4 nivåer av åndelig krigføring mot demoniske ånder

De første 2 nivåer av åndelig krigføring mot demoniske ånder

1. Demoner angriper - uten noen juridisk rett til å gjøre det


For de fleste kristne vil dette første nivået være det de sannsynligvis må møte oftest fra tid til annen. Dette første nivået er når en demon eller en gruppe av demoner begynner å angripe deg fra en utvendig posisjon, uten noen juridisk rett til å gjøre det.


Jesus selv måtte møte Satan med denne typen utvendige angrep da Gud førte ham ut i ørkenen i 40 dager og 40 netter. I dette villmarksområdet fikk Satan bokstavelig talt friste Jesus med tre spesifikke fristelser.


Hvis Gud tillot at Hans Sønn ble fristet på denne måten, vet du at sjansene er veldig gode for at mange av oss må møte denne samme slags demoniske angrep fra tid til annen fra samme utenfor posisjon.


Vi har allerede en annen artikkel på vårt nettsted, "Kampvers mot Demoniske angrep" under delen "åndelig krigføring" på nettstedet vårt. I denne artikkelen viser jeg deg nøyaktig hvordan du skal håndtere et demonisk angrep som kommer på deg fra denne typen utvendig posisjon. Jeg gir deg også en god, grei og enkel kampkommando som du kan bruke til å drive de demoner fra deg som forsøker å komme direkte mot deg.


Jesus har allerede gitt oss sin kraft, hans salvelse og hans autoritet til å kaste ut demoner og trampe over alle våre fienders makt.


Det er rett og slett et spørsmål om at hver eneste Kristen er villig til å ta opp sitt sverd, som er Guds ord, og beordre demonene om å forlate deg i Jesu Kristi navn. Så enkelt er det på dette første nivået av åndelig krigføring med å håndtere direkte med noen form for demonisk angrep.

2. Demoner angriper -

som et resultat av en juridisk rettighet til å kunne gjøre det


På dette andre nivået begynner ting å bli mye tyngre. Dette andre nivået er når demoner begynner å komme inn for et angrep, men denne gangen har de en fullt lovlig rett til å kunne gjøre det.


Dette er riket som får mange kristne i vanskeligheter med demoner. Hva som skjer i dette andre nivået er at den kristne har gitt noen form for juridisk rett til demonene for å kunne starte et fullskala angrep mot dem.


Bibelen forteller oss fra Jocobs bok at vi tilsynelatende har en slags beskyttende vern rundt oss som beskytter oss mot demoniske ånder. Hvis vi ikke hadde denne typen beskyttende hekk, så kan du satse på at mange flere kristne ville kommet under direkte demoniske angrep. Her er verset:

 • "Har du ikke satt et vern rundt ham, hans hus og alt det han har på alle kanter,..." (Job.1:10)

Som et resultat av dette beskyttende vernet ser det ut til å være en slags åndelig lov i drift som demoner må overholde. De kan av og til kunne komme imot deg som beskrevet i nivå ett, men de kan enkelt kastes av deg ved bare å utstede en god, grunnleggende kampkommando - fortelle dem at de nå må forlate deg i Jesu Kristi navn når du skjønner at det virkelig er dem som har angrepet deg.


Men hva demoner gjør, er bare å vente på at noen kristne får et hull i sitt beskyttende vern. Og hvordan forårsaker du et hull i ditt beskyttende vern som gir demoner en juridisk rett til å kunne komme direkte etter deg? Ved å engasjere deg og krysse over i noen direkte synder og overtredelser som er uttrykkelig forbudt av Gud Faderen i Hans Ord.


Åpenbart vil ikke hver synd og overtredelse føre til at et hull kommer frem i ditt beskyttende vern med Herren. Bibelen forteller oss at vi er alle syndere og at vi alle har falt ned fra vår Guds herlighet. Derfor måtte Jesus komme ned for å dø på korset - for å betale straffen for alle disse synder, og for å kunne gi oss full tilgivelse og full benåding for alle våre synder.


Hvis demoner hadde en juridisk rett til å komme etter oss hver gang vi syndet eller overtrådte, ville ingen av oss noen gang være trygg fra angrepene deres, og vi ville alle være i en konstant krig med dem.


Men det mange befriere har funnet ut på de aktuelle slagmarkene når de direkte håndterer virkelige levende demoner - er at det er visse synder og overtredelser som vil gi demoner den juridiske rettigheten til å kunne starte et fullskala angrep mot en person, selv om den personen allerede er kristen!

Når du er blitt frelst og født igjen gjennom Blodet som Jesus allerede har kastet for deg på korset, gir dette deg ikke rettigheten eller lisensen til å kunne fortsette med å synde.


Selv om vi alle er blitt gjort helt rettferdige i Guds øyne som et resultat av Jesu rettferdighet som nå blir tilskrevet oss, må vi fortsatt gjøre vårt ytterste for å holde oss på den rettferdige siden av gjerdet i vår vandring med vår Herre.


Vi må gjøre det beste vi kan for å prøve å leve rettferdige liv og holde oss vekke fra alvorlige synder og overtredelser mot vår Herre - spesielt de av den tyngre typen som vil bli oppført nedenfor.

På dette området med åndelig krigføring er det visse typer synder og overtredelser som vil gi demoner den juridiske rettigheten til å kunne komme direkte etter deg dersom Gud vil velge å tillate at dette skjer. Hvis du velger å engasjere deg i noen av disse tyngre synder, kan du muligens bryte det beskyttende vernet som du har rundt deg med Herren.


Demonene vil da være raske til å se den åpningen når det skjer, og de vil ikke kaste bort noe tid når de prøver å komme direkte etter deg.


Demoner venter bare på at folk, spesielt kristne, skal krysse over til enhver form for døråpner, vern-nedbrytende synd og overtredelse, som vil gi dem full lovlig rett til å kunne starte et fullstendig angrep på den personen og deres liv.

Når du ser på hva noen av disse typer synder og overtredelser er, vil det første du vil merke, at de er en veldig tung type synd og overtredelse.


Her er noen av de tyngre synder og overtredelser, hvis de er begått med en hvilken som helst type frekvens eller intensitet, så kan de gi deg store problemer med Herren, hvor han deretter vil trekke sin beskyttende hånd tilbake og gi et stort hull i vernet ditt - noe som igjen vil gi demoner full lovlig rett til å kunne komme direkte etter deg med et stort angrep.


Som kristne kan vi absolutt ikke ta noen del på noen av de følgende områder:

 • Det okkulte


 • Falske religioner eller kulturer


 • Enhver del av New Age bevegelsen


 • Enhver type Satan tilbedende gruppe


 • Ethvert engasjement med abort eller abortindustrien


 • Misbruk av alkohol


 • Bruke enhver form for narkotika


 • Enhver form for ekstrem verbal og / eller fysisk overgrep på din make eller barn


 • Enhver form for promiskuøs, seksuell livsstil


 • Enhver type kriminell aktivitet


 • Mord


 • Ta med et forbannet objekt inn i hjemmet ditt

Som du vil legge merke til, er alle disse syndene og overtredelsene ting du må gjøre ut av din egen frie vilje og valg mot Herren. Dette er ikke ting som blir gjort for deg eller mot deg - det er alle synder du gjør og begår mot Herren, alt etter ditt eget valg. Med andre ord, alle disse er direkte forsettlige synder som gjøres mot Herren.


Hvert av disse områdene er store, jeg gjentar store døråpnere til den mørke siden. Alle disse syndene og atferdene er helt uakseptable i Guds øyne, og han vil ikke avfinne seg med at noen av Hans egne engasjere seg i noen av disse typer aktiviteter!


I områdene som har å gjøre med det okkulte, har vi en annen artikkel på vårt nettsted med tittelen "Farer ved det okkulte."


I denne artikkelen gir jeg dere alle de viktigste versene fra Bibelen som forteller oss at ingen av oss kan engasjere seg i noe som har å gjøre med det okkulte, og at dersom vi gjør det, vil vi risikere at Gud setter sitt ansikt direkte mot oss.


Befriere som regelmessig håndterer demoner, har alle funnet ut at noen av de mer onde og ugudelige demonene i Satans hierarki er demoner som har knyttet seg til noen som et resultat av at personen roter seg inn i et okkult område. Derfor har Gud gitt oss alle så strenge advarsler i Hans Ord om at vi skal ha absolutt ingenting å gjøre med noe okkult område - ingen unntak!

Hvis du har trukket demoner inn i livet ditt som et resultat av å engasjere deg i en eller flere av de ovennevnte døråpnerene, så er det du må gjøre før du kan kaste demonene ut av livet ditt, å bryte alle deres juridiske rettigheter.


Du må først innse at du har syndet og overtrådt direkte mot Gud ved å grave deg ned i noen av de ovennevnte områdene.


Når du har full oppfatning og forståelse for at disse er alle uakseptable synder og atferd fremfor Gud, da må du gå fremfor Gud, fullstendig bekjenne hver enkelt av overtredelsene som faktiske synder, og fullstendig avstå hver eneste av dem - fortelle Gud at du aldri vil gå tilbake til noen av dem igjen.


Så snart hvert av disse syndområdene er blitt fullt bekjent og fullstendig avvist for Herren - så kan du vende deg om, ta den myndighet som Gud har gitt deg til å trampe over alle dine fienders makt og kaste demonene av deg for godt.

Hva som skjer med noen kristne når de innser at de har trukket demoner inn i deres liv som et resultat av å være involvert i noen av de ovennevnte synd områdene - er at de først vil prøve å kaste ut demonene før de bryter sine juridiske rettigheter med Gud Faderen . Hvis du prøver å gjøre dette før du bryter deres lovlige rettigheter for Gud Faderen, vil de ikke gå!


Årsaken til dette er at de vet at de fremdeles har full juridisk rett til å være knyttet til deg, siden deres juridiske rettigheter ikke er blitt korrekt bekjentgjort, angret og brutt fremfor Gud Faderen.


I avsnittet "Åndelig krigføring" på nettstedet vårt har vi en annen artikkel med tittelen "Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter." I denne artikkelen gir jeg deg en god, grunnleggende kampbønn om hvordan du skal gå fremfor Gud Faderen og fullstendig ødelegge alle demonenes juridiske rettigheter, ved å bekjenne og angre disse typer tyngre synder.


I denne artikkelen er en kampbønn som jeg ga til en annen kvinne som hadde trukket tung demonisk aktivitet inn i hennes liv som et resultat av å engasjere seg i noen svært store synder. Denne kvinnen har gitt meg tillatelse til å frigjøre den nøyaktige bønnen jeg hadde gitt henne, for å kunne hjelpe andre mennesker som kanskje har samme type problemer med demoner.


Til enhver av dere som har trukket tung demonisk aktivitet inn i livet sitt som følge av å engasjere seg i noen av de tyngre typer synder - husk - den eneste synden som ikke kan tilgis er en direkte blasfemi mot Den Hellige Ånd. Alle andre synder og overtredelser kan tilgis, uansett hvor ille, hvor nedrig, og hvor alvorlig du tror de kan være.

Hvis du er virkelig lei deg for å ha engasjert deg i denne typen aktivitet, og fullt ut er villig til å bekjenne og avstå fra all denne aktiviteten fremfor Gud Faderen - da kan Gud tilgi deg fullstendig og befri deg fra disse demonene og gjenopprette orden tilbake i livet ditt. Dette er ikke en håpløs situasjon.


Bibelen forteller oss at Gud Faderen ikke gjør forskjell på mennesker - noe som betyr at hva Han vil gjøre for en, det vil Han gjøre for en annen.


Gud har en lik og ubetinget kjærlighet til hver person han har skapt, og han vil dermed jobbe likt med hver person som er villig til å komme til Ham for deres frelse.

Vi har kommet over mange mennesker som har trukket tung demonisk aktivitet inn i deres liv, og alle kunne bli fullstendig fri fra demonene når de ble lært hvordan de skulle bryte sine juridiske rettigheter fullt ut.


For de av dere som kanskje kjemper med denne typen åndelige problem, vil jeg sterkt anbefale at du leser min artikkel med tittelen "Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter", og utarbeide deretter din egen personlige kampbønn til Gud Faderen å håndtere i din personlige situasjon.


Når du har fullstendig ødelagt alle de juridiske rettighetene som demonene har fôret og opererer på, så vil du kunne snu deg rundt og muntlig beordre dem til å forlate deg nå i Jesu Kristi navn. I denne artikkelen gir jeg dere både bønnen til å gå til Gud Faderen med for å bryte deres juridiske rettigheter, sammen med en god, grunnleggende kampkommando for å drive demonene ut av deg for godt!


Dette vil nå lede oss inn i det tredje nivået av åndelig krigføring ,når vi må takle realiteten til demoniske ånder som invaderer våre liv.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Åndelig krigføringStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy