Den Hellige Ånd`s 9 gaver

HolySpirit.no Logo

I tillegg til den Hellige Ånds 9 frukter, forteller Bibelen oss også at det er 9 av Den Hellige Ånds gaver.


Bare så det er sagt så føler vi at Den Hellige Ånds 9 frukter er mye viktigere enn de 9 gaver er.


Som den Hellige Ånds 9 frukter har å gjøre med Gud, meddeles en del av hans Guddo-

mmelige natur inn i kjernen av vårepersonligheter for å gjøre osstil et mye bedre og hellig folk. Guds ultimate mål for oss alle er vår helliggjørelse i Ham, og en del av den hellige prosessen har å gjøre med Den Hellige Ånd som overfører 9 spesifikke guddommelige kvaliteter og attributter til våre personligheter.

Men hvis den Hellige Ånds 9 frukter er kaken, så er den Hellige Ånds 9 gaver glasur på kaken.


Sett disse to sammen, og la Gud få jobbe med en troende med begge settene av disse 9 frukter og 9 gaver.


Og du vil ha en mektig helliggjort soldat av Jesus Kristus, og den Hellige Ånds 9 gaver vil gi deg en alvorlig tung ammunisjon til å ha til din disposisjon mens du går med Guds salvelse i ditt daglige liv.

Jeg kaller de 9 gaver fra Den Hellige Ånd "torpedo gaver", da Den Hellige Ånd kan manifestere noen av disse 9 gaver gjennom enhver troende når som helst som Han vil ønske å gjøre det.


Hver av disse gaver er store kraftgaver, og de er alle direkte, overnaturlige, mirakuløse manifestasjoner direkte fra Den Hellige Ånd selv.


Og enhver kristen kan komme seg på riktig sted for å motta disse 9 gaver, som apostelen Paulus selv forteller oss, ikke å være redd for å prøve å røre opp disse 9 spesifikke gaver med Herren.


Her er det direkte verset fra vår Bibel om Den Hellige Ånds 9 gaver:

  • "Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil." (1.Korinter.12:7~11)

Ikke bare forteller Bibelen oss at disse Åndens gaver er tilgjengelige for alle troende, men da tar det det et skritt videre og forteller oss at vi faktisk kan prøve å røre disse 9 gaver opp med Herren.


Her er 5 veldig gode vers som forteller oss ikke å bare ønske åndelige gaver, men å ikke være redd for å prøve å røre disse gaver opp med Herren:

  • "Derfor, mine søsken: Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale." (1.Korinter.14:39)


  • "... og begjær åndelige gaver, men spesielt at du kan profetere." (1.Korinter.14:1)


  • "Ikke slukk Ånden, ikke forakt profetier." (1.Tessaloniker.5:19)


  • "Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. Legg vekt på   dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt."  (1.Timoteus.4:14)


  • "Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme  opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg!" (2.Timoteus1:6)

Som sådan bør hver troende gå til Herren i bønn og be ham om å frigjøre disse 9 gaver gjennom dem når som helst som han vil ønske å gjøre det.


La Gud vite at du vil være et villig verktøy for manifestasjonene av disse gaver, og at du vil gi ham et fullt og solidt grønt lys for å manifestere disse gaver gjennom deg når som helst Han vil gjøre det.


Disse 9 gaver er en enorm hjelp og ikke bare hjelp til deg i din egen personlige vandring med Herren, men mange av dem kan også brukes til å hjelpe andre mennesker ettersom spesielle behov og omstendigheter oppstår i deres liv.


Legg merke til den aller første linjen i dette verset, som sier at disse 9 gaver er gitt til hver og en for "alles fortjeneste".


Jeg vil gå videre og bryte ned hver av disse Åndens gaver i sin egen artikkel, så du kan klikke på linken for å lese hver enkelt. Og kom så tilbake og les min konklusjon.


Når du kommer til hver av gavene, kan du se nøyaktig hva hver og en av disse 9 gaver handler om, og hvor viktig de kan bli i livet ditt hvis du bare vil tillate Den Hellige Ånd å manifestere dem gjennom deg når som helst ettersom Han trenger  å gjøre slik.

Konklusjon


Bare stopp og tenk på hva alle 9 av disse gaver fra Den Hellige Ånd handler om. Vi snakker om Gud, Den Allmektige, som kommer ned og manifesterer en del av seg selv gjennom disse 9 gaver, siden Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er perfekt med hverandre i den guddommelige treenighet.


Dette er det jeg kaller å skyve grensene sammen med Herren. Med hver eneste av disse 9 gaver som direkte, mirakuløse manifestasjoner fra Den Hellige Ånd, forsøker du å tråkke inn i dypere farvann med Herren. Og det er akkurat hva Gud ber oss alle om å gjøre med disse 9 spesielle gaver.


Når apostelen Paulus, som jeg tror var den største av alle apostlene i det nye testamente, forteller oss å "begjære alvorlig" disse åndelige gaver og ikke være redd for å prøve å røre disse gaver opp med Herren, så vet du at Gud Faderen gir oss alle et stort, grønt lys som kommer etter disse 9 spesifikke gaver.


Tenk bare hvor mange flere du kan hjelpe og redde hvis du vil tillate Den Hellige Ånd å manifestere noen av disse 9 gaver gjennom deg fra tid til annen.


Hver av disse 9 gaver er store kraftgaver, og de fleste av dem tillater Herren å komme inn og manifestere seg selv for å hjelpe noen andre ut.


Selv om Jesus er i himmelen akkurat nå med sin far, har vi alle fortsatt den Hellige Ånd som lever på innsiden av oss. Og gjennom Den Hellige Ånd kan både Gud Faderen og Jesus Kristus fortsatt manifestere seg i vårt daglige liv og i eventuelle situasjoner som vi trenger deres hjelp til.


Gud og Jesus er fortsatt i redning, hjelp og frelsesvirksomhet - og hvis du vil tillate Gud å manifestere disse 9 gaver gjennom deg fra tid til annen, kan du selv bli en aktuell partner i noen av deres guddommelige, redning, befrielsesoppdrag.


Du kan selv bidra til å videreføre det guddommelige overnaturlige ministerium som Jesus forlot da han steg opp til sin Far.


Igjennom denne nye artikkelen har vi nettopp satt opp, "Den store kommisjonen - redde, helbrede, levere og disiple", disse 9 spesielle kraftgaver vil virkelig hjelpe deg med å være i stand til å redde, helbrede, levere og disiple andre mennesker i dette livet.


Jeg kaller disse for "torpedo gaver", fordi de er som en ladet torpedo, klar til å skyte ut av deg når som helst under kontroll og retning av Den Hellige Ånd. Disse Hellige Ånds gaver er ammunisjonen du trenger for å gå i krig for Herren for å hjelpe de fangede fri, som Bibelen forteller oss alle om å lære å bli gode soldater av Jesus Kristus.


Kombiner disse Den Hellige Ånds 9 gaver med Den Hellige Ånds 9 frukter, slik at Gud kan forvandle og forme deg til den slags person Han vil at du skal bli i Ham, og du vil da bli en virkelig helliget, fullastet Gud -kriger som kong David og Joshua var.


Da vil du være klar til å ta på de virkelige Goliatene i denne verden absolutt uten frykt, siden du vet nå at du har Den Hellige Ånds kraft selv på innsiden av deg.


Deretter sammen med disse 9 spesielle kraftige gaver av Ånden som kan manifesteres gjennom deg når som helst for å hjelpe enten deg selv eller andre mennesker ettersom forskjellige behov vil oppstå i deres liv.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Den Hellige ÅndStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd