du nå begynne å vokse i din vandring med Herren. Og den viktigste måten du vil vokse i Herren på er ved å lese og studere fra Guds Ord - som er den Hellige Bibelen.


Først ville jeg begynne med å lese fra Det Nye Testamentet. Når du er ferdig med Det nye testamentet, kan du gå tilbake til Det Gamle Testamentet og starte helt fra begynnelsen av det, som er 1.Mosebok.


Jeg ville også lese mange av artiklene på nettstedet vårt, siden nettstedet vårt er satt opp for å få kristne i gang så raskt som mulig. Dette nettstedet vil bidra til å få fart på læringskurven din i Herren, ettersom vi dekker alle de viktigste grunnleggende områdene for en sann vandring med Ham.

7. Start et aktivt bønneliv med Herren


Når du har akseptert Jesus Kristus som din Herre og Frelser, er det viktigste Gud vil se etter å etablere et nært, intimt, personlig forhold til deg. Han vil bli din beste venn. Du må begynne å be og snakke med ham med jevne mellomrom.Vi anbefaler at du leser alle artiklene under søk Gud! delen, bønn delen og Den Hellige ånd delen, da dette vil gi deg god tilleggsinnsikt og informasjon om hvordan du kan nærme deg Herren og etablere denne typen nært, intimt, personlig forhold til ham.

8. Bli med i en god, åndsfylt kirke


Så snart du kan, ville jeg også søke etter å bli med i en god, åndsfylt kirke i ditt område. Be Herren veilede deg til kirken hvor han ønsker at du skal bli med.


Hvis du aldri har vært i en god kirke, vil du kanskje starte med å se på noen av de mer ikke-kirkelige kirkene i ditt område.


Begynn å sjekke ut hver av disse menighetene rundt der du bor, og Herren vil da veilede deg om den han vil at du skal bli med i når du går inn i denne søkemodusen med ham.

9. Bli ledet av Herren om hvordan du skal unnslippe hvis du fortsatt er en del av kulten


Hvis det er en mulighet for at du fortsatt er en del av kulten og fortsatt er for redd for å prøve å dra av deg selv, da må du gå til Herren i bønn og be ham lede deg ut. Denne delen kan vi ikke gi deg spesifikke råd om, da hver av disse spesifikke situasjonene kommer til å bli helt forskjellige.


Du må bli styrt helt av Herren om nøyaktig hvordan du kan frigjøre deg fra denne onde demoniske gruppen uten å bli skadet. Gud vil gi deg den riktige kampstrategien om hvordan du kan unnslippe hvis du fullt ut vil underkaste deg dette fremfor ham og deretter bli fullstendig ledet av ham om nøyaktig hvordan han vil at du skal gjøre det.


Det kan være lurt å starte med å kontakte pastoren i kirken din når du blir med. Forklar situasjonen din til pastoren, og se om han kan hjelpe eller assistere deg på noen måte med å kunne komme løs fra denne onde gruppen uten at du blir skadet på noen måte.

Konklusjon


Igjen vil jeg si til alle som enten er oppvokst i en satanisk familie, eller som har falt inn i denne typen onde grupper gjennom en prosess med forførelse, utpressing eller en eller annen form for hjernevask eller tankekontroll - at det er fullstendig og full tilgivelse for hver og en av dere for alle onde og fæle handlinger du må ha begått mens du var under denne gruppens onde innflytelse - sammen med en fullstendig og komplett befrielse fra medlemmene i gruppen, og fra alle demoner som måtte ha blitt tilknyttet til deg under ditt engasjement med denne onde gruppen.


Ovennevnte 9 trinn vil gi deg nøkkelen til å kunne starte denne befrielsesprosessen gjennom vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

Husk at Satan allerede er en beseiret fiende. Jesus har allerede beseiret ham ved korset. Satan vil snart bli kastet bort fra denne jorden, og du vil aldri, aldri mer, måtte bli bundet og plaget av ham - aldri igjen!


Dermed kan enhver kraft som han for tiden holder over deg på dette tidspunktet bli fullstendig ødelagt akkurat nå gjennom den rene kraften til Jesus Kristus.


Den eneste makten som djevelen nå har over deg, er makten du lar ham ha over deg med din egen frie vilje. Hans makt og grep over deg kan bli ødelagt akkurat nå hvis du er villig til å akseptere Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser.

Ikke bli lurt. Djevelen er en løgner, tyv og morder. Det er ikke en gang et gram godhet eller kjærlighet igjen i ham. Han er fullstendig integrert i den mørke siden hvor han nå ikke har blitt noe annet enn ren ondskap.


Djevelen ble kastet ut av Guds himmel lenge før vi noen gang ble skapt, og han vil aldri, noen gang få en ny sjanse til å komme seg inn igjen. Som et resultat hater han Gud og alle mennesker, og hans eneste mål i dette livet er å ødelegge så mange liv som han muligens kan, og dra så mange sjeler ned i helvete som han kan, før dagen i solen endelig er over. Dagene hans er talte, og han vet det.

Hvis du tilfeldigvis har kommet over denne artikkelen ved å gjøre et Google-søk, er det ikke ved et uhell! Gud har ledet mange av hans fanger til dette nettstedet, og de har blitt helt frigjort gjennom den informasjonen vi har på dette nettstedet.


Bibelen forteller oss at vår Gud ikke gjør forskjell på mennesker.


Hva dette betyr er at hvis Gud har satt andre fanger fri fra klørne av ren ondskap, så kan han også gjøre nøyaktig det samme for hver enkelt av dere - hvis dere bare vil være villige til å samarbeide med ham og jobbe med ham i løpet av leveringsprosess.


Bibelen forteller oss at Gud ønsker at intet menneske skal gå til grunne - og det inkluderer også hver enkelt av dere!

Hvis du har kommet over dette nettstedet og har bestemt deg for å bli frigjort ved å gå gjennom de ni trinnene som er skissert ovenfor, vil Gud nå ta full og full kontroll over hele livet ditt, og han vil nå bevege seg for å gi deg et helt nytt liv med en helt ny ny start.


Hvis du fremdeles ikke er sikker, eller bare er for redd for å prøve å ta dette dristige skrittet, er det bare å henvende seg til Herren i bønn og begynne å snakke med Ham som om Han skulle være en beste venn.


Han vil høre hvert ord av bønnen din, og han vil på en eller annen måte vise seg selv for deg og komme gjennom til deg slik at du kan se at han virkelig er levende og ekte - og ønsker å gjøre deg fullstendig fri fra denne dårlige og onde gruppen slik at han så kan gi deg det utrolige livet som han allerede har planlagt for deg før du til og med ble født i mors liv.

Vår Herre og Frelser Jesus Kristus er ren kjærlighet. Djevelen og hans tankeløse etterfølgere er ren ondskap. Valget er nå ditt.


Hvem vil du følge og tjene i dette livet - Herren Jesus Kristus, som da vil føre deg til det mest strålende og hellige stedet du noen gang kan forestille deg når du dør og krysser over - selve himmelen?


Eller vil du følge djevelen rett i helvetes groper, der Bibelen sier at røyken fra din pine vil stige opp for alltid?

Jeg vil nå gi deg noen av de kraftigste versene i hele Bibelen:

 I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve. Du skal elske Herren din Gud, lyde hans røst og holde fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det landet som Herren med ed lovet å gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob." (5.Mosebok.30:19~20)

Legg merke til at Gud gir deg et personlig valg å ta med din frie vilje. Gud respekterer virkelig din frie vilje, og han vil aldri gå imot den. Satan og hans etterfølgere gjør akkurat det motsatte. De søker å kontrollere din frie vilje slik at de fullt ut kan dominere og kontrollere deg for deres egen glede og fortjeneste.


Velg Herren Jesus Kristus, så vil du leve i all evighet i himmelen sammen med Jesus og alle dine frelste kjære! Velg Satan og hans etterfølgere, så havner du på det mest forferdelige stedet du kan tenke deg, der det ikke er noen flukt i all evighet.


Du må velge denne dagen hvem du vil tjene og følge. Din evige skjebne vil for alltid bli bestemt på valget du bestemmer deg for å gjøre på dette området.


KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen