Treenighetslæren

Del 7 av 12 deler


Denne neste læren er en annen stor en som må være fullt trodd og akseptert. Treenighetslæren kan oppsummeres slik:


En Gud i Tre Personer


I vår kommende artikkel med tittelen "Treenighetslæren", skal vi gi dere alle de store versene som viser at både Gud Faderen, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd er Gud og Herre selv. Som sådan kan Gud Faderen nå si at vi bare har å gjøre med en Gud, men en Gud i tre separate og forskjellige personer.


Denne spesielle læren er hvor du virkelig kan fange mange av de andre falske religioner som er i verden i dag. Alle vil fornekte Jesu guddommelighet og guddom. De vil si at Jesus var en stor mann og en stor profet, men de vil aldri innrømme at han er både Gud og Herre selv som Gud Faderen og Den Hellige Ånd er.


Igjen er enhver menighet som ikke forkynner og lærer at Jesus Kristus er både Gud og Herre selv, ikke en sann gren av Kristendommen og kan dermed ikke aksepteres og følges. Derfor er læren om treenigheten en så grunnleggende og fundamental lære om den kristne tro at den må være helt trodd og akseptert.


Bunnlinjen i denne læren - det er bare én Gud, men en Gud i tre separate, forskjellige personer. Denne Treenige guddom er Gud Faderen, Hans enbårne Sønn Jesus Kristus, og Den Hellige Ånd, og at hver person av den guddommelige treenighet vil være for alltid og for alltid å være likestilte.


Neste del