Bibelves om Frykt

HolySpirit.no Frelse
Bibelvers om Frelse

Bibelvers om FryktVelkommen til "Fri fra Frykt": Guds Ord som Kilde til Styrke og Trygghet


Denne siden er et hellig rom, en oase hvor vi utforsker bibelvers som bryter lenkene av frykt. Guds Ord, som en mektig kilde til visdom, guider oss gjennom mørkets daler og viser veien mot sann frihet. I møte med livets bekymringer og usikkerhet, inviterer hvert vers deg til å dykke ned i troens dybder. Gjennom løftene om Guds kjærlighet og beskyttelse finner vi styrke til å overvinne frykten.


"Fri fra Frykt" er ikke bare en samling vers; det er et håpens sted, hvor Guds kjærlighet kaster ut all frykt, og troen på Hans nærvær bringer ro til selv de mest stormfulle sjeler.


Her kommer 32 flotte bibelvers til deg om frykt:

 • "Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd." (Jesaja.41:10)


 • "Når jeg er redd, stoler jeg på deg." (Salmene.56:4)


 • "Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går." (Josva.1:9)


 • "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Filipperne.4:6-7)


 • "For Jeg er Herren din Gud, som har grepet din høyre hånd, Han som sier til deg: ‘Frykt ikke, Jeg hjelper deg." (Jesaja.41:13)


 • "Herren er ved min side. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?" (Salmene.118:6)


 • "Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten." (1.Johannes.4:18)


 • "Ja, selv om jeg må vandre gjennom vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For Du er med meg. Din kjepp og Din stav, de trøster meg." (Salmene.23:4)


 • "Kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere." (1.Peter.5:7)


 • "Menneskefrykt fører i snare, men den som stoler på Herren, skal være trygg." (Ordspråkene.29:25)


 • "For Gud har ikke gitt oss en motløs-hetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens Ånd." (2.Timoteus.1:7)


 • "Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for?" (Salmene.27:1)


 • "Jeg søkte Herren, og Han svarte meg; Han fridde meg ut fra alt jeg frykter for." (Salmene.34:5)


 • "Vær sterke og modige, frykt ikke og vær ikke skrekkslagne for dem! For Herren din Gud er selv den som går med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg." (5.Mosebok.31:6)


 • "Herren, Han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet." (5.Mosebok.31:8)


 • "La ikke deres hjerte bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på Meg!." (Johannes.14:1)


 • "Dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!" (Romerne.8:15)


 • "Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver." (Matteus.10:29~31)


 • "Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?" (Hebreerne.13:6)


 • "Men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd, og skrek høyt, for alle sammen så ham, og de ble skrekkslagne. Men i det samme talte Jesus til dem og sa: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!" (Markus.6:49-50)


 • "Selv om dere skulle lide for rettferdighetens skyld, er dere salige. Men frykt ikke for deres trusler, og bli heller ikke forskrekket." (1.Peter.3:14)


 • "Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket." (Lukas.12:32)


 • "Når jeg er redd, stoler jeg på deg. Jeg stoler på Gud, jeg priser hans ord. Jeg stoler på Gud, jeg er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg?" (Salmene.56:4~5)


 • "Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham." (Salmene.103:13)


 • "Da sa engelen til henne: «Frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus." (Lukas.1:30~31)


 • "Jesus hørte det og sa til faren: «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.»" (Lukas.8:50)


 • "Hvor stor Din godhet er, som Du har gjemt for dem som frykter Deg, som Du har beredt for dem som tar sin tilflukt til Deg for øynene på menneskenes barn. Du skal gjemme dem i Ditt ansikts skjul, borte fra menneskets onde råd. Under et dekke skal Du bevare dem fra tungers angrep." (Salmene.31:20~21)


 • "Ja, Jeg er Den som trøster dere. Hvem er du som frykter en mann som skal dø, og for et menneskebarn som skal visne som gress." (Jesaja.51:12)


 • "Blir ikke fem spurver solgt for to kobbermynter? Og ikke én av dem er glemt av Gud. Men til og med hårene på deres hode er talt, alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver." (Lukas:12:6~7)


 • "Løsepengen for en manns liv er hans rikdom, men den fattige hører ingen trussel." (Ordspråkene.13:8)


 • "Frykt derfor ikke for dem! For ingen-ting er skjult som ikke skal bli avslørt, og ingenting er gjemt som ikke skal bli kjent." (Matteus.10:26)


 • "Frykt ikke for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete." (Matteus.10:28)

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers