Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd?

Nå er det tiden for å søke Gud

Du ber, du har lest bøker og sett på videoer om Gud, og grunnen til dette er at Gud selv har ledet deg til Ham. Han ønsker at du skal søke etter Ham så mye som mulig gjennom dine dager. Han ønsker at du skal være et lys i denne mørke verden. Så nå er det tid for, ja tid for å søke Gud som du aldri har søkt Ham før, nå er det tid for å virkelig bli

fylt med Den hellige ånd.

I denne artikkelen skal vi fokusere på hvordan vi skal bli fylt opp med Den Hellige Ånd. Som vanlig skal vi vise til skriftvers som forteller oss helt riktig hvordan vi skal bli fylt til randen av Ham, og hvordan vi skal kunne finne følelsen av at vi omgis av Guds nærvær. Hadde du kanskje alt dette før, men har det ikke slik nå lenger? Da skal du lese denne artikkelen, for den vil fortelle deg veldig grundig hvordan du alltid skal kunne gå rundt med denne salvelse fra Gud. Å føle Gud nær er det beste vi som mennesker kan føle, og det gjør oss i tillegg både mer tilfreds og mer frimodig.

Vi lærer fra Bibelen hvordan Jesus var fylt av Den Hellige Ånd, og etter at han steg opp til himmelen tillot Han at Den Hellige Ånd, Guds Ånd å bli gitt til enhver som begjærer å motta Ham. Og akkurat slik som Den Hellige Ånd opererte med kraft gjennom Jesu liv, begjærer den samme Hellige Ånd å operere på en kraftfull måte gjennom oss. Så en av de største tingene ved å være en følger av Kristus er at du ikke bare vil motta evig liv og få oppleve himmelen, men at mens du lever nå vil Den Hellige Ånd bruke deg, Han har et formål med deg. Og dette er en av grunnene til at Han har ledet deg til seg. Dette er grunnen til at du leser dette akkurat nå, dette er hvorfor du har søkt Ham, Den Hellige Ånd gjør deg klar for noe.


Men, det er en ting å bare ha Den Hellige Ånd i seg, det er en annen ting å være fylt av Den Hellige Ånd, så Gud prøver nå å drive sitt folk i retningen mot å bli fylt av Hans Ånd. Så hva er så forskjellen mellom å ha Den Hellige Ånd, og være fylt av Den Hellige Ånd? La oss starte med Jesus; hadde Jesus alltid Den Hellige Ånd? Ja, jeg vil si helt opplagt, men du kan faktisk diskutere at Den Hellige Ånd, og den Ånd som var i Kristus virkelig er den samme Ånd.

Vi vet at når engelen fortalte Maria at hun skulle bli unnfanget, da ble hun fortalt at dette skulle utføres av Den Hellige Ånd. Og helt siden Jesu fødsel ble Han ledet av Den Hellige Ånd.


Når Jesus var en ung gutt ble Han ledet til å lære mer om sin Far i himmelen, faktisk så underviste Han sine lærere om Gud, for Guds Ånd opererte allerede gjennom Ham.

Men selv om Jesus hadde Den Hellige Ånd helt fra fødselen, er spørsmålet om Han på noen tidspunkt var fylt med mer av denne Ånden?


Så, etter at Jesus ble døpt, les hva som sies i Lukas 4:1

  • "Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av Ånden ført omkring i ørkenen." (Lukas.4:1)

Så her kan vi se at når Jesus ble døpt, at selv om Han allerede hadde Den Hellige Ånd var fylt av Den Hellige Ånd når han vendte tilbake fra Jordan og ble ledet ut i villmarken for å faste. Og etter at Han så vendte tilbake fra dette begynte Hans kraftfulle ministerie.


Så helt sånn basic viser dette oss hvordan en kan ha Den Hellige Ånd, mens en annen gang kan en erfare stunder med å være fylt med Den Hellige Ånd. Men selvfølgelig, Jesus som er Guds eneste sønn som ble sendt til jorden, han mottok ikke Den Hellige Ånd gjennom omvendelse for Han var født med den, han var som "en" med den på en måte, det var Hans Ånd.


Allikevel, vi kan motta Ånden, gjennom vår tro på Jesus, og akkurat som Jesus som hadde Ånden, erfare å bli fylt med Den Hellige Ånd. Også vi i det det samme vi mottar Ånden kan oppleve å være helt fylt av Den Hellige Ånd, og det er rikelig med eksempler på dette.

Når apostelen Paulus forkynner evangeliet i Apostlenes gjerninger, kapittel 13, var det en trollmann der med navn Barjesus, og Barjesus prøvde å mislede folket, og vers 9 sier at Paulus var fylt av Den Hellige Ånd og så gjorde denne erklæring som gjorde at trollmannen ble midlertidig blind. En ser her at Paulus når dette punkt hvor en blir fylt av Guds Ånd, og hvor Den Hellige Ånd opererte gjennom Ham på en slik kraftfull måte.

  • "Men Saulus, som også ble kalt Paulus, så skarpt på ham, fylt av Den Hellige Ånd." (Apostlenes.gj.13:9)

I Apostlenes gjerninger 7, blir Stefanus steinet for frimodig å ha forkynnet Guds ord, og vers 55 sier at mens han var fylt av Den Hellige Ånd like før han døde kunne se Jesus stå ved Guds høyre hånd. Han opplevde den tilstanden hvor han var helt fylt av Ånden og var i stand til se ting en vanligvis ikke kunne se. 

  • "Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd."  (Apostlenes.gj.7:55)

Når du studerer Apostlenes gjerninger vil du legge merke til ting som dette, du vil legge merke til mange hendelser hvor Guds folk når en tilstand hvor de er fylt med Den Hellige Ånd at fantastiske ting vil begynne å skje.


I Apostlenes gjerninger kapittel 4 kan en lese at følgerne til Kristus ba Gud om frimodighet, og at Han ville åpenbare seg gjennom tegn og undere.


Og de sa " I det du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og etter at de hadde bedt begynte stedet hvor de hadde bønnemøtet å skjelve, og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og talte Guds Ord med frimodighet

  • "I det du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.(Apostlenes.gj.4:30~31)

De troende her hadde allerede fått Den Hellige Ånd tidligere, men i denne stunden hvor de søkte Gud ble de fylt med Ånden, og som vi leser mottok de frimodighet. Og dette er noe vi ser når vi studerer Apostlenes gjerninger, at når noen er fylt med Den Hellige Ånd er det denne frimodighet ut av en annen verden som kommer på en.

Så igjen, det er en forskjell på å bare ha Den Hellige Ånd, kontra det å være fylt med Ånden, og vi ser et annet godt eksempel på det i Efeserne. Der ser vi et godt eksempel på hvordan en kan allerede ha Den Hellige Ånd, men må allikevel søke Gud for å bli fylt med Ånden.


Når Paulus skrev til Efesernes kirke ønsket ham dem å erfare det å bli fylt med Ånden. Vi ser at han ikke sa at de skulle motta Ånden, for den hadde de allerede. Men han skrev til dem at han ønsket for dem å nå et høyere nivå av Ånden, og dette er antydet allerede i kapittel en hvor det er tydelig at de hadde Den Hellige Ånd allerede, se hva Efeserne 1:13 sier at da da

dere kom til troen, ble dere merket i Ham med et segl, Den Hellige Ånd, slik som du ble lovet.

  • "I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt," (Efeserne.1:13)

Så her ser vi at den Efesiske kirke allerede var troende og da de mottok budskapet om sannhetens Ord, evangeliet, ble de merket med Den Hellige Ånd. I kapittel 4 ser vi enda mer beviser på at de allerede hadde Den Hellige Ånd, se bare hva vers 30 forteller oss:

  • "Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag." (Efeserne.4:30)

Her ser vi igjen at Paulus bekrefter at denne kirken han skriver til allerede har Den Hellige Ånd, og her forteller han dem at de må ta vare på Den Hellige Ånd i dem, og ikke påføre Ham sorg. Han forteller dem at de må være klar over at Den Hellige Ånd har følelser og kan bli såret. Paulus skriver til disse troende og råder dem til slutte med å gjøre ting som sårer Den Hellige Ånd, og istedet gjøre det som gleder Ham.

Dette er virkelig et budskap hvor Gud bruker Paulus for å skrive til oss alle, for tiden er inne, det er tid for å glede Den Hellige Ånd som er inni oss.


I det neste kapittelet, kapittel 5 skriver Paulus til dem hvordan de kan leve på en måte som gleder Guds Ånd. Han råder dem til å være kloke og å unngå mørket, og i vers 18 forteller han dem om å ikke drikke seg drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men å bli fylt av Ånden istedet. Så det denne hentydning viser er at selv etter at en er forseglet med Den Hellige Ånd og er en part av Kristus kropp gjennom tro slik vi ser den Efesiske kirke var, er det fremdeles et dypere nivå, eller påfyll av Den Hellige Ånd som kan skje.

  • "Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden" (Efeserne.5:18)

Dette er veldig spennende, for dette betyr at vår reise og opplevelse med Kristus kan bli enda dypere. Når en opplever å bli fylt med Den Hellige Ånd, fører dette til et større nivå av nærhet med Gud. Det leder til større kraft, frimodighet, mot og å bli ledet av Gud, og Åndens gaver er i stand til å manifestere seg etter Hans vilje uten noen hinder.


Enhver troende burde begjære å bli fylt med Den Hellige Ånd.


Men det store spørsmålet er, at med det samme du er fylt med Ånden, når du har nådd punktet med å være fylt opp, er da dette en "en gang i livet" ting, eller kan det forekomme gjentatte ganger gjennom livet ditt?

Etter å ha studert skriftene om dette og sett på de generelle overensstemmelser av bibelsk lærde, og til og med vurdert mine egne erfaringer gjennom min vandring med Gud er jeg helt sikker på å lene meg til forståelsen av at en er forseglet med Den hellige Ånd en gang. Og dette finner sted så snart du har fått troen på Jesus, og ber om at Hans Ånd skal komme i deg, men du er i stand til å bli fylt med Ånden på forskjellige nivåer gjentatte ganger gjennom livet ditt.


Så derfor, her kommer en illustrasjon som jeg håper vil hjelpe med dette.

Tenk deg at du er et drikkeglass, og at Gud er vannmuggen, og at Guds Hellige Ånd, Den Hellige Ånd er vannet. 


Så, når du aksepterer Jesus Kristus, og du ber Faderen om å få Hans Hellige Ånd, da blir du, akkurat som vi viste med Efesernes kirke, du blir forseglet med Guds Ånd. Du mottar Hans Hellige Ånd, han heller seg selv inn i deg.


Dette er en stor stor ting, for nå har du denne nye samvittighet, du har en ny Åndelig tilstedeværelse 

ved deg. Du føler deg ikke ok ved å gjøre de samme syndfulle ting som du pleide å gjøre før så du blir ny. Men selv om du mottar denne innledende forsegling av Ånden er vi fremdelse kallet i skriftene til å ikke stoppe der. Vi er drevet til å fortsette å søke Ham, vi er drevet til å fortsette å lære mer om Ham, til å studere om Gud, å vokse i Gud, og mens vi gjør det, hva tror du da skjer?


Vel, som Paulus sier, vi blir enda mer fylt med Guds Ånd, han heller enda mer av sin Ånd i deg, og det er en vakker ting, for det som vil skje er at etterhvert som du fortsetter å søke Gud, enten du omgir deg med andre som søker Ham, ved å lese om Ham som du gjør akkurat nå ved å lese og studere Hans Ord, da blir du mer og mer fylt med Guds Ånd.


Det fantastiske er at om du ikke gir opp og du fortsetter å søke Gud, da vil du med tiden ende opp med å bli fylt helt opp med Ånden, og dette er målet jeg ber om at alle troende skal få oppleve. For hør bare her, at når du er helt fylt med Den Hellige Ånd, det er da at lenker og avhengighet som har holdt deg bundet i årevis blir brutt.


Når du er fylt helt opp av Ånden, det er da du blir hva de kaller "Gal for Kristus".


Når du er fylt helt opp av Ånden er det som om du når et punkt hvor du er så frimodig at du ikke engang bryr deg med hva andre sier eller tenker om deg, hele din misjon er å representere Guds kongedømme når du er fylt opp av Guds Hellige Ånd. Du er så oppladet, at du bokstavlig talt føler Guds tilstedeværende på deg.


Noen ganger vil du ikke kunne sove om natten, du vil bokstavlig talt føle at Gud vil bruke deg til å helbrede noen.


Det er absolutt fantastisk, og noen av dere der ute vet nøyaktig hva jeg her snakker om, og du vil kanskje dele ditt vitnesbyrd med å være fylt opp av Ånden i kommentarfeltet under her for det er absolutt utrolig.

Og noen ganger når du søker Gud med nidkjærhet vil du finne deg selv i en tilstand av å renne over hvor det er så mye salvelse av Ånden og ærbarhet at de som er rundt deg vil kunne føle dette. Og hvor enn du går, Guds tilstedeværelse vil ha innvirkning på miljøet rundt deg. Så neste spørsmål er så, at med det samme du når tilstanden av å være helt fylt med ånden, kan du fortsette å bli værende slik?


Vel, husk at Jesus ofte var helt fylt med Ånden, og fantastiske ting

skjedde, faktisk så gikk han med sine disipler og en dame gikk opp mot Ham og hun tok på Ham slik at hun kunne bli helbredet, og han snudde seg rundt og sa at Han kunne føle kraft komme ut av Ham når hun tok på Ham.


Jesus var så tilknyttet denne kraften at Han kunne til og med kjenne den strømme ut av Ham.


Så Jesus som ofte forkynte, helbredet og tjente andre ut fra sin overflod, følte selv noen ganger å måtte trekke seg tilbake fra folket så Han kunne hvile seg, og søke sin himmelske Far. Så selv Jesus hadde stunder hvor han følte seg tappet av tjenesten og alt det som foregikk rundt Ham. Han måtte derfor trekke seg tilbake og ha sin private stund med å søke sin Far. Altså et behov for å lade opp batteriene som en så ofte kaller det.

Han ba, han fastet, og han ville tilbringe tid med Gud så han kunne motta det Han trengte for å tjene med kraft til folket. Dette indikerer at salvelsen er noe du trenger å beskytte, da det kan være stunder hvor det er tappet enten av tjenestens stress, hvor en heller ut av seg selv i det arbeid en utfører, men en kan også tappes av å påføre Den Hellige Ånd sorg slik Paulus skrev.


Og jeg vet at noen av dere har erfart noe lignende, noen av dere har opplevd å bli fylt helt opp med Den Hellige Ånd, men kanskje du akkurat nå føler at du er tappet, og du vet at du har vært der før, du vet hvordan det er å bli fylt av Ånden. Men du vet at ikke er helt

i den modusen akkurat nå.

Jeg vet at noen av dere føler at dere har påført Den Hellige Ånd sorg på grunn av et syndfullt liv, så du føler mindre av Hans tilstedeværelse nå. Så la oss snakke litt om det nå. Altså, Paulus fortalte den Efesiske kirke i kapittel 4 om å ikke påføre Den Hellige Ånd sorg, og noen av oss vet at vi har påført Den Hellige Ånd sorg.


Kanskje var det for å ha tilbringt for mye tid med å bli distrahert av underholdning, som tv, mobil, nettbrett osv. eller kanskje det var for å ha utført syndige handlinger, eller kanskje du ikke har søkt Gud, og du lurer kanskje på om Den Hellige Ånd i det hele tatt er inne i deg fremdeles.


Vel, jeg ønsker å gi deg denne oppmuntring. Om du fremdeles har et begjær om å være på Guds side. Om du fremdeles bekjenner at Jesus er din Konge og din Herre, og du virkelig har i deg et begjær om å glede ham, så skal du vite dette.


Det er Den Hellige Ånd, Den Hellige Ånd er fremdeles i deg, og Han er ikke ferdig med deg.


Så ja, kanskje du har undertrykt Hans stemme og Hans tilstedeværelse, men Han er fremdeles der, for om Han ikke var der, da ville du vært alvorlig ute å kjøre for lenge siden, og du ville fullstendig ha vendt ryggen til alt som har med Gud å gjøre. Faktisk, om Den Hellige Ånd ikke var der, da ville du aldri ha lest så langt i denne artikkelen, du ville tenkt: Ah, det er om Jesus, og du ville gjort noe annet i stedet, for du ville ikke ha noe med det å gjøre.

Så, min venn, jeg vil nå si det samme til deg som Paul sa til Efeserne, "ikke påfør Den Hellige Ånd mer sorg, for nå skal du virkelig ønske å bli fylt med Ånden."

Sett til side distraksjoner og søk Gud som du aldri har gjort før! 

Slå av pornografien og all slikt "søppel" som forderver hodet ditt, og skru på innhold som fyrer deg opp for Guds rike. Skru av musikk som befordrer synd, og hør på musikk som får deg til å synge og prise Gud. Unngå dem som gjør narr av din tro, og vær rundt dem som oppmuntrer din tro og som ønsker å søke Gud sammen med deg.


Ta en pause fra å lese fiction, og les heller om fakta i Guds Ord. Og mens du gjør dette, vil du etterhvert føle det, du vil føle hvordan hele sjelen din reiser seg i deg, ettersom Den hellige

Ånd heller på mer av seg selv inn i deg, og til den rette tid vil han bruke deg til sitt formål, og glasset vil renne over.


Dette er gode nyheter, for enten du aldri har bedratt Ånden, eller du har gjort det før, men nå føler du at du har tappet alt, men den gode nyheten er at det kan skje igjen!


Du kan bli fylt med Den Hellige Ånd ! Så er du klar? Er du klar til å bli fylt ?


Noen ganger må vi bare være alvorlig med Gud og si: Herre, jeg vet at Den Hellige Ånd er inne i meg, men livets bekymringer har slukket den, stresset og alle distraksjonene i denne verden har forårsaket at jeg har ignorere din Hellige Ånd.


Gud, jeg har ikke søkt deg slik jeg vet jeg burde, jeg har levd i en fantasiverden, men jeg er ferdig, jeg er ferdig! jeg vil ha mer av deg!, jeg vil ikke være en slave til denne kroppen mer. Jeg ønsker å være slaven til Din Ånd.


Noen ganger trenger du bare å få alt ordnet opp med Gud ved å si:

Far i himmelen,


gi meg et friskt påfyll av Deg, hjelp meg å nå et punkt av å bli så fylt opp av Din Ånd slik at allle lenker til all avhengighet er brutt.


Tillat meg å bli så fylt opp av Deg at jeg kan være frimodig for Deg, tillat meg å bli så fylt opp at Din kraft kan begynne å operere i meg som aldri før. Jeg mottar dette i Jesu navn.


Amen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Søk Gud!Stikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen