Kampbønn for å bryte en

generasjonell-forbannelseslinje

Her er kampbønnen for å forsøke å bryte noen grep som disse demonene kan ha på deg, og som er opprettet gjennom din naturlige far.


1. Jeg ville prøve og si denne kamp-bønnen når du skal være hjemme alene - da dette vil være en kamp mellom deg, Gud og disse demonene. Men hvis du foretrekker å ha din mor eller kjæresten din ved din side når du gjør det, vil det også være greit.

2. Jeg ville sagt hele denne bønnen høyt, siden demoner ikke kan lese tankene dine.

Den første delen av bønnen vil være at du gå fremfor Gud Faderen for å bekjenne din far og din farfars synder. Jeg vil da få deg til å fullstendig tilgi faren din for alle synder han personlig har begått mot deg.


Når det er blitt gjort riktig, vil du helt bryte forbannelseslinjen som kan ha dannet seg mellom deg og din far. Jeg vil også få deg til å bryte noen ugudelige og usunne sjelebånd som kan ha utviklet seg mellom deg og din far som kan være det disse demonene mater og opererer på.


Den andre delen av bønnen, etter at du har fullstendig ødelagt forbannelseslinjen med Gud Faderen, er da å snu og kaste demonene ut av deg, muntlig ved å snakke ut høyt til dem.


Når du gjør dette, ville jeg holde bønnen i din venstre hånd og lese den derfra, og holde ut din høyre hånd mot demonene ettersom du befaler dem å forlate deg.


Bibelen sier at Gud Faderens høyre hånd er hans hånd av befrielse og makt. Som Hans barn har du lovlig rett til å bruke din høyre hånd til å gjøre dette, nesten som å bruke et sverd.


3. Legg gjerne til noe annet i bønnen eller juster noe av ordlyden. Måten jeg har formulert bønnen på, er på den nøyaktige måten jeg ville gjøre det om jeg var i din posisjon.


Du kan også vise din mor bønnen før du gjør det, så hun ikke har noen problemer med å gjøre dette.


Jeg antar at hun vet om din åndelighet og ikke har problemer med at du gjør dette siden hun også har blitt angrepet tidligere fra de samme demonene.


4. Jeg ville sagt denne bønnen 3-4 ganger i løpet av de neste dagene. En gang burde teknisk sett holde, men jeg vil gå for ekstra 2 eller 3 ganger for å vise både Gud og disse demonene at du mener alvorlig business, og at du nå skal avslutte denne plagen en gang for alle.


Gi meg tilbakemelding på hvordan alt dette fungerer etter at du har gjort denne kampbønnen riktig fremfor Herren.

1. Bønn til Gud Faderen om å bryte Demonenes juridiske rettigheter


"Far,


I Din Sønn Jesu Kristi navn nærmer jeg meg nå din trone med en veldig alvorlig sak. Jeg vet at du vet hva som har skjedd med meg med alle disse demonene som angriper meg fra tid til annen.


Far, i Jesu navn, jeg vil fortelle deg akkurat nå at jeg har fått nok av disse demoniske angrepene og jeg vil avslutte det akkurat nå!


1. Far, etter å ha undersøkt livet mitt og bakgrunnen jeg har vokst opp i - tror jeg at disse demonene kan komme fra og stammer fra min naturlige far. Jeg tror at min naturlige far har demoner på ham, og av hvilken som helst grunn har noen av disse demonene valgt å komme etter meg som et resultat av det naturlige forhold mellom far og barn som jeg har og har hatt med min far.


Jeg tror ikke at disse demonene har noen juridisk rett til å komme rett etter meg som de har gjort - men at den deres juridiske rettigheter kommer fra, er min far.


Jeg vet ikke nøyaktig hvilke synder eller overtredelser min far har begått mot deg, for å gi disse demonene den juridiske rett til å knytte seg til ham som de har gjort.


Men uansett hva deres juridiske rettigheter er for å knytte seg til min far - Vil jeg nå komme mot de juridiske rettighetene og fullt ut ødelegge dem alle i Jesu Kristi navn.


Disse juridiske rettighetene har nå gitt noen av disse demonene en slags åpning for å kunne komme direkte etter meg som de har gjort i ganske mange år.


2. Far, i Jesu navn, det første jeg vil gjøre er å fullstendig bekjenne min fars synder til deg direkte. Selv om jeg ikke vet hva de alle er på dette tidspunktet, vet jeg at du gjør det, og jeg vil bekjenne dem for deg som følge av hva ditt Ord har fortalt oss å gjøre med denne type saker.


Ditt Ord sier i 3.Mosebok:

  • "Da skal de bekjenne sin egen og fedrenes skyld. De handlet troløst mot meg og satte seg opp mot meg. Så vil jeg huske min pakt med Jakob. Pakten med Isak og pakten med Abraham vil jeg også huske." (3.Mosebok.26:40,42)

Far,


i Jesu navn bekjenner jeg nå for deg alle de gale og syndige tingene min far har gjort mot deg.


Jeg ber om at du har barmhjertighet med hans sjel og at du gjør en sterk og mektig bevegelse på ham for å få ham frelst og renset opp i før det er for sent for ham å kunne gjøre dette med deg.


Far, jeg vet også at min farfar var en abortist som har utført tusenvis av aborter. Som et resultat kan han også ha trukket demoner på ham, og de kan ha blitt knyttet til min egen far, fordi ditt Ord forteller oss at fedrenes synder og misgjerninger kan gå ned så langt som 3 eller 4 generasjoner på fremtidige barn.


Far, i Jesu navn, vil jeg nå fullt ut bekjenne min farfars synder for alle de abortene han noensinne har utført. Jeg vet at abort er en ond, skjendig synd og avskyelig i ditt syn, og jeg ber om at du også har barmhjertighet på hans sjel på hans dommedag med deg.


Far, jeg vil også la deg personlig vite at jeg er villig til å tilgi min far helt for det han har gjort med meg i fortiden min. Jeg vet at han en gang forsøkte å kvele meg når jeg var bare et barn.


Igjen, jeg tilgir ham fullstendig for alle disse forferdelige og onde handlinger, og jeg vil ikke holde noen fiendskap eller noen form for utilgivelse mot ham. Jeg vet at alle endelige dommer hviler utelukkende i dine hender, og at du blir hans endelige dommer når alt er endelig sagt og gjort.


3. Far, i Jesu navn, vet jeg at noen av fars fars synder og overtredelser har åpnet døren for disse demonene til å kunne komme inn i hans liv og feste seg til ham.


Som et resultat av dette angrepet tror jeg at noen av disse demonene har hoppet fra ham til meg og prøver å angripe meg og ødelegge min åndelige forbindelse som jeg har med deg. Jeg tror at jeg kan kjempe med en slags forbannelseslinje slik som disse demonene har angrepet meg over alle disse årene.


Far, i Jesu navn, jeg vil nå komme mot denne forbannelseslinjen og til slutt bryte den en gang for alle!


Fader, i ditt Ord, har du fortalt oss:

  • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere."(Lukas.10:19)

Far, ditt ord har fortalt oss i Matteus.10:1 og Markus.6:7 at vi skal ha din makt og din autoritet til å kunne kaste ut alle demoner og urene ånder.


Far i Jesu navn vil jeg nå bruke autoriteten du har gitt oss fra de tre versene ovenfor, til å trampe over alle mine fiender, og å kaste ut alle demoner og urene ånder som prøver å komme mot meg.

Far, i Jesu navn, som opererende under Din kraft og Din fullmakt - Tar jeg nå full autoritet over denne forbannelseslinjen og bryter hver eneste del av denne forbannelseslinjen som disse demonene kan føde på og operere på.


Far, i Jesu navn bryter jeg nå hver eneste del av denne onde forbannelses-linjen. Far, i Jesu navn, befaler jeg den til å være fullt ødelagt akkurat nå - nå og for alltid! Jeg gjentar, jeg befaler nå hver eneste tomme av denne forbannelseslinjen til å bli helt brutt og helt ødelagt akkurat nå i Jesu Kristi navn!

Far, jeg tror nå at forbannelseslinjen som har eksistert mellom min far og meg, nå er helt ødelagt, og disse demonene vil ikke lenger ha noe mer juridisk rett til å fortsette å angripe meg som de har gjort.


4. Far, som følge av at min far er min naturlige far, innser jeg også at det kan være et usunn og ugudelig sjelebånd som kan ha utviklet seg mellom oss to og som disse demonene kan føde og operere på. Selv om han er min naturlige far, eier han meg ikke, jeg tilhører heller ikke ham. Jeg tilhører bare Deg og min Herre og frelser Jesus Kristus.

Far, i Jesu navn, ber jeg nå om at du fullstendig bryter alle ugudelige og usunne sjelebånd som kan eksistere mellom min far og meg som disse demonene kanskje kan fôre seg og opererer på.


Fader, i Jesu Kristi navn - Jeg befaler nå at alle sjelebånd mellom meg og min far blir helt ødelagte, akkurat nå! Jeg gjentar - Jeg befaler nå at de sjelebånd som kan eksistere mellom min far og meg blir helt ødelagt og helt kuttet akkurat nå i Jesu Kristi navn!

2. Kampkommando for å drive ut demoner


Far, jeg vil nå komme mot hver eneste demon som har angrepet meg over alle disse årene.

Far, du har sagt i ditt ord at Den Hellige Ånd's sverd er ditt Ord. Far, i Jesu navn, la ditt ord være mitt sverd! Far, jeg gjentar, la ditt ord være mitt sverd, slik at jeg kan drive disse demonene vekk fra meg en gang for alle!

HOLD UT DIN HØYRE HÅND UNDER DENNE NESTE DEL !


Jeg snakker nå til alle og enhver demon som har knyttet seg til meg eller min far over alle disse årene.


Demoner, jeg vet at dere har vært på min far i en årrekke. Jeg vet også at dere alle har forsøkt å komme imot meg som et resultat av de juridiske rettighetene min far har gitt dere.


Imidlertid har jeg ikke gjort noe galt for min Gud og min Herre og Frelser Jesus Kristus som ikke er oppgjort. Jeg har ikke gitt noen av dere noen form for juridisk rett til å angripe meg, som dere har gjort over alle disse årene. Jeg vet at dere alle har fôret på en forbannelseslinje som min egen far har tillatt å bli satt opp med sine synder og overtredelse mot min Herre og Frelser.

Men alt dette kommer til å slutte akkurat nå! Jeg gjentar, i Jesu Kristi navn, alt dette kommer til å slutte akkurat nå!

Jeg har gått fremfor Gud Faderen og har fullstendig bekjentgjort alle synder og overtredelser fra min far direkte til ham. Hans liv, og dommen i hans liv, har nå blitt fullstendig engasjert over i hendene til Gud Faderen.


Jeg har også fullt ut bekjentgjort alle syndene til min farfar som ikke var noe godt og gudfryktig menneske.

Demoner, i Jesu Kristi navn, har jeg nå tatt full autoritet, full kraft og den fulle salvelse fra Guds Faderen og hans Sønn Jesu Kristi til helt og fullt bryte hver eneste del av denne forbannelsensinje som har dannet seg mellom meg og min far.


Jeg gjentar - som et født-på-nytt barn av Gud Faderen, har jeg nå tatt full autoritet over denne onde forbannelseslinjen, og jeg har helt brutt og fullstendig ødelagt hver eneste del av den i Jesu Kristi navn!


Det er nå ingenting igjen mellom meg og min far. Dere har dermed ikke lenger noen juridiske rettigheter til å fortsette å følge, sjikanere eller angripe meg som dere har gjort over alle disse årene!

Far, jeg påkaller nå min Herre og frelser Jesu Kristi blod over hver tomme av kroppen min, over hver tomme av min sjel, og over hver tomme av min ånd som en full beskyttende dekning. Jeg påkaller nå Jesu blod over hele huset - fra topp til bunn, fra side til side, fra forsiden til baksiden.


Jeg påkaller nå Jesu blod over min mor Judy, over min søster Mary, over min bror Tommy, og over min mors kjæreste Jonathan.

Demoner, dere har også angrepet min mor Judy og hennes kjæreste Jonathan tidligere. Dette skal også slutte nå!


Jeg har nå fullt ut dekket hver eneste av mine familiemedlemmer med Jesu Kristi blod - og dere vil aldri noen gang forsøke å komme imot noen av oss igjen. Jeg gjentar - dere skal aldri noen gang forsøke å komme imot noen av oss igjen!


Demoner - i Jesu Kristi navn - Jeg påkaller nå Jesu blod mot hver og en av dere! Jeg gjentar, jeg påkaller nå blodet fra min Herre og Frelser Jesus Kristus mot hver og en av dere. Deres festninger og deres forbannelseslinjer er nå helt ødelagte, fullstendig ødelagte og fullstendig utslettet av Den Hellige Ånds kraft! Det er nå ingen ting tilbake for noen av dere å holde fast på!


Demoner, i Jesu Kristi navn - Jeg befaler dere nå om å forlate meg, dette huset, min mor Judy, min bror Tommy, søsteren min Maria og min mors kjæreste Jonathan!


Demoner, gå nå - i Jesu Kristi navn! Jeg gjentar - gå nå i Jesu Kristi navn og vær for alltid forvist fra vår nærhet!

Far, jeg tror nå fullt og fast at du har drevet hver enkelt av disse demonene ut av livet våres for godt. Jeg har full tiltro og tro på at seieren nå er vår.


Takk Far


Takk Jesus


Takk Hellige Ånd"

Konklusjon


Som jeg sa i slutten av artikkelen min om de 4 nivåene av åndelig krigføring mot demoniske ånder, tror jeg virkelig at Gud skal oppreise flere salvede soldater, unge og gamle, som ikke vil være redd for å gå med sin salvelse og makt for å engasjere seg, og sette fangene fri fra enhver trelldom de måtte ha falt inn i.


Mange mennesker er bundet opp med alt fra narkotika, alkohol, dysfunksjonelle forbindelser - for hard kriminell aktivitet og pervertert seksuell livsstil.


Mange av disse menneskene opererer under tung, demonisk innflytelse som et resultat av å krysse over og operere i noen av disse tyngre syndområder med Herren.


Gud Faderen løfter nå banneret og roper fram dem som ikke vil være redde for å gå og operere i Hans kraft og salvelse for å sette slike fanger fri fra de ekstreme demonske områdene de måtte ha falt inn i.


Vi vil legge til flere artikler i nær fremtid i avsnittet Åndelig krigføring på nettstedet vårt, noe som gir deg mer informasjon og kunnskap om denne delen av din vandring med vår Herre og Frelser.


For de av dere som ikke er redde for å kjempe mot demoner i det åndelige riket eller menneskelige fiender i vårt naturlige rike, kan Gud bruke hver og en av dere fra tid til annen for å gå på et stort rednings- og frigjøringsoppdrag for å sette en fanget fri.


La Gud reise deg opp og bygge deg opp i Hans Ords kjennskap og åpenbaring, og opprettholde dine åndelige radarer, hvis han noen gang skulle kalle på noen av dere til å marsjere ut og sette en fanget fri.


Apostelen Peter gikk bokstavelig talt på vann - og det kan du også hvis du er villig til å la Gud bygge deg opp i sin nåde, kunnskap og makt, slik at du deretter kan bevege deg inn i disse dypere farvann med Ham.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall