Bibelvers om Håp

HolySpirit.no Søke Gud
Bibelvers om å Søke Gud

Bibelvers om HåpVelkommen til "Håpets Oase": Nær Guds Hjerte gjennom Hans Ord


I hjertet av troen spirer håpet som en evig blomst, og denne siden er en hellig oase hvor vi utforsker bibelvers som lyser opp veien mot håp. Guds Ord er kilden, en uuttømmelig brønn av trøst og visdom som veileder oss gjennom livets stier. Hvert vers på denne siden er som et strå av morgenlys, en påminnelse om at Guds løfter gir styrke i våre svakeste øyeblikk.


La "Håpets Oase" være ditt tilfluktssted, et sted hvor troen blomstrer, og hvor hvert ord er en invitasjon til å omfavne den guddommelige vissheten: i Guds kjærlighet finner vi håpet som aldri svikter, og i Hans Ord, en uovervinnelig glede.


Her kommer 25 flotte bibelvers til Deg om Håp:

 • "For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp. Da skal dere påkalle Meg og gå av sted og be til Meg, og Jeg skal høre på dere." (Jeremia.29:11~12)


 • "Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud! Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud." (Salmene.42:12)


 • "Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette." (Jesaja.40:31)


 • "Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." (Salmene.121:7~8)


 • "Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft." (Romerne.15:13)


 • "Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser." (Hebreerne.11:1)


 • 'Så blir de da stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten." (1.Korinter.13:13)


 • "Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!" (Matteus.11:28)


 • "Du er mitt skjul og mitt skjold. Jeg har satt mitt håp til Ditt Ord." (Salmene.119:114)


 • "Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Og ikke bare det, vi roser oss også i trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss." (Romerne.5:2~5)


 • "La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han som ga løftet, er trofast." (Hebreerne.10:23)


 • "Stå fast, og Han skal styrke deres hjerte, alle dere som håper på Herren." (Salme.31:25)


 • "For i dette håpet ble vi frelst, men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det en ser? Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet." (Romerne.8:24~25)


 • "Et håp som drar ut, gjør hjertet sykt, men et ønske som er oppfylt, er livets tre." (Ordspråkene.13:12)


 • "Men jeg vil se etter Herren. Jeg vil håpe på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg." (Mika.7:7)


 • "Jeg venter på Herren, min sjel venter, og til Hans Ord har jeg satt mitt håp." (Salmene.130:5)


 • «Herren er min del», sier min sjel, «derfor håper jeg på Ham.» (Klagesangene.3:24)


 • "La Din miskunnhet være over oss, Herre, for vi setter vårt håp til Deg." (Salmene.33:22)


 • "Håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss." (Romerne.5:5)


 • "Herren Guds Ånd er over Meg, for Herren har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt Meg for å forbinde dem som har et nedbøyet hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri." (Jesaja.61:1)


 • "Led meg i din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen." (Salmene.25:5)


 • "Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde," (1.Peter.1:3)


 • 'Hellige Gud som Herre i deres hjerter, og vær alltid rede til forsvar overfor enhver som krever dere til regnskap for håpet som bor i dere, men gjør det med ydmykhet og gudsfrykt." (1.Peter.3:15)


 • "Det er én kropp og én Ånd, slik dere ble kalt i ett håp ved deres kall." (Efeserne.4:4)


 • "For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet som ligger i dette mysteriet blant hedningene, det er: Kristus i dere, håpet om herligheten." (Kolosserne.1:27)